Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Komjatice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Komjatice v okrese Nové Zámky.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Komjatice

Poloha
404-338/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Caban Ondrej;1813-1860,národovec

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 1
KÚ: Komjatice

Poloha
404-336/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Caban Ondrej;1813-1860,národovec

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 1173
KÚ: Komjatice

Poloha
404-341/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla;horný kostol,vonkajší kostol

Kaplnka s pódiom Nahrať súbor Kaplnka s pódiom
KÚ: Komjatice

Poloha
404-342/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka s pódiom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota;býv.kaplnka Božieho hrobu

Kríž s korpusom i. Nahrať súbor Kríž s korpusom i.
KÚ: Komjatice

Poloha
404-342/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;socha Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii.
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista;socha sv.Jána Evanjelistu

Kríž s korpusom ii. Nahrať súbor Kríž s korpusom ii.
KÚ: Komjatice

Poloha
404-342/5 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor pravý;kríž so sochou lotra-pravý

Kríž s korpusom iii. Nahrať súbor Kríž s korpusom iii.
KÚ: Komjatice

Poloha
404-342/6 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor ľavý;kríž so sochou lotra-ľavý

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Boží hrob
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/7 Unifikovaný názov PO: boží hrob

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Menza s Božím hrobom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty i
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie;Pilát odsudzuje Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ii
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie;Kristus berie kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iii
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie;1.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iv
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie;Stretnutie Krista s P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty v
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty v

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie;Šimon pomáha Kristovi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vi
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie;Kristus a Veronika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vii
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie;2.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty viii
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty viii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie;Kristus napomína plačúce ženy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ix
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ix

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie;3.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty x
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty x

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie;Vyzliekanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xi
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie;Pribíjanie Krista na kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xii
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/19 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie;Ukrižovanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiii
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/20 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie;Snímanie Krista z kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiv
KÚ: Komjatice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
404-342/21 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie;Ukladanie Krista do hrobu

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 1174
KÚ: Komjatice

Poloha
404-339/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety;farský kostol sv.Alžbety

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Horná ul. 2
KÚ: Komjatice

Poloha
404-336/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Caban Ondrej;1813-1860,národovec

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (Crystal Project Download.pngKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty