Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dohňany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dohňany v okrese Púchov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 42
KÚ: Dohňany

Poloha
308-705/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Cyrila a Metoda;farský kostol

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 74
KÚ: Dohňany

Poloha
308-3252/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Urbánek Ferko;1858-1934,dramatik

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 74
KÚ: Dohňany

Poloha
308-3253/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tajovský J.G.;1875-1940,spisovateľ

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 74
KÚ: Dohňany

Poloha
308-3254/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bielek A.;1857-1911,spisovateľ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty