Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Súľov-Hradná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Súľov-Hradná v okrese Bytča.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obranná
Nahrať súbor
Veža obranná
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1375/1 Unifikovaný názov PO: veža obranná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; Súľovský hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; opevnenie hradného jadra

Bašta i.
Nahrať súbor
Bašta i.
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1375/3 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro; bašta nad skalným tunelom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný južný i.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný južný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ii.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/5 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/6 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Cisterna
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/7 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/8 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; opevnenie predhradia

Palác hradný severný ii.
Nahrať súbor
Palác hradný severný ii.
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1375/9 Unifikovaný názov PO: palác hradný severný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný severovýchodný iii.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/10 Unifikovaný názov PO: palác hradný severovýchodný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie; vežový palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/11 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža strážna
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-1375/12 Unifikovaný názov PO: veža strážna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predpolie; predsunutá strážna veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Súľov-Hradná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
501-2145/1 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané; Hrádek Strmý kopec

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 30
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1372/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Michala; Kostol sv. Michala archanjela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 85
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1373/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; malý kaštieľ, Mičurovský

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 204
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-11819/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - artikulárny murovaný kostol

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 222-223
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1374/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Veľký kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 258,259,260,261
KÚ: Súľov-Hradná

Poloha
501-1376/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; kaštieľ Hradná

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty