Zoznam chránených území v okrese Jindřichův Hradec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam chránených území v okrese Jindřichův Hradec aktuálny k septembru roku 2016, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Jindřichův Hradec.

Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Popis územia
1977 Prírodná rezervácia Blanko v zime Blanko Prírodná rezervácia
Kategória Blanko na Wikimedia Commons
Mezotrofný rybník s litorálnymi porastmi a lúčne rašelinisko
5467 Branske doubi 05.jpg Branské doubí Prírodná pamiatka
Kategória Branské doubí (natural monument) na Wikimedia Commons
Krajinný fragment tvorený lesnými porastmi s poloprirodzenou druhovou skladbou
1300 Bukové kopce Bukové kopce Prírodná rezervácia
Kategória Bukové kopce (nature reserve) na Wikimedia Commons
V juhočeskej panve jedinečná ukážka prirodzenej bučiny
2465 Pohľad do vyťaženého rašeliniska Červené blato Červené blato Národná prírodná rezervácia
Kategória Červené blato na Wikimedia Commons
Rozsiahle rašelinisko s porastom blatky
Lake in ceska canada.jpg Česká Kanada PrP
1777 PP Dědek u Slavonic - Spálený rybník u Pfaffenschlagu.jpg Dědek u Slavonic Prírodná pamiatka
Kategória Dědek u Slavonic na Wikimedia Commons
Mezotrofný rybník s vysokou druhovou diverzitou fyto- i zooplanktónu.
1966 Dračice Prírodná rezervácia Meandrujúci úsek rieky s významnou flórou a faunou
2096 PP Dubová stráň Dubová stráň Prírodná pamiatka
Kategória Dubová stráň na Wikimedia Commons
Zachovanie prevážne dubových a zmiešaných porastov s druhovo
veľmi bohatým bylinným poschodím
599 Fabián Fabián Prírodná rezervácia
Kategória Fabián (nature reserve) na Wikimedia Commons
Prirodzená zmiešaná podhorská bučina
2215 Gebhárecký rybník Gebhárecký rybník Prírodná pamiatka
Kategória Gebhárecký rybník na Wikimedia Commons
Oligomezotrofný rybník s typickou vegetáciou a naň nadväzujúce lúčne rašelinisko
1373 Kveten pr hadi vrch 34.jpg Hadí vrch Prírodná rezervácia
Kategória Hadí_vrch na Wikimedia Commons
Borievkový porast s cennou machovou a lišajníkovou vegetáciou
1956 Horní Lesák Prírodná pamiatka Rada Juhočeského kraja svojim nariadením č.10/2011 ruší predchádzajúce nariadenia OÚ Jindřichův Hradec o zriadení PP Horní Lesák a PP Luží u Lovětína a zriaďuje novú PP Rybníky u Lovětína.
1707 Halamsky most.jpg Horní Lužnice Prírodná rezervácia
Kategória Horní Lužnice na Wikimedia Commons
Niva Lužnice s prirodzeným korytom a početnými meandrami, mozaika lúčnych a mokraďových biotopov
2216 Pohľad na hladinu rybníka Hrádeček Prírodná rezervácia
Kategória Hrádeček (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana mokraďových biotopov rašelinísk, rašelinných lúk, rybníkov
1372 Jalovce u Kunžaku Jalovce u Kunžaku Prírodná pamiatka
Kategória Jalovce u Kunžaku (natural monument) na Wikimedia Commons
Významná lokalita borievky obyčajnej
1369 Borievky na lokalite Jalovce u Valtínova Prírodná pamiatka
Kategória Jalovce u Valtínova (natural monument) na Wikimedia Commons
Zachovalý súvislý porast borievky obyčajnej
1375 Kaproun v zime Kaproun Národná prírodná pamiatka
Kategória Kaproun (přírodní památka) na Wikimedia Commons
Prechodové rašelinisko s množstvom vstavačov, v rybníčku lekno biele
1954 Kveten pr krabanosska niva 22.jpg Krabonošská niva Prírodná rezervácia
Kategória Krabonošská niva na Wikimedia Commons
Bohaté mokraďové spoločenstvá v nive Lužnice
6027 Kramářka Prírodná pamiatka Pestrý komplex lúčnych, mokraďových a vodných biotopov v riečnej nive Nežárky
2095 Rybník Králek Králek Prírodná pamiatka
Kategória Králek na Wikimedia Commons
Ochrana populácie kriticky ohrozenej pobrežnice jednokvetej (Litorella uniflora), prostredníctvom
ochrany ekosystému rybníka
1734 Kačležský rybník Krvavý a Kačležský rybník Prírodná rezervácia
Kategória Krvavý a Kačležský rybník (nature reserve) na Wikimedia Commons
Pobrežné zóny rybníkov, mokrade vzájomne prepojené ochranným pásmom, vtáčie hniezdisko
2217 Bledule jarné kvitnúce na lokalite Kysibl Prírodná pamiatka
Kategória Kysibl (natural monument) na Wikimedia Commons
Lesné spoločenstvá lužných lesov a dubohrabín s bohatým bylinným poschodím
601 Les na lokalite Lipina Prírodná pamiatka
Kategória Lipina (natural monument) na Wikimedia Commons
Zvyšok pôvodnej lipovej dúbravy
1722 Losí blato u Mirochova Prírodná rezervácia Zachovalý rašelinný komplex s poloprirodzenými až prirodzenými lesnými ekosystémami
1957 Luží u Lovětína Prírodná pamiatka Rada Juhočeského kraja svojim nariadením č.10/2011 ruší predchádzajúce nariadenia OÚ Jindřichův Hradec o zriadení PP Horní Lesák a PP Luží u Lovětína a zriaďuje novú PP Rybníky u Lovětína.
