Zoznam diel Johannesa Brahmsa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam diel nemeckého skladateľa Johannesa Brahmsa

Diela podľa opusového čísla[upraviť | upraviť zdroj]

 • Op. 1, Klavírna sonáta č. 1 C dur (1853)
 • Op. 2, Klavírna sonáta č. 2 fis mol (1852)
 • Op. 3, Šesť piesní (1853)
 • Op. 4, Scherzo es mol, pre klavír (1851)
 • Op. 5, Klavírna sonáta č. 3 f mol (1853)
 • Op. 6, Šesť piesní
 • Op. 7, Šesť piesní
 • Op. 8, Klavírne trio č. 1 H dur/h mol (dve verzie, povodná z 1854 and reedícia z 1889)
 • Op. 9, Variácie na tému Roberta Schumanna fis mol, fpre klavír (1854)
 • Op. 10, Štyri balady, pre klavír (1854)
 • Op. 11, Serenáda č. 1 D dur, pre orchester (1857)
 • Op. 12, Ave Maria, pre zmiešaný zbor (1858)
 • Op. 13, Begräbnisgesang
 • Op. 14, Osem piesní a romancí
 • Op. 15, Klavírny koncert č. 1 d mol (1859)
 • Op. 16, Serenáda č. 2 A dur, pre orchester (1859)
 • Op. 17, Štyri piesne pre ženský zbor, dva lesné rohy a harfu (1860)
 • Op. 18, Sláčikové sexteto č. 1 B dur (1860)
 • Op. 19, Päť básní
 • Op. 20, Tri duety
 • Op. 21, Dva cykly variácií, pre klavír
  • č. 1 Jedenásť variácií na povodnú tému D dur (1857)
  • č. 2 Štrnásť variácií na maďarskú melódiu D dur (1854)
 • Op. 22, Marienlieder, pre zmiešaný zbor (1860)
 • Op. 23, Variácie na tému Roberta Schumanna, pre štvorručnú hru (1861)
 • Op. 24, variácie a fúga na Händelovu tému pre klavír (1861)
 • Op. 25, Klavírny kvartet č. 1 g mol (1861)
 • Op. 26, Klavírny kvartet č. 2 A dur (1861)
 • Op. 27, Žalm 13
 • Op. 28, Štyri duety
 • Op. 29, Dve motetá, pre zmiešaný zbor (1860)
 • Op. 30, Geistliches Lied
 • Op. 31, Tri kvartetá, pre zmiešané hlasy (1864)
 • Op. 32, Deväť piesní
 • Op. 33, Pätnásť romancí z Tieckovych Liebesgeschichte der schönen Magelone ("Magelone-Lieder") (1861/1869)
 • Op. 34, Klavírne kvinteto f mol (1864)
 • Op. 34b, Sonáta pre dva klavíre f mol
 • Op. 35, Variácie na Paganiniho tému, pre klavír (1863)
 • Op. 36, Sláčikove sexteto č. 2 (1865)
 • Op. 37, Tri chorály
 • Op. 38, Violončelová sonáta č. 1 e mol (1862-65)
 • Op. 39, Šestnásť valčíkov, pre štvorručnú hru (1865)
 • Op. 40, Trio pre lesný roh, husle a klavír Es dur (1865)
 • Op. 41, Päť piesní, pre mužské hlasy
 • Op. 42, Tri piesne, pre zmiešaný zbor (1860)
 • Op. 43, Štyri piesne'
 • Op. 44, Dvanásť piesní a romancí
 • Op. 45, Nemecké rekviem, pre soprán, barytón, zmiešaný zbor a orchester (1868)
 • Op. 46, Štyri piesne
 • Op. 47, Päť piesní
 • Op. 48, Sedem piesní
 • Op. 49, Päť piesní
 • Op. 50, Rinaldo, kantáta pre tenor, mužský zbor a orchester (1869)
 • Op. 51, Dve sláčikove kvartetá
  • Sláčikove kvarteto č. 1 c mol (1873)
  • Sláčikove kvarteto č. 2 a mol (1873)
 • Op. 52, Liebeslieder-Walzer, for pre vokálne kvarteto a štvorručný klavír (1870)
 • Op. 52a, Liebeslieder-Walzer, transkripcia Op. 52 pre štvorručnú hru bez hlasov
 • Op. 53, Rapsódia pre kontraalt, mužský zbor a orchester ("Altová rapsódia") (1870)
 • Op. 54, Schicksalslied, pre zmiešaný zbor a orchester (1871)
 • Op. 55, Triumphlied,pre barytón, dva zmiešané zbory a orchester (1871)
 • Op. 56, Variácie na Haydnovu tému (1873)
 • Op. 57, Osem piesní
 • Op. 58, Osem piesní
 • Op. 59, Osem piesní
 • Op. 60, Klavírne kvarteto č. 3 c mol
 • Op. 61, Štyri duety
 • Op. 62, Sedem piesní, pre zmiešaný zbor(1874)
 • Op. 63, Deväť piesní
 • Op. 64, Tri kvartetá, pre zmiešané hlasy (1874)
 • Op. 65, Neue Liebeslieder, pre vokálne kvarteto a štvorručný klavír (1875)
 • Op. 65a, Neue Liebeslieder, transkripcia pre štvorručnú hru, bez hlasov
 • Op. 66, Päť duet
 • Op. 67, Sláčikove kvarteto č. 3 B dur (1876)
 • Op. 68, 1. symfónia c mol (1876)
 • Op. 69, Deväť piesní
 • Op. 70, Štyri piesne
 • Op. 71, Päť piesní
 • Op. 72, Päť piesní
 • Op. 73, 2. symfónia D dur (1877)
 • Op. 74, Dve motetá, pre zmiešaný zbor
 • Op. 75, Štyri balady a romance
 • Op. 76, Osem kusov pre klavír (1878)
 • Op. 77, Husľový koncert D dur (1878)
 • Op. 78, Husľová sonáta č. 1 G dur
 • Op. 79, Dve rapsódie, pre klavír (1879)
 • Op. 80, Akademická ouvertúra, pre orchester (1880)
 • Op. 81, Tragická ouvertúra, pre orchester (1880)
 • Op. 82, Nänie, pre zmiešaný zbor a orchester (1881)
 • Op. 83, Klavírny koncert č. 2 B dur (1881)
 • Op. 84, Romance a piesne
 • Op. 85, Šesť piesní
 • Op. 86, Šesť piesní
 • Op. 87, Klavírne trio č. 2 C dur
 • Op. 88, Sláčikove kvinteto č. 1 F dur (1882)
 • Op. 89, Gesang der Parzen, pre zmiešaný zbor a orchester (1882)
 • Op. 90, 3. symfónia F dur (1883)
 • Op. 91, Dve piesne, pre hlas, violu a klavír
 • Op. 92, Štyri kvartetá, pre zmiešané hlasy (1889)
 • Op. 93, Šesť piesní a romancí pre zbor
 • Op. 94, Päť piesní
 • Op. 95, Sedem piesní
 • Op. 96, Štyri piesne
 • Op. 97, Šesť piesní
 • Op. 98, 4. symfónia e mol (1885)
 • Op. 99, Violončelová sonáta č. 2 F dur (1886)
 • Op. 100, Husľová sonáta č. 2 A dur (1886)
 • Op. 101, Klavírne trio č. 3 c mol (1886)
 • Op. 102, Dvojkoncert a mol, pre husle, violončelo a orchester (1887)
 • Op. 103, Zigeunerlieder, pre vokálne kvarteto a klavír (1887)
 • Op. 104, Päť piesní, pre zmiešaný zbor (1888)
 • Op. 105, Päť piesní
 • Op. 106, Päť piesní
 • Op. 107, Päť piesní
 • Op. 108, Husľová sonáta č. 3 d mol
 • Op. 109, Fest- und Gedenksprüche, pre zmiešaný zbor (1888)
 • Op. 110, Tri motetá, pre zmiešaný zbor (1889)
 • Op. 111, Sláčikove kvinteto č . 2 G dur ("Prater") (1890)
 • Op. 112, Šesť kvartét, pre zmiešané hlasy a klavír (1891)
 • Op. 113, Trinásť kánonov pre ženský zbor
 • Op. 114, Trio pre klavír, klarinet a violončelo a mol (1891)
 • Op. 115, Kvinteto pre klarinet a sláčikove nástroje b mol (1891)
 • Op. 116, Sedem fantázií, pre klavír (1892)
 • Op. 117, Tri intermezzá, pre klavír (1892)
 • Op. 118, Šesť kusov pre klavír (1893)
 • Op. 119, Štyri kusy pre klavír (1893)
 • Op. 120, Dve klarinetové sonáty (1894)
  • č. 1 Klarinetová sonáta č. 1 f mol
  • č. 2 Klarinetová sonáta č. 2 Es dur
 • Op. 121, Štyri vážne spevy (1896)
 • Op. 122, Jedenásť chorálových prelúdií, pre organ (1896)

