Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Predmier

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Predmier v okrese Bytča.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Predmier

Poloha
501-1362/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom
KÚ: Predmier

Poloha
501-1362/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Predmier

Poloha
501-1362/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;socha Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii.
KÚ: Predmier

Poloha
501-1362/4 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista;socha sv.Jána Evanjelistu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha iii.
KÚ: Predmier

Poloha
501-1362/5 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mária Magdaléna;socha Márie Magdalény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Predmier

Poloha
501-2688/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Predmier

Poloha
501-2688/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier
KÚ: Predmier

Poloha
501-2689/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Predmier

Poloha
501-2689/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Predmier

Poloha
501-10563/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štefánik M.R.;1880-1919,politik,vojak

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný
č. 52
KÚ: Predmier

Poloha
501-1430/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bajza J.I.;1755-1836,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 52
KÚ: Predmier

Poloha
501-1430/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bajza J.I.;1755-1836,spisovateľ

Pošta Nahrať súbor Pošta
č. 53
KÚ: Predmier

Poloha
501-1361/0 Unifikovaný názov PO: pošta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 56
KÚ: Predmier

Poloha
501-1359/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Gála;farský kostol sv.Gála-opáta

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 256
KÚ: Predmier

Poloha
501-1360/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,solitér;Kaštieľ,mlyn

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty