Zoznam chránených území v okrese Karlove Vary

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Karlove Vary aktuálny k 1.októbru roku 2019, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Karlove Vary.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha (ha) Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
6006 Blažejský rybník PP Blažejský rybník 000000000000046.672300000046,6723
Kategória Blažejský rybník na Wikimedia Commons
Zachovaná mozaika vlhkých a podmáčaných biotopov a na ne viazané refúgium vzácnych rastlín a živočíchov 49°59′56″S 13°01′01″V / 49,9987711°S 13,0169656°V / 49.9987711; 13.0169656
2426 Božídarské rašeliniště NPR Božídarské rašeliniště 000000000000929.5700000000929,57
Kategória Božídarské rašeliniště na Wikimedia Commons
Ochrana najväčšieho krušnohorského rašeliniska vo výške cca 1000 m nad morom. 50°24′S 12°54′V / 50,4°S 12,9°V / 50.4; 12.9
2445 Pohľad na časťskaly PP Čedičová žíla Boč 000000000000001.33000000001,33
Kategória Čedičová žíla Boč na Wikimedia Commons
Ochrana vypreparovanej čadičovej žily s dokonalou stĺpovitou odlučnosťou, s vejárovitým usporiadaním čadičových stĺpov. 50°20′59″S 13°03′55″V / 50,3497819°S 13,0652°V / 50.3497819; 13.0652
1850 PP Čedičové varhany u Hlinek PP Čedičové varhany u Hlinek 000000000000000.69000000000,69
Kategória Čedičové varhany u Hlinek na Wikimedia Commons
Ukážka stĺpcovitej odlučnosti čadiča 50°07′22″S 12°54′07″V / 50,1227625°S 12,9018375°V / 50.1227625; 12.9018375
6190 PP Dubohabřina ve Vojkovicích 000000000000001.79020000001,7902
Kategória {{{1}}} na Wikimedia Commons
Komplex zachovaných lesných porastov charakteru hercynskej dubohrabiny a suchých trávnikov na príkrych svahoch nad riekou Ohře, vrátane charakteristických druhov flóry a fauny vázanej na listnaté porasty. 50°18′00″S 13°01′08″V / 50,3°S 13,0189°V / 50.3; 13.0189
6144 PR Hloubek PR Hloubek 000000000000018.501200000018,5012
Kategória Hloubek (nature reserve) na Wikimedia Commons
Bučiny a suťinové lesy s typickou faunou a flórou viazanou na staré svahové lesné porasty 50°13′50″S 12°56′11″V / 50,2304500°S 12,9364914°V / 50.2304500; 12.9364914
605 Popis obrazku PP Homolka 000000000000000.50000000000,50
Kategória Homolka (Slavkovský les) na Wikimedia Commons
Vypreparovaný čadičový sopúch s typickou stĺpcovitou odlučnosťou, ktorý patrí k drobným izolovaným výskytom treťohorných vyvrelín. 50°04′15″S 12°50′50″V / 50,0709231°S 12,8472481°V / 50.0709231; 12.8472481
Přírodní park Horní Střela PRP Horní Střela 000000000009991.60000000009 991,6
Kategória Přírodní park Horní Střela na Wikimedia Commons
50°04′41″S 13°18′04″V / 50,0780556°S 13,3011111°V / 50.0780556; 13.3011111
6195 PP Hornohradský potok 000000000000009.33280000009,3328
Kategória na Wikimedia Commons
Mozajka biotopov sústavy Natura 2000. 50°20′35″S 13°01′22″V / 50,3429989°S 13,0228294°V / 50.3429989; 13.0228294
2262 Hořečková louka na Pile PP Hořečková louka na Pile 000000000000001.54000000001,54
Kategória Hořečková louka na Pile (prírodná pamiatka) na Wikimedia Commons
Zachované kvetnaté lúky a pasienky s výskytom ohrozených spoločenstiev. 50°10′30″S 12°55′37″V / 50,1750619°S 12,9270547°V / 50.1750619; 12.9270547
129 Prírodná rezervácia Chlum PR Chlum 000000000000003.45000000003,45
Kategória Chlum (nature reserve) na Wikimedia Commons
Udržanie pôvodného drevného porastu a pôvodnej kveteny. 50°00′20″S 13°12′14″V / 50,0056822°S 13,2039894°V / 50.0056822; 13.2039894
6149 PP Jezerský vrch PP Jezerský vrch 000000000000011.260800000011,2608
Kategória Jezerský vrch (natural monument) na Wikimedia Commons
Poloprirodzené suché trávniky a fácie krovín na vápnitých substrátoch, spoločenstvá s bohatým výskytom biologicky a ekologicky významných druhov rastlín 50°07′13″S 13°16′07″V / 50,1202886°S 13,2684875°V / 50.1202886; 13.2684875
6171 PP Koňský rybník 000000000000004.24510000004,2451 Populácia mloka veľkého a jeho biotop, populácia hrabavky škvrnitej a rozmnožovací biotop skokana ostronosého v Konskom rybníku a okolitých mokradiach 50°19′05″S 12°57′20″V / 50,3179617°S 12,9555094°V / 50.3179617; 12.9555094
5937 Kounické louky PP Kounické louky 000000000000021.623300000021,6233
Kategória Kounické louky na Wikimedia Commons
Komplex pasienkov, mokraďových lúk a striedavo vlhkých lúk s výskytom vzácnych druhov rastlín; významná populácia hnedáčka chrastavcového (Euphydryas aurinia). 50°07′29″S 12°56′42″V / 50,1248319°S 12,9451200°V / 50.1248319; 12.9451200
6007 PP Lomnický rybník PP Lomnický rybník 000000000000112.0857000000112,0857
Kategória Lomnický rybník na Wikimedia Commons
Spoločenstvá viazané na oligotrofné a mezotrofné stojaté vody 50°09′43″S 12°57′42″V / 50,1619700°S 12,9617811°V / 50.1619700; 12.9617811
233 Popis obrazku PR Malé Jeřábí jezero 000000000000006.02000000006,02
Kategória Malé Jeřábí jezero na Wikimedia Commons
Ochrana horského rašeliniska vo vrcholovej časti Krušných hôr. 50°25′04″S 12°40′27″V / 50,4177778°S 12,6741667°V / 50.4177778; 12.6741667
6191 PR Malý Stolec 000000000000005.54920000005,5492 Geologický útvar (zachovalá, neťažená časť čadičového príkrovu a čiastočně odťažené čadičové stĺpy), kamenné more, suché trávniky a charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny. 50°20′09″S 13°03′28″V / 50,33591°S 13,0578°V / 50.33591; 13.0578
286 PR Oceán PR Oceán 000000000000042.790000000042,79
Kategória Oceán (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana neporušeného horského rašeliniska. 50°20′37″S 12°47′08″V / 50,3436425°S 12,7856881°V / 50.3436425; 12.7856881
1909 PR Ostrovské rybníky PR Ostrovské rybníky 000000000000061.990000000061,99
Kategória Ostrovské rybníky? na Wikimedia Commons
Ochrana vodných a mokraďových biotopov a na ne viazaná flóra a fauna. 50°17′48″S 12°54′59″V / 50,2966242°S 12,9163828°V / 50.2966242; 12.9163828
6150 PP Pernink 000000000000068.839600000068,8396 Horské podmáčané biotopy, ktorých základom je široká škála vrchoviskových biotopov a prechodových rašelinísk doplnené od severu o podmáčané smrečiny 50°22′13″S 12°47′54″V / 50,3702417°S 12,7984458°V / 50.3702417; 12.7984458
1572 PP Prachomety PP Prachomety 000000000000003.08000000003,08
Kategória Prachomety (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana zamokrených lúk s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín. 50°00′44″S 12°56′07″V / 50,0122197°S 12,9352436°V / 50.0122197; 12.9352436
1853 Pohľad na lokalitu PR Ryžovna 000000000000020.290000000020,29
Kategória Category:Ryžovna (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana geologického fenoménu a typických horských spoločenstiev Krušných hôr. 50°23′51″S 12°50′02″V / 50,3975125°S 12,8339489°V / 50.3975125; 12.8339489
676 Skalky skřítků NPP Skalky skřítků 000000000000008.50000000008,50
Kategória Skalky skřítků na Wikimedia Commons
Ochrana pseudokrasových dutín vytvorených vo vulkanickej brekcii na západnom okraji Doupovských hôr. 50°14′28″S 12°59′51″V / 50,2411672°S 12,9974561°V / 50.2411672; 12.9974561
41 Slavkovský les CHKO Slavkovský les 000000000064000.000000000064 000
Kategória Slavkovský les na Wikimedia Commons
50°04′16″S 12°41′45″V / 50,0711111°S 12,6958333°V / 50.0711111; 12.6958333
Stráž nad Ohří PRP Stráž nad Ohří 000000000003700.00000000003 700
Kategória Nature park Stráž nad Ohří na Wikimedia Commons
50°21′28″S 13°02′16″V / 50,3577264°S 13,0378089°V / 50.3577264; 13.0378089
138 Svatošské skály NPP Svatošské skály 000000000000002.01000000002,01
Kategória Svatošské skály na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinelé žulové skalné útvary s fragmentami reliktných bôrov a s výskytom vzácnych či ohrozených druhov rastlín a živočíchov 50°11′36″S 12°49′16″V / 50,1933083°S 12,821°V / 50.1933083; 12.821
289 Šemnická skála PP Šemnická skála 000000000000008.41000000008,41
Kategória Šemnická skála (prírodná pamiatka) na Wikimedia Commons
Fonolitová kopa s neobvykle utváranými skaliskami a ďalšími geomorfologickými javmi, na ktorej sa vytvorili na skalných útvaroch cenné bylinné spoločenstvá skalných štrbín a drolin. 50°13′46″S 12°58′10″V / 50,2294569°S 12,9695106°V / 50.2294569; 12.9695106
6192 PP Toto-Karo 000000000000012.078000000012,0780 Makrofytné spoločenstvá viazané na oligotrofné až mezotrofné stojaté vody, 50°09′00″S 13°04′21″V / 50,149986°S 13,0726369°V / 50.149986; 13.0726369
6008 PP Týniště PP Týniště 000000000000006.01270000006,0127
Kategória Týniště (natural monument) na Wikimedia Commons
Populácia Kunky červenobruchej a mloka veľkého a ich biotopu (rybník a vlhké lúky) 50°08′56″S 13°11′38″V / 50,1490114°S 13,1939117°V / 50.1490114; 13.1939117
1366 Pramenisko Teplej PR Údolí Teplé 000000000000172.0000000000172,00
Kategória Údolí Teplé na Wikimedia Commons
Údolie rieky s priľahlými zalesnenými svahmi 50°02′58″S 12°49′24″V / 50,0493197°S 12,8232936°V / 50.0493197; 12.8232936
1571 opál hyalit z Valča PP Valeč 000000000000576.7400000000576,74
Kategória Valeč (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana mineralogického náleziska a hniezdisko chránených a ohrozených druhov živočíchov. 50°11′17″S 13°13′42″V / 50,1880378°S 13,2284264°V / 50.1880378; 13.2284264
5893 Popis obrazku PP Velikonoční rybník 000000000000001.74810000001,7481
Kategória Velikonoční rybník na Wikimedia Commons
Ochrana významných populácií chránených a vzácnych druhov obojživelníkov a vážok 50°03′13″S 12°51′29″V / 50,0535253°S 12,8581206°V / 50.0535253; 12.8581206
675 Viklan PP Viklan 000000000000000.10000000000,10
Kategória Viklan (prírodná pamiatka) na Wikimedia Commons
Funkčný kývavec 50°09′06″S 12°56′54″V / 50,1515489°S 12,9482864°V / 50.1515489; 12.9482864
507 Prírodná rezervácia Vladař PR Vladař 000000000000011.710000000011,71
Kategória Vladař na Wikimedia Commons
Ochrana prirodzeného zmiešaného listnatého lesa. 50°04′50″S 13°12′58″V / 50,0805556°S 13,2161111°V / 50.0805556; 13.2161111
673 Popis obrazku PP Vlčí jámy 000000000000001.50000000001,50
Kategória Vlčí jámy (Blatenský vrch) na Wikimedia Commons
Ochrana stredovekých dobývok cínových rúd, v ktorých sa vplyvom špecifického vzdušného režimu vytvára jaskynný ľad. 50°23′53″S 12°46′45″V / 50,3979169°S 12,7791067°V / 50.3979169; 12.7791067
6009 PP Za Údrčí PP Za Údrčí 000000000000032.503600000032,5036
Kategória Za Údrčí na Wikimedia Commons
Ochrana hnedáčka chrastavcového (Euphydryas aurinia) a jeho biotopu striedavo vlhkých bezkolencových lúk 50°08′20″S 13°04′16″V / 50,1387528°S 13,0710019°V / 50.1387528; 13.0710019
Zlatý Kopec PRP Zlatý kopec 000000000001700.00000000001 700
Kategória Zlatý Kopec na Wikimedia Commons
50°26′17″S 12°50′39″V / 50,438019°S 12,844088°V / 50.438019; 12.844088

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.