Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Slovenské Pravno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Slovenské Pravno v okrese Turčianske Teplice.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-2204/0 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne; Šiance

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 17
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-624/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
č. 17
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-624/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 262
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-10623/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Országovská kúria

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 324
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-623/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Všetkých svätých; farský Kostol Všetkých svätých

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica
č. 324
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-623/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná+drevená; zvonica pri r.k. kostole

Brána
Nahrať súbor
Brána
č. 324
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-623/3 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;baroková vstupná brána

Múr ohradný
Nahrať súbor
Múr ohradný
č. 324
KÚ: Slovenské Pravno

Poloha
509-623/4 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný; opevnenie kostola

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty