Zoznam kultúrnych pamiatok v Dubnici nad Váhom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Dubnica nad Váhom v okrese Ilava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-716/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec stredný

Podstavec Nahrať súbor Podstavec 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-716/2 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec ľavý

Podstavec Nahrať súbor Podstavec 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-716/3 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec pravý

Socha Nahrať súbor Socha 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-716/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký;sv. Ján Nepomucký s anjelmi

Socha Nahrať súbor Socha 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-716/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel ľavý;anjel

Socha Nahrať súbor Socha 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-716/6 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel pravý;anjel

Pranier Nahrať súbor Pranier 1.mája ul.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-2585/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;stĺp hanby

Kostol Nahrať súbor Kostol Cintorínska ul. 1
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-712/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho;kostol sv.Jakuba apoštola

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Matice slovenskej nám.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-715/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha Nahrať súbor Socha Matice slovenskej nám.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-715/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;Madona Assumpta-Nanebovzatá

Vila Nahrať súbor Vila Partizánska ul. 1
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-10741/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;vila staviteľa Reima

Dom služobníctva Nahrať súbor Dom služobníctva Pod kaštieľom 49
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-713/3 Unifikovaný názov PO: dom služobníctva

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;dom záhradníkov (4 byty)

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Sv.Jakuba nám. 345
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-713/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Veľký kaštieľ,Illesházyovský

Park Nahrať súbor Park Sv.Jakuba nám.
KÚ: Dubnica nad Váhom

Poloha
302-713/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anglický;park J.B.Magina

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty