Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Brekov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Brekov v okrese Humenné.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obytná
Nahrať súbor
Veža obytná
KÚ: Brekov

Poloha
702-113/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,vežový palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný i.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,južný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný ii.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: východný palác s kaplnkou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný iii.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,západný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/5 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie horného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr hradného jadra

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána i.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/7 Unifikovaný názov PO: brána i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný hrad,severná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta bránová
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/8 Unifikovaný názov PO: bašta bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta severnej brány

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/9 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný hrad,východné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severný hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána ii.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/12 Unifikovaný názov PO: brána ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná vežová brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/13 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný hrad,polygonálna bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/14 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný hrad,západné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priestor prístupový
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/15 Unifikovaný názov PO: priestor prístupový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupová cesta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Val
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-113/16 Unifikovaný názov PO: val

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valové opevnenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Brekov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
702-4294/1 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané; Mohyly

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty