Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dlhá nad Kysucou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dlhá nad Kysucou v okrese Čadca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 51
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-3004/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;Drevenica "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 52
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Poloha
502-3005/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;Drevenica,zrub "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 52
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-3005/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;Humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 53
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Poloha
502-3006/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;Drevenica,zrub "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 53
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-3006/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;Humno,maštaľ "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica drevená
č. 54
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-2940/0 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zvonica v osade "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 54
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Poloha
502-3007/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;Drevenica "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 54
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-3007/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;Humno,maštaľ "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 55
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Poloha
502-3008/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 56
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Poloha
502-3009/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;Drevenica "U Gajdoších"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 57
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-3010/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 57
KÚ: Dlhá nad Kysucou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
502-3010/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

NKP zrušená

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.