Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Klubina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Klubina v okrese Čadca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Klubina

Poloha
502-2693/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný;podstavec s reliéfmi pod soch.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Klubina

Poloha
502-2693/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;socha Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf i.
KÚ: Klubina

Poloha
502-2693/3 Unifikovaný názov PO: reliéf i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Jozef s dieťaťom;reliéf sv.Jozefa Pestúna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf ii.
KÚ: Klubina

Poloha
502-2693/4 Unifikovaný názov PO: reliéf ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.František?;reliéf sv.Františka?

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Klubina

Poloha
502-2693/5 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 7
KÚ: Klubina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-2948/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

NKP zrušená

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.