Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici (0 – M)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Banská Štiavnica v okrese Banská Štiavnica, časť 0-M.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Škola Nahrať súbor Škola
KÚ: Banky

Poloha
602-11923/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - ev. škola s modlitebňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica
č. 119
KÚ: Banky

Poloha
602-11924/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - zvonica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Banky

Poloha
602-3260/1 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bančianske jazero

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádza
KÚ: Banky

Poloha
602-3260/2 Unifikovaný názov PO: hrádza

Bližšie určenie; zaužívaný názov: teleso hrádze,hrádza Bančianskej vodnej nádrže

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priepad hrádze
KÚ: Banky

Poloha
602-3260/3 Unifikovaný názov PO: priepad hrádze

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bezpečnostný prepad a koryto prepadu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kanál vodný
KÚ: Banky

Poloha
602-3260/4 Unifikovaný názov PO: kanál vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhonný jarok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šachta
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2603/0 Unifikovaný názov PO: šachta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Weiden šachta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2922/1 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3261/1 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Belianske jazero

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádza
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3261/2 Unifikovaný názov PO: hrádza

Bližšie určenie; zaužívaný názov: teleso hrádze,hrádza Belianskej vodnej nádrže

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kanál vodný
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3261/3 Unifikovaný názov PO: kanál vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zberný jarok od Jergi štôlne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kanál vodný
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3261/4 Unifikovaný názov PO: kanál vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Beliansky zberný jarok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3261/5 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výpustný systém Belianskej vod.nádrže

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3263/0 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Cervenostudnianske j

Nádrž vodná Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3267/0 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jazero Klinger

Nádrž vodná
Nahrať súbor
Nádrž vodná
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3271/0 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jazero Počúvadlo

Nádrž vodná Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3272/0 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rezervoár pitnej vody - Rozgrundské jazero

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3314/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 2
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3313/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Akademická ul. 3
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2486/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M. - Kostol farský

Kláštor zaniknutý Nahrať súbor Kláštor zaniknutý Akademická ul. 3
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2486/2 Unifikovaný názov PO: kláštor zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastocne - dominikánsky kláštor-suterén

Lit.: HANULIAK, Milan: Banskoštiavnický dominikánsky kláštor. In: Pamiatky a múzeá, roč. 43., 1994, č. 5 - 6, s. 22 - 24.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2502/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 5
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2501/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 6
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2500/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 8
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2499/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stará pošta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 9
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2498/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 10
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2497/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Akademická ul. 11
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3020/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Göllnerová-Gwerková - 1905-1944,lit.ved.

Akadémia Nahrať súbor Akadémia Akademická ul. 12
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/1 Unifikovaný názov PO: akadémia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Býv.chem.laboratór.

Akadémia Nahrať súbor Akadémia Akademická ul. 13
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/2 Unifikovaný názov PO: akadémia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: banícka

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 14
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2496/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Cigerov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Akademická ul. 15
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2495/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Akadémia Nahrať súbor Akadémia Akademická ul. 16
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/3 Unifikovaný názov PO: akadémia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lesnícka

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Akademická ul. 0
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výr.zal.akadémie 200 r.

Akadémia Nahrať súbor Akadémia Akademická ul. 25
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/5 Unifikovaný názov PO: akadémia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lesnícka katedra - Fortúna,Gerambov dom

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Akademická ul. 0
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/13 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: botanická - Botanická záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Akademická ul.
KÚ: Banská Štiavnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-2503/14 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lesnícki odborníci

Plastika Nahrať súbor Plastika Akademická ul. 0
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/15 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládkovic A. - 1820-1872,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Taviareň Antolská ul. 27
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2731/0 Unifikovaný názov PO: taviareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dolná huta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Augustu J. ul. 8
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3315/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Botanická ul. 2
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11625/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - vila ucitela ban.a les.akadém.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Botanická ul. 2
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11625/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Botanická ul. 11
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11711/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,nárožný - meštiansky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Bottova ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10847/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Bottova ul. 2
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3316/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Resla 2
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2578/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Resla 3
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11325/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sienový,solitér

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Dolná Resla 10
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3324/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Dolná Resla 11
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11327/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Dolná Resla 19
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3325/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3350/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 3
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11627/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - dom so štôlnou pod Glanzenberg

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3351/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 5
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2541/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 6
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2542/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 7
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2543/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 8
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2544/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 9
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3352/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fara Nahrať súbor Fara Dolná Ružová ul. 10
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3353/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - evanjelická fara