Diela bez opusového čísla[upraviť | upraviť zdroj]

 • WoO 1, Uhorské tance (1869)
 • WoO 2, Scherzo z 'F-A-E' Sonáty (1853) (ostatné tri vety skladby sú dielom Roberta Schumanna and Albert Dietrich)
 • WoO 3, Dve gavoty pre klavír
 • WoO 4, Dve gigy pre klavír
 • WoO 5, Dve sarabandy pre klavír
 • WoO 6, 51 cvičení pre klavír
 • WoO 7, Chorálove prelúdium a fúga „O Traurigkeit, o Herzeleid“ pre organ
 • WoO 8, Fúga a mol for organ
 • WoO 9, Prelúdium a fúga a mol pre organ
 • WoO 10, Prelúdium a fúga g mol pre organ
 • WoO 11, Kadencia ku koncertu BWV 1052 od Johanna Sebastiana Bacha
 • WoO 12, Dve kadencie ku Klavírnemu koncertu č. 4, Op. 85 od Ludwiga van Beethovena
 • WoO 13, Dve kadencie ku Klavírnemu koncertu, KV 453 Wolfgang Amadeus Mozart
 • WoO 14, Kadencia ku klavírnemu koncertu KV 466 Wolfganga Amadea Mozarta
 • WoO 15, Kadencia ku klavírnemu koncertu KV 491 Wolfganga Amadea Mozarta
 • WoO 16, Kleine Hochzeits-Kantate pre soprán, alt, tenor a bas s klavírnym sprievodom
 • WoO 17, Kyrie pre štyri zmiešané hlasy a basso continuo
 • WoO 18, Missa canonica pre zbor so 4-6 zmiešanými hlasmi a capella
 • WoO 19, Dein Herzlein mild - pieseň pre zbor so štyri ženskými hlasmi a capella
 • WoO 20, Dem dunklen Schoss der heilgen Erde
 • WoO 21, Mondnacht
 • WoO 22, Oféliine piesne
 • WoO 23, Regenlied
 • WoO 24, Grausam erweiset sich Amor an mir
 • WoO 25, Mir lächelt kein Frühling
 • WoO 26, O wie sanft!
 • WoO 27, Spruch
 • WoO 28, Töne, lindernder Klang!
 • WoO 29, Wann?
 • WoO 30, Zu Rauch muss warden
 • WoO 31, 15 nemeckých detských ľudových piesní
 • WoO 32, 28 nemeckých ľudových piesní
 • WoO 33, 49 nemeckých ľudových piesní
 • WoO 34, 14 nemeckých ľudových piesní
 • WoO 35, 12 nemeckých ľudových piesní
 • WoO 36, 8 nemeckých ľudových piesní
 • WoO 37, 16 nemeckých ľudových piesní
 • WoO 38, 20 nemeckých ľudových piesní

Diela podľa druhu[upraviť | upraviť zdroj]

Orchestrálna hudba[upraviť | upraviť zdroj]

Symfónie[upraviť | upraviť zdroj]

Koncerty[upraviť | upraviť zdroj]

Ouvertúry[upraviť | upraviť zdroj]

 • Akademická ouvertúra, Op. 80 (1880)
 • Tragická ouvertúra, Op. 81 (1880)

Iné orchestrálne diela[upraviť | upraviť zdroj]

Komorná hudba[upraviť | upraviť zdroj]

Sonáty (duo)[upraviť | upraviť zdroj]

Husľové sonáty[upraviť | upraviť zdroj]
 • Husľová sonáta č. 1 G dur, Op. 78
 • Husľová sonáta č. 2 A dur, Op. 100 (1886)
 • Husľová sonáta č. 3 d mol, Op. 108
Violončelové sonáty[upraviť | upraviť zdroj]
 • Violončelová sonáta e mol, Op. 38 (1862 - 1865)
 • Violončelová sonáta F dur, Op. 99 (1886)
Klarinetové sonáty[upraviť | upraviť zdroj]

Triá[upraviť | upraviť zdroj]

Klavírne triá[upraviť | upraviť zdroj]
Triá s dychovými nástrojmi[upraviť | upraviť zdroj]
 • Trio pre lesný roh, husle a klavír Es dur, Op. 40 (1865)
 • Trio pre klarinet, violončelo a klavír a mol, Op. 114 (1891)

Kvartetá[upraviť | upraviť zdroj]

Klavírne kvartetá[upraviť | upraviť zdroj]
Sláčikové kvartetá[upraviť | upraviť zdroj]
 • Dve sláčikove kvartetá, Op. 51
  • Sláčikove kvarteto č. 1 c mol (1873)
  • Sláčikove kvarteto č. 2 a mol (1873)
 • Sláčikové kvarteto č. 3 B dur, Op. 67 (1876)

Kvintetá[upraviť | upraviť zdroj]

Sláčikové kvintetá[upraviť | upraviť zdroj]
 • Sláčikové kvinteto č. 1 F dur, Op. 88 (1852)
 • Sláčikové kvinteto č. 2 G dur "Prater", Op. 111 (1890)
Iné kvintetá[upraviť | upraviť zdroj]
 • Klavírne kvinteto f mol, Op. 34 (1864)
 • Kvinteto pre klarinet a sláčikové nástroje b mol (1891)

Sextetá[upraviť | upraviť zdroj]

 • Sláčikove sexteto č. 1 B dur, Op. 18 (1860)
 • Sláčikove sexteto č. 2, Op. 36 (1865)

Klavírna hudba[upraviť | upraviť zdroj]

Klavírne sonáty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Klavírna sonáta č. 1 C dur, Op. 1 (1853)
 • Klavírna sonáta č. 2 fis mol, Op. 2 (1852)
 • Klavírna sonáta č. 3 f mol, Op. 3 (1853)
 • Sonáta pre dva klavíre f mol, Op. 34b

Variácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dva cykly variácií, pre klavír, Op. 21
  • č. 1 Jedenásť variácií na povodnú tému D dur (1857)
  • č. 2 Štrnásť variácií na maďarskú melódiu D dur (1854)
 • Variácie na tému Roberta Schumanna, štvorručná hra, Op. 23 (1861)
 • Variácie a fúga na Händelovu tému, Op. 24 (1861)
 • Variácie na Paganiniho tému, Op. 35 (1863)
 • Variácie na Haydnovu tému, Op. 56b (1873)

Rapsódie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dve rapsódie, pre klavír, Op. 79 (1879)
  • č. 1, Rapsódia b mol
  • č. 2, Rapsódia g mol
 • Rapsódia Es dur, Op. 119 č. 4 (1893)

Balady[upraviť | upraviť zdroj]

 • Štyri balady, pre klavír, Op. 10 (1854)
 • Balada g mol, Op. 118 č. 3 (1893)

Intermezzá[upraviť | upraviť zdroj]

 • Intermezzo A dur, Op 76 č. 3
 • Intermezzo B dur, Op. 76 č. 4
 • Intermezzo A dur, Op. 76 č. 6
 • Intermezzo a mol, Op. 76 č 7
 • Intermezzo a mol, Op. 116 č. 2
 • Intermezzo E dur, Op. 116 č. 4
 • Intermezzo e mol, Op. 116 č. 5
 • Intermezzo E dur, Op. 116 č. 6
 • Intermezzo a mol, Op. 118 č. 1
 • Intermezzo A dur, Op. 118 č. 2
 • Intermezzo f mol, Op. 118 č. 4
 • Intermezzo es mol, Op. 118 č. 6
 • Intermezzo b mol, Op. 119 č. 1
 • Intermezzo e mol, Op. 119 č. 2
 • Intermezzo C dur, Op. 119 č. 3

Capricciá[upraviť | upraviť zdroj]

 • Capriccio fis mol, Op. 76 č. 1
 • Capriccio b mol, Op. 76 č. 2
 • Capriccio cis mol, Op. 76 č. 5
 • Capriccio C dur, op. 76 č. 8
 • Capriccio d mol, Op. 116 č. 1
 • Capriccio g mol, Op. 116 č. 3
 • Capriccio d mol, Op. 116 č. 7

Valčíky[upraviť | upraviť zdroj]

Iné skladby pre klavír[upraviť | upraviť zdroj]

 • Scherzo Es dur, Op. 4 (1851)

Organova hudba[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jedenásť chorálových prelúdií, Op. 122 (1896)

Vokálna hudba[upraviť | upraviť zdroj]

Piesne[upraviť | upraviť zdroj]

 • Šesť piesní, Op. 3
 • Šesť piesní, Op. 6
 • Šesť piesní, Op. 7
 • Deväť piesní, Op. 32
 • Štyri piesne, Op. 43
 • Štyri piesne, Op. 46
 • Päť piesní, Op. 47
 • Sedem piesní, Op. 48
 • Päť piesní, Op. 49
 • Osem piesní, Op. 57
 • Osem piesní, Op. 58
 • Osem piesní, Op. 59
 • Deväť piesní, Op. 63
 • Deväť piesní, Op. 69
 • Štyri piesne, Op. 70
 • Päť piesní, Op. 71
 • Päť piesní, Op. 72
 • Štyri balady a romance, Op. 75
 • Päť romancí a piesní, Op. 84
 • Šesť piesní, Op. 85
 • Šesť piesní, Op. 86
 • Dve piesne pre hlas, violu a klavír, Op. 90
 • Päť piesní, Op. 94
 • Sedem piesní, Op. 95
 • Štyri piesne, Op. 96
 • Šesť piesní, Op. 97
 • Päť piesní, Op. 105
 • Päť piesní, Op. 106
 • Päť piesní, Op. 107
 • Štyri vážne spevy, Op. 121 (1896)