Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Dunajská Streda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Okres Dunajská Streda

V okrese Dunajská Streda sa nachádza 77 kultúrnych pamiatok. Toto je zoznam článkov so zoznamami jednotlivých kultúrnych pamiatok podľa obcí.

Zoznam obcí Počet pamiatok
Báč 27
Baka 0
Baloň 0
Bellova Ves 0
Blahová 0
Blatná na Ostrove 0
Bodíky 0
Boheľov 0
Čakany 2
Čenkovce 0
Čiližská Radvaň 0
Dobrohošť 0
Dolný Bar 0
Dolný Štál 3
Dunajská Streda 18
Dunajský Klátov 1
Gabčíkovo 4
Holice 3
Horná Potôň 0
Horné Mýto 0
Horný Bar 0
Hubice 15
Hiezdoslavov 0
Jahodná 1
Janíky 6
Jurová 0
Kľúčovec 0
Kostolné Kračany 1
Kráľovičove Kračany 3
Kútniky 0
Kvetoslavov 0
Kyselica 0
Lehnice 3
Lúč na Ostrove 2
Macov 0
Mad 0
Malé Dvorníky 0
Medveďov 0
Mierovo 2
Michal na Ostrove 2
Nový Život 3
Ňárad 0
Ohrady 0
Okoč 0
Oľdza 0
Orechová Potôň 0
Padáň 0
Pataš 0
Povoda 2
Potônske Lúky 0
Rohovce 5
Sap 0
Šamorín 12
Štvrtok na Ostrove 1
Topoľníky 2
Trhová Hradská 0
Trnávka 0
Trstená na Ostrove 0
Veľká Paka 1
Veľké Blahovo 0
Veľké Dvorníky 0
Veľký Meder 0
Vieska 0
Vojka nad Dunajom 1
Vrakúň 6
Vydrany 0
Zlaté Klasy 0