Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dvory nad Žitavou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;kaplnka sv.Martina na Kalvárii

Zvonica Nahrať súbor Zvonica
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;zvonica na Kalvárii

Kríž s korpusom Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/3 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;Golgota-socha Krista na kríži

Socha na podstavci Nahrať súbor Socha na podstavci
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/4 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;socha P.M.-Immaculaty

Schodisko so sochami Nahrať súbor Schodisko so sochami
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/5 Unifikovaný názov PO: schodisko so sochami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schod.so sochami svät.a anjel.

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie;Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie;Kristus berie kríž

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie;1.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie;Stretnutie Krista s P.M.

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie;Šimon pomáha Kristovi

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie;Kristus a Veronika

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie;2.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie;Kristus napomína plačúce ženy

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie;3.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie;Vyzliekanie Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie;Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie;Ukrižovanie Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie;Snímanie Krista z kríža

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-330/19 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie;Ukladanie Krista do hrobu

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hlavné nám.
KÚ: Dvory nad Žitavou

Poloha
404-329/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Vojtecha;kostol sv.Vojtecha

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (Crystal Project Download.pngKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty