Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sedliská

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Hrad
Nahrať súbor
Hrad Čičava
KÚ: Sedliská

Poloha
713-89/0 Unifikovaný názov PO: hrad

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina; Čičva

Podstavec-kópia Nahrať súbor Podstavec-kópia
KÚ: Sedliská

Poloha
713-1254/1 Unifikovaný názov PO: podstavec-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy sv.Jána Nepomuckého-kópia

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Sedliská

Poloha
713-1254/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Sedliská

Poloha
713-4745/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Povýšenia sv.Kríža

Hrobka Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Sedliská

Poloha
713-4746/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Sedliská

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
713-4769/0 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: viackultúrne; Arch.lok.-sídlisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn elektrický 154
KÚ: Sedliská

Poloha
713-4355/0 Unifikovaný názov PO: mlyn elektrický

Bližšie určenie; zaužívaný názov: elektrický

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty