Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Nových Zámkoch

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Nové Zámky v okrese Nové Zámky.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Nové Zámky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-348/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda;PT-oslob.žel.stanice

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Nové Zámky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-352/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Majzon Ján; 1849 - 1921, národovec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob spoločný
KÚ: Nové Zámky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-354/0 Unifikovaný názov PO: hrob spoločný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: židovské obete fašizmu;

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
č. 4766
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.; Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kríž s korpusom i.
Nahrať súbor
Kríž s korpusom i.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus; socha Krista na kríži

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mária Magdaléna; socha Márie Magdalény

Kríž s korpusom ii.
Nahrať súbor
Kríž s korpusom ii.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/4 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor pravý; kríž so sochou lotra-pravý

Kríž s korpusom iii.
Nahrať súbor
Kríž s korpusom iii.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/5 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor ľavý; kríž so sochou lotra-ľavý

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/6 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária; socha Panny Márie

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/7 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Evanjelista; socha sv. Jána Evanjelistu

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Božieho hrobu; Kaplnka Božieho hrobu

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie; Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie; Kristus berie kríž

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie; Kristus prvý raz padá pod krížom

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie; Stretnutie Krista s matkou

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie; Šimon pomáha Kristovi

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie; Kristus a Veronika

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie; Kristus druhý raz padá pod krížom

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie; Kristus napomína plačúce ženy

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie; Kristus tretí raz padá pod krížom

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie; Vyzliekanie Krista

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/19 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie; Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/20 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie; Snímanie Krista z kríža

Schodisko s bránou
Nahrať súbor
Schodisko s bránou
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/21 Unifikovaný názov PO: schodisko s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavná brána, schodisko

Bastión juhovýchodný Nahrať súbor Bastión juhovýchodný
č. 4766
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-360/22 Unifikovaný názov PO: bastión juhovýchodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie mesta; Forgáčovská bašta

Kaplnka pamätná
Nahrať súbor
Kaplnka pamätná Bernolákovo nám. 14
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-351/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Trojice; Bernolákova kaplnka

Hrob s tabuľou
Nahrať súbor
Hrob s tabuľou Bernolákovo nám.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-351/2 Unifikovaný názov PO: hrob s tabuľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bernolák, Lauro, Flenger;

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Bernolákovo nám.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-351/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bernolák A.- 110. výročie; 1762 - 1813, jazykoved.

Škola Nahrať súbor Škola Czuczora G. ul. 10
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-353/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitérna, chodbová; ZŠ s VJM G. Czuczora

Park Nahrať súbor Park Czuczora G. ul. 10
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-353/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri škole

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Czuczora G. ul. 10
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-353/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: betón, kov;

Pomník Nahrať súbor Pomník Czuczora G. ul. 10
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-353/4 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: turecké vojny; Oslobodenie mesta od Turkov

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Česká bašta ul. 5
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-10671/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxná; Ortodoxná synagóga

Pomník Nahrať súbor Pomník Hlavné nám.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-350/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bernolák A.; 1762 - 1813, jazykoved.

Súsošie na stĺpe
Nahrať súbor
Súsošie na stĺpe Hlavné nám.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-2360/0 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica a 11 sôch; Trojičné súsošie

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hlavné nám. 1
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11347/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Povýšenia sv. Kríža; býv. Kostol Nanebovstúpenia Pána

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Flengera M. ul. 2
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11347/2 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. fara pamätná, A. Bernolák

Oplotenie s bránami Nahrať súbor Oplotenie s bránami Flengera M. ul. 2
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11347/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie areálu

Cintorín príkostolný Nahrať súbor Cintorín príkostolný Flengera M. ul. 2
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11347/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zanikn.príkost.cintorín

Konvent
Nahrať súbor
Konvent Kostolná 1
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-358/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, solitér; konvent františkánov

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kostolná 1
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-358/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv.Františka z Assisi; Kostol stigmatizácie sv. Františka

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Kapisztóryho ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11361/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Anny; Kaplnka sv. Anny

Brána Nahrať súbor Brána Kasárenská ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11539/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hlavná vstupná brána

Jazdiareň Nahrať súbor Jazdiareň Kasárenská ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11539/1 Unifikovaný názov PO: jazdiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojenská; stará husárska jazdiareň

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Masaryka T.G. ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11362/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Antona Paduánskeho; Kaplnka sv. Antona Paduánskeho

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Šafárikova ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11363/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. P. M.; Kaplnka Panny Márie

Studňa artézska Nahrať súbor Studňa artézska Štefánikova ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-2338/0 Unifikovaný názov PO: studňa artézska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatina; Artézska studňa

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Štefánikova ul. 16
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11479/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbové, solitér;

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11479/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; byty riaditeľa a personálu školy

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Štefánikova ul.
KÚ: Nové Zámky

Poloha
404-11479/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kombinované, tehla, kov;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty