Zoznam kultúrnych pamiatok v Čadci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Čadca v okrese Čadca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka prícestná
KÚ: Čadca

Poloha
502-10794/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka prícestná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.;kaplnka Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Palárikova ul. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10525/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;hotel,gastrodom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Palárikova ul. 4
KÚ: Čadca

Poloha
502-10526/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 20
KÚ: Čadca

Poloha
502-10527/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Bartolomeja;farský kostol sv.Bartolomeja

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom i. Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/3 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i. Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/4 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom ii. Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/5 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/6 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom iii. Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/7 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii. Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/8 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/9 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota;podstavec so sochami a kartuš.

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/10 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota;socha Panny Márie

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/11 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota;socha sv.Jána Evanjelistu

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/12 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota;socha Márie Magdalény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom Slobody nám. 1
KÚ: Čadca

Poloha
502-10522/13 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatinový,Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 11
KÚ: Čadca

Poloha
502-10523/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Slobody nám. 13
KÚ: Čadca

Poloha
502-10524/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty