Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pruské

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pruské v okrese Ilava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Pruské

Poloha
302-2679/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hruškovitý

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Pruské

Poloha
302-2679/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín

Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Pruské

Poloha
302-2680/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hruškovitý

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Pruské

Poloha
302-2680/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 294
KÚ: Pruské

Poloha
302-772/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Lit.: ZVAROVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš: Kaštieľ v Pruskom.

In: Pamiatky a múzeá, roč. 62, 2013, č. 2, s. 42 - 45.

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Pruské

Poloha
302-772/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara Nahrať súbor Fara
č. 381
KÚ: Pruské

Poloha
302-773/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 382
KÚ: Pruské

Poloha
302-770/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Pruské

Poloha
302-770/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kláštor františkánov Nahrať súbor Kláštor františkánov
č. 399
KÚ: Pruské

Poloha
302-771/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;františkánsky

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 398
KÚ: Pruské

Poloha
302-771/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Juraja;františkánsky

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Pruské

Poloha
302-771/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty