Zoznam kultúrnych pamiatok v Púchove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Púchov v okrese Púchov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
KÚ: Horné Kočkovce

Poloha
308-718/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Všetkých svätých

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Horné Kočkovce

Poloha
308-766/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Púchov

Poloha
308-767/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Púchov

Poloha
308-767/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: KAPLNKA PRÍCESTNÁ SO SOCHOU

Hradisko výšinné Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Púchov

Poloha
308-2224/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Púchov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
308-2230/1 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Hrádok Skalka

Kostol Nahrať súbor Kostol Moravská ul. 11
KÚ: Púchov

Poloha
308-764/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Moravská ul. 11
KÚ: Púchov

Poloha
308-764/2 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;Roy,Komenský

Tabuľa pamätná i. Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Moravská ul. 11
KÚ: Púchov

Poloha
308-764/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Roy Vladimír;1885-1936,básnik,kňaz

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Moravská ul. 11
KÚ: Púchov

Poloha
308-764/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský J.A.;1592-1670

Dom remeselnícky i. Nahrať súbor Dom remeselnícky i. Mudroňova ul. 12
KÚ: Púchov

Poloha
308-10055/1 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: DIELŇA MODROTLAČIARSKA

Dom remeselnícky ii. Nahrať súbor Dom remeselnícky ii. Mudroňova ul. 12
KÚ: Púchov

Poloha
308-10055/2 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: DIELŇA MODROTLAČIARSKA

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa modrotlačiarska Mudroňova ul. 12
KÚ: Púchov

Poloha
308-10055/3 Unifikovaný názov PO: dielňa modrotlačiarska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: DIELŇA MODROTLAČIARSKA

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa modrotlačiarska Mudroňova ul. 12
KÚ: Púchov

Poloha
308-10055/4 Unifikovaný názov PO: dielňa modrotlačiarska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: DIELŇA MODROTLAČIARSKA

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa modrotlačiarska Mudroňova ul. 12
KÚ: Púchov

Poloha
308-10055/5 Unifikovaný názov PO: dielňa modrotlačiarska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: DIELŇA MODROTLAČIARSKA

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa modrotlačiarska Mudroňova ul. 12
KÚ: Púchov

Poloha
308-10055/6 Unifikovaný názov PO: dielňa modrotlačiarska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: DIELŇA MODROTLAČIARSKA

Sklad soli Nahrať súbor Sklad soli Slobody nábr. 1
KÚ: Púchov

Poloha
308-10497/0 Unifikovaný názov PO: sklad soli

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Župný dom

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Slobody nám.
KÚ: Púchov

Poloha
308-768/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hruškovitý

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Púchov

Poloha
308-768/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký a anjel

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty