Zoznam dopravných značiek na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dopravné značky použité pri dopravnom obmedzení na Dunajskej ulici v Bratislave

Toto je zoznam dopravných značiek na Slovensku usporiadaný a číslovaný podľa prílohy 1 k vyhláške ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2009 a novelizovaná bola začiatkom roka 2010 v súvislosti so zavedením elektronického mýta.

Na značení sa používa normové písmo Tern. Technické požiadavky stanovuje od 1. februára 2016 technická norma TNI 01 8020 (skôr ČSN a STN 01 8020).

História[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé česko-slovenské dopravné značky platné od 1. novembra 1935

Číslovanie značiek sa takmer s každou novou vyhláškou mení, i keď základné princípy zostávajú od roku 1976 dlhodobo rovnaké. Staršie zoznamy dopravných značiek boli obsiahnuté v predchádzajúcich vyhláškach:

 • Prvých šesť druhov česko-slovenských výstražných značiek bolo zavedených vládnym nariadením č 203/1935 Zb. n. a z. s účinnosťou od 1. novembra 1935
 • Vládnym nariadením č. 100/1938 Zb. n. a z. boli od mája 1938 zavedené ďalšie druhy značiek a signálov
 • V čase druhej svetovej vojny a Slovenského štátu sa slovenské značenie odlíšilo od českého protektorátneho
 • Povojnové česko-slovenské vyhlášky boli uverejňované v Úradnom liste, nie v Zbierke zákonov
 • Vyhláška MV ČSSR 141/1960 Zb., účinná od 1. januára 1961
 • Vyhláška MV ČSSR 80/1966 Zb., účinná od 1. januára 1967, s účinnosťou od 1. júla 1971 novelizácia 80/1966 Zb. v súvislosti so zavedením prvej diaľnice
 • Vyhláška FMV 100/1975 Zb., účinná od 1. januára 1976. Zavedené číslovanie dopravných značiek pomocou písmena označujúceho typ značky a za ním nasledujúceho čísla. Písmeno zodpovedá označovaniu kapitol v predchádzajúcich vyhláškach. Zákazové a príkazové značky boli rozdelené do samostatných kapitol.
 • Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ČSSR č. 99/1989 Zb., účinná od 1. januára 1990, novelizačnou vyhláškou 267/1994 Z. z. boli od 1. novembra 1994 zavedené značky pre označenie začiatku a konca obce v jazyku národnostnej menšiny.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 90/1997 Z. z., účinná od 1. apríla 1997, novelizovaná vyhláškami 337/1997, 88/1999, 178/1999, 204/2000, 462/2000, 96/2001, 51/2002 (zmeny sa netýkajú dopravných značiek) a 342/2002 Z. z. (s účinnosťou od 1. júla 2002, niekoľko nových dopravných značiek, zavedenie premenných dopravných značiek), zrušená a nahradená vyhláškou 225/2004 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 225/2004 Z. z., účinná od 1. mája 2004, novelizovaná vyhláškami 227/2006 Z. z. (4 nové značky s účinnosťou od 29. apríla 2006) a 226/2007 Z. z. (netýka sa značiek), zrušená zákonom 8/2009 Z. z., o cestnej premávke
 • Vyhláška ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. nadobudla účinnosť 1. februára 2009. K tomuto dátumu došlo k zmenám predovšetkým v kategorizácii značiek upravujúcich prednosť a informatívnych značiek. Značky usporiadania jazdných pruhov boli preradené z informatívnych značiek medzi príkazové značky. Boli dôsledne diferencované značky s jedinou záväznou podobou od značiek, ktorých vyobrazenie vo vyhláške sa dá obmeniť. Zmenili sa (viac či menej) názvy, význam alebo podoba niektorých značiek, pribudlo viacero nových značiek.
 • Technická norma TNI 01 8020 nadobudla účinnosť 1. februára 2016. K tomuto dátumu došlo k zmenám predovšetkým v dizajne značiek a použitom písme Tern. Zmenili sa niektoré názvy, význam alebo podoba niektorých značiek, pribudlo viacero nových značiek.

Zvislé dopravné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Výstražné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Značky upravujúce prednosť v jazde[upraviť | upraviť zdroj]

Zákazové značky[upraviť | upraviť zdroj]

Príkazové značky[upraviť | upraviť zdroj]

Informatívne prevádzkové značky[upraviť | upraviť zdroj]

 • * Pôvodný dizajn značky do 1. februára 2016

Informatívne smerové značky[upraviť | upraviť zdroj]

 • * Pôvodný dizajn značky do 1. februára 2016

Informatívne iné značky[upraviť | upraviť zdroj]

Dodatkové tabuľky (vzory)[upraviť | upraviť zdroj]

Vodorovné dopravné značky (vzory)[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravná značka V1a.svg Dopravná značka V1b.svg Dopravná značka V2a.svg Dopravná značka V2b.svg Dopravná značka V2c.svg
V 1a: Pozdĺžna súvislá čiara V 1b: Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara V 2a: Pozdĺžna prerušovaná čiara V 2b: Pozdĺžna prerušovaná čiara V 2c: Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara
Dopravná značka V3.svg Dopravná značka V4.svg Dopravná značka V5a.svg Dopravná značka V5b.svg Dopravná značka V5c.svg
V 3: Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou V 4: Vodiaca čiara V 5a: Priečna súvislá čiara V 5b: Priečna súvislá čiara so symbolom "Daj prednos v jazde!" V 5c: Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"
Dopravná značka V6a.svg Dopravná značka V6b.svg Dopravná značka V7.svg Dopravná značka V7a.svg Dopravná značka V8a.svg
V 6a: Priechod pre chodcov V 6b: Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich V 7: Priechod pre cyklistov V 7a: Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov V 8a : Cyklistická smerová šípka
Dopravná značka V8b.svg Dopravná značka V8c.svg Dopravná značka V9a.svg Dopravná značka V9b.svg
V 8b: Cyklistická smerová šípka V 8c: Koridor pre cyklistov V 8c: Nepriame odbočenie doľava V 9a: Smerové šípky V 9b: Predbežné šípky
Dopravná značka V10a.svg Dopravná značka V10b.svg Dopravná značka V10c.svg Dopravná značka V10d.svg Dopravná značka V10e.svg
V 10a : Parkovacie miesta s kolmým státím V 10b: Parkovacie miesta so šikmým státím V 10c: Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím V 10d: Parkovacie miesta s vyhradeným státím V 10e: Stanovište TAXI
Dopravná značka V11a.svg Dopravná značka V11b.svg Dopravná značka V12a.svg Dopravná značka V12b.svg Dopravná značka V12c.svg
V 11a : Zastávka autobusu, trolejbusu a električky V 11b: Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky V 12a: Žltá kľukatá čiara V 12b: Žltá súvislá čiara V 12c: Žltá prerušovaná čiara
Dopravná značka V13.svg Dopravná značka V14.svg Dopravná značka V15.svg Dopravná značka V16.svg Dopravná značka V17.svg
V 13 : Šikmé rovnobežné čiary V 14: Nápisy na vozovke V 15: Bezpečná vzdialenosť V 16: Optická psychologická brzda V 17: Hmlové body