Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ivančiná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ivančiná v okrese Turčianske Teplice.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
KÚ: Ivančiná

Poloha
509-549/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa;filiálny kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Ivančiná

Poloha
509-551/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný
č. 12
KÚ: Dvorec nad Turcom

Poloha
509-12013/1 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - Mlyn Jančoškovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické
č. 12
KÚ: Dvorec nad Turcom

Poloha
509-12013/2 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tech.zariadenie mlyna a koleso

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhon mlynský
č. 12
KÚ: Dvorec nad Turcom

Poloha
509-12013/3 Unifikovaný názov PO: náhon mlynský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mlynský náhon

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Dvorec nad Turcom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
509-12013/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stodola s maštaľou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavidlo
č. 12
KÚ: Dvorec nad Turcom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
509-12013/5 Unifikovaný názov PO: stavidlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavidlo s lávkou

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.