5667 Popis obrazku Malý Bukač Prírodná pamiatka
Kategória Malý Bukač (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystému rybníka a okolitých stanovísk s výskytom zvlášť chránených a významných druhov živočíchov
1976 Kveten pp matensky rybnik 07.jpg Matenský rybník Prírodná pamiatka
Kategória Matenský rybník na Wikimedia Commons
Mokraďové biotopy so vzácnou faunou a flórou
1721 Meandre Lužnice Prírodná rezervácia Nariadením správy CHKO Třeboňsko zo dňa 11.2.2014 sa rušia PR Meandry Lužnice. Tieto sa stávajú súčasťou NPR Stará a Nová Řeka.
5878 Pp moravska dyje 12 brezen 29.jpg Moravská Dyje Prírodná pamiatka
Kategória Moravská Dyje (natural monument) na Wikimedia Commons
Chránené a vzácne druhy živočíchov a rastlín viazané na biotop vodného toku
1778 Mutenská obora na jar 2013 Mutenská obora Prírodná rezervácia
Kategória Mutenská obora na Wikimedia Commons
Zvyšok prirodzených a poloprirodzených zmiešaných a listnatých porastov
1925 Luznice.jpg Na Ivance Prírodná rezervácia
Kategória Na Ivance na Wikimedia Commons
Meandrujúci tok rieky s ramenami, lužné a zmiešané porasty s borovicou
1723 Novořecké močály Novořecké močály Prírodná rezervácia
Kategória Novořecké močály na Wikimedia Commons
Nariadením správy CHKO Třeboňsko zo dňa 11.2.2014 sa rušia PR Meandry Lužnice, Novořecké močály. Tieto sa stávajú súčasťou NPR Stará a Nová Řeka.
1720 Nature reserve Olsina u Preseky in summer 2011 (2).JPG Olšina u Přeseky Prírodná rezervácia
Kategória Olšina u Přeseky na Wikimedia Commons
Olšina vo výtope rybníka Vydýmača so zachovalými rastlinnými spoločenstvami
1374 Les na lokalite Olšina u Volfířova Prírodná pamiatka
Kategória Olšina u Volfířova (natural monument) na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex potočných a pramenných olšín s hojným výskytom bledule jarnej
2219 Hladina rybníka Pazourův rybník Prírodná pamiatka
Kategória Pazourův rybník na Wikimedia Commons
Zachovanie a zlepšenie podmienok pre výskyt populácie lekna bieleho
1955 Pískovna na cvičišti Pískovna na cvičišti Prírodná pamiatka
Kategória Pískovna na cvičišti na Wikimedia Commons
Ochrana vzácnych mokraďových živočíchov
2135 Pískovna u Dračice Pískovna u Dračice Prírodná pamiatka
Kategória Pískovna u Dračice (natural monument) na Wikimedia Commons
Unikátne geologicko-geomorfologické javy na báze kvartérnych sedimentárnych vrstiev
1726 Lúka s lesom Rašelinisko Hovízna Rašelinisko Hovízna Prírodná rezervácia
Kategória Rašeliniště Hovízna na Wikimedia Commons
Významné rašelinisko s cennými spoločenstvami rastlín a živočíchov
2220 Pohled na rašelinisko Rašelinisko Klenová Prírodná pamiatka
Kategória Rašeliniště Klenová na Wikimedia Commons
Zachovanie mokraďových biotopov, predovšetkým lúčneho rašeliniska s radom rastlinných
a živočíšnych druhov a spoločenstiev
2221 Pohled na rašelinisko Rašelinisko Mosty Prírodná pamiatka
Kategória Rašeliniště Mosty na Wikimedia Commons
Zachovanie mokraďových biotopov, predovšetkým lúčneho rašeliniska a pobrežia rybníka
1683 Rašelinisko Pele Prírodná rezervácia Rašelinisko v počiatočnom štádiu vývoja na prítokoch rybníka Vydýmača
5668 Rašelinisko Radlice Prírodná pamiatka Ochrana sústavy rybníkov a prechodného rašeliniska s výskytom zvlášť chránených a významných druhov živočíchov
1370 Pohled na rašelinisko Rašelinisko u Suchdola Prírodná pamiatka
Kategória Rašeliniště u Suchdola (natural monument) na Wikimedia Commons
Rašelinisko s výskytom reliktných druhov machu
1392 Ruda u Kojákovic Prírodná rezervácia Z biologického hľadiska najcennejší rybník s priľahlými mokraďami v juhozápadnej časti Třeboňska, významné hniezdisko chránených a ohrozených vodných vtákov.
5650 Pohľad na hladinu rybníka Rybníky u Lovětína Prírodná rezervácia
Kategória Rybníky u Lovětína (natural monument) na Wikimedia Commons
Komplex cenných mokraďových biotopov rybníkov, tôní a lúk, ochrana na ne viazaných rastlín a živočíchov
1727 Rybníky u Vitmanova Rybníky u Vitmanova Prírodná rezervácia
Kategória Rybníky u Vitmanova na Wikimedia Commons
Rybníky Nový Vdovec a Ženich s priľahlými rašeliniskami a mokraďami
2218 Skalák u Senotína v zimě Skalák u Senotína Prírodná rezervácia
Kategória Skalák u Senotína na Wikimedia Commons
Zachovanie vodného režimu, zachovanie pôdnych pomerov a udržaním vysokej druhovej diverzity
398 Natural monument Slepici vrsek in summer 2011 (9).JPG Slepičí vršek Prírodná pamiatka
Kategória Slepičí vršek na Wikimedia Commons
Piesočná duna s typickou kvetenou
1843 Soví les 10.jpg Soví les Prírodná pamiatka
Kategória Soví les (natural monument) na Wikimedia Commons
Starší lesný porast na rašeline s veľkou druhovou, vekovou a priestorovou diverzitou drevín
407 Dušákovský rybník - prírodná rezervácia Stará řeka Stará a Nová řeka (Pozri Stará řeka) Národná prírodná rezervácia
Kategória Stará řeka (national nature reserve) na Wikimedia Commons
Meandrujúcí tok s lužnými porastami, lúkami a lesmi, hniezdiská vtáctva
1724 Staré jezero Prírodná rezervácia Litorálne porasty rybníka a priľahlé rašeliniská so vzácnou kvetenou a faunou
1903 Stržená hráz Prírodná pamiatka Zachovaný komplex lúčnych a mokraďovch spoločenstiev
1708 Široké blato Prírodná rezervácia Rašelinisko s porastom blatky a rojovníkom močiarnym
1368 Toužínské stráně Toužínské stráně Prírodná pamiatka
Kategória Toužínské stráně na Wikimedia Commons
Rulový lom s teplomilnými spoločenstvami a bohatým výskytom motýľov
2232 Trpnouzské blato.jpg Trpnouzské blato Prírodná rezervácia
Kategória Trpnouzské blato na Wikimedia Commons
Nariadením správy CHKO Třeboňsko zo dňa 11.2.2014 sa ruší PR Trpnouzské blato. Toto sa stáva súčasťou NPR Žofinka
32 Zlatá stoka CHKO Třeboňsko Chránená krajinná oblasť
Kategória CHKO Třeboňsko na Wikimedia Commons
498 Letecký pohľad na rybník Velký Tisý Velký a Malý Tisý Národná prírodná rezervácia
Kategória Velký a Malý Tisý na Wikimedia Commons
Jedna z najvýznamnejších ornitologických rezervácií ČR, sústava rybníkov, lúk, lesíkov a polí
1776 PP Velký troubný (33).jpg Velký Troubný Prírodná pamiatka
Kategória {{{1}}} na Wikimedia Commons
Mezotrofný rybník s vysokou druhovou diverzitou fyto- i zooplanktónu
1371 NPP Vizír v septembri Vizír Národná prírodná pamiatka Lesný rybník, hniezdisko vodných vtákov a bociana čierneho
1725 Výtopa Rožmberka Výtopa Rožmberka Prírodná rezervácia
Kategória Výtopa Rožmberka na Wikimedia Commons
Rozľahlý komplex litorálnych porastov rybníka a mokrých lúk so vzácnymi spoločenstvami
1709 Popis obrazku Záblatské louky Prírodná rezervácia
Kategória Záblatské louky (nature reserve) na Wikimedia Commons
Komplex porastov litorálnej vegetácie, rašelinných a vlhkých kosených lúk, na Třeboňsku už ojedinelý
711 Popis obrazku Zhejral Národná prírodná pamiatka
Kategória Zhejral na Wikimedia Commons
5886 Žofina Huť, natural monument.jpg Žofina Huť Prírodná pamiatka
Kategória Žofina Huť (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana vzácnych a ohrozených druhov živočíchov
608 Národní přírodní rezervace Žofinka.jpg Žofinka Národná prírodná rezervácia
Kategória Žofinka na Wikimedia Commons
Rozľahlé rašelinisko s rašelinným lesom a bohatou kvetenou i zvieratstvom

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]