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 13
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3354/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Dolná Ružová ul. 14
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11974/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - bytový dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 16
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10720/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná Ružová ul. 22
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Štôlňa Nahrať súbor Štôlňa Dolná ul. 0
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2611/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Svätotrojicná

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 5
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3323/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 6
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2514/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky s pivnicou Nahrať súbor Dom meštiansky s pivnicou Dolná ul. 8/A
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11828/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky s pivnicou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - dom s pivnicou vysek. v skale

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 11
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10783/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 12
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10739/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Staré súpisné číslo: 13/IV.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 14
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10784/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 15
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10785/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Továreň Nahrať súbor Továreň Dolná ul. 18
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10786/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: textilná,solitér - Schindlerka,továren na bieliz.

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Dolná ul. 29
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2488/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Družicová ul. 6
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3326/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Družicová ul. 7
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3327/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen,valky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Farská ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2507/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Panny Márie Snežnej Hella J.K. ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2487/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Snežnej - Frauenbergský kostol

Brána Nahrať súbor Kostol Panny Márie Snežnej Hella J.K. ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-2487/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná brána

Múr ohradný Nahrať súbor Kostol Panny Márie Snežnej Hella J.K. ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-2487/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Brána opevnenia Nahrať súbor Brána opevnenia Hella J.K. ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2482/1 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná - Piargska brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Hella J.K. ul. 12
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3474/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hollého ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11868/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,solitér - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový Hollého ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11734/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér - byty úradníkov tabakovej továr.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hollého ul. 9
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11613/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Steigerovský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Horná Resla 8
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11681/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen,solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Horná Resla 18
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11892/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - banícky dom

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Horná Resla 28
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3333/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Horná Ružová ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-10771/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Horná Ružová ul. 12
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11957/1 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - dom banícky

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Horná Ružová ul. 13
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11958/1 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - dom banícky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Horná Ružová ul. 20
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3355/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Kolpašská ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11866/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - sudáreň, Dužina

Štôlňa Nahrať súbor Štôlňa Kammerhofská ul. 0
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2609/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Glanzenberg

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Kammerhofská ul.
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3022/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový - podstavec s nápisom

Socha Nahrať súbor Socha Kammerhofská ul.
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3022/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kmet Andrej - 1841-1908,botanik,knaz,..

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2517/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Kammerhofská ul. 2-3
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/8 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kammerhof,komorský dvor

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2547/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 7
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3317/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 8
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2546/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 9
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3318/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 11
KÚ: Banská Štiavnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
602-12005/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 13
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2513/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 15
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3319/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 16
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2515/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 17
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3320/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 18
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2545/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 21
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3321/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 25
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2516/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavný banský úrad

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kammerhofská ul. 26-27
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2512/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný - Pacherštôlna

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Kammerhofská ul. 29
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3377/0 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária,Kristus-Pieta

Sklad Nahrať súbor Sklad Kammerhofská ul. 31
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3322/0 Unifikovaný názov PO: sklad

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 2
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2527/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2503/9 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový - Krecmáryovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 5
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2522/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 6
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3339/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 7
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2521/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 9
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3340/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - Jungov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 10
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2520/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 11
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3341/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 12
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2519/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 13
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2525/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 14
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3342/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 15,22
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2524/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Flemingovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 16
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3343/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kmeťa A. ul. 18
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-2518/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Škola Nahrať súbor Škola Kutnohorská ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11691/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér - Evanjelický ucitelský ústav

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Triediareň rúd Licharda D. ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11326/0 Unifikovaný názov PO: triediareň rúd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Triediaren rúd,obytný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Malá Okružná ul. 3
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-3334/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Malá Okružná ul. 4
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11712/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - dom so zamurovanou štôlňou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Malá Okružná ul. 5
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11932/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - meštiansky dom

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Malé Trhovisko č. 6
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11723/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný - banícky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Mikovíniho ul. 26
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11718/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný - dom so slamen.výpletom štítov

Výrobňa bryndze Nahrať súbor Výrobňa bryndze Mládežnícka ul. 11-12
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11273/1 Unifikovaný názov PO: výrobňa bryndze

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Mládežnícka ul. 13
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11273/2 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Továreň Nahrať súbor Továreň Mládežnícka ul. 14-20
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-11274/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: na obuv - Brettschneiderova továren

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol Moyzesova ul. 1
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-1262/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na stĺpe Moyzesova ul.
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-1262/2 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž Moyzesova ul.
KÚ: Banská Štiavnica

Poloha
602-1262/3 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty