Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hubice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hubice v okrese Dunajská Streda