Zoznam kultúrnych pamiatok v Zlatých Moravciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Zlaté Moravce v okrese Zlaté Moravce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1577/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;boje 31.8.1944

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vrcholová kaplnka sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty i
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,1.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ii
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,2.zastaveni

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iii
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,3.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iv
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,4.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty v
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty v

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,5.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vi
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,6.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vii
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,7.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty viii
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty viii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,8.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ix
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ix

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,9.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty x
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty x

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,10.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xi
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,11.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xii
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,12.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiii
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,13.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiv
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka krížovej cesty,14.zastavenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12149/16 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava kalvárie

Kostol Nahrať súbor Kostol Bernolákova ul. 2
KÚ: Zlaté Moravce

Poloha
407-1585/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;farský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nemocnica Bernolákova ul. 4
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-11899/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - bývalá župná nemocnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlinku A. nám.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1579/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: umučení antifašisti;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Hlinku A. nám.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1582/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,básnik

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Hlinku A. nám. 1
KÚ: Zlaté Moravce

Poloha
407-1583/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kultúrne stredisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hostinec prícestný Hlinku A. nám. 9
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-10834/0 Unifikovaný názov PO: hostinec prícestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;zájazdný hostinec,hotel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Hrdinov nám.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1578/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;pomník SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Konvent Hviezdoslavova ul. 77
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12086/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kláštor Bratov tešiteľov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol Hviezdoslavova ul. 75
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12086/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kostol Najsvät.srdca Ježišovho

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Janka Kráľa ul. 35
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1580/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Janka Kráľa ul. 35
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1580/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,básnik

Mauzóleum Nahrať súbor Mauzóleum Prílepská ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Poloha
407-10966/1 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Migazzi;mauzóleum Migazziovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Prílepská ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-10966/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný Prílepská ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-10966/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Sládkovičova ul. 45
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-11995/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vila dr.Lüleya

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie Sládkovičova ul. 45
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-11995/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jozef Orzovenszky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: reliéf alegórie Smrti

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Josepha Loszek

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: János Sebestény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s vázou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/6 Unifikovaný názov PO: náhrobník s vázou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Ebner

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/7 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Katalin Würth

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/8 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Amalia Bütner

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s vázou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/9 Unifikovaný názov PO: náhrobník s vázou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Joseph von Voglhuber

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/10 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Karolína Pinter

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou a stĺpom SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/11 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou a stĺpom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Benkovits

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/12 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Benkovics

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/13 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Belicza,Zsigárdy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/14 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Bachan

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s reliéfom a mrežou ohradnou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/15 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfom a mrežou ohradnou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Kolbenheyer

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/16 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Masszi,Pytel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou a svietnikmi SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/17 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou a svietnikmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Pongrátz,Krachún,Deák

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/18 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Znamenák

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/19 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Büttner

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok so sochou a mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/20 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou a mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Gyula Jakubovits

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/21 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Karol Pinter

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/22 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rádové sestry sv.Kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok so sochou a mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/23 Unifikovaný názov PO: náhrobok so sochou a mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Anton Forgách,József Prikril

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/24 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: E.Bradsch

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/25 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: F.Kubovits

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/26 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Babík

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/27 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bertalan Pető

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/28 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Pető

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/29 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1921-2003,lekár,rektor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/30 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Valhoda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom na pilieri SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/31 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom na pilieri

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cintorínsky kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom na pilieri SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/32 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom na pilieri

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cintorínsky kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž náhrobný SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/33 Unifikovaný názov PO: kríž náhrobný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobný kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž náhrobný SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/34 Unifikovaný názov PO: kríž náhrobný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Karola Boromea Rabenseifer

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž náhrobný SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/35 Unifikovaný názov PO: kríž náhrobný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sándor Lachmann

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/36 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobník so sochou anjela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou SNP ul.
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-12077/37 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Juraj Štift

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom župný Župná ul. 16
KÚ: Zlaté Moravce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
407-1584/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový+nárožný ;župný dom

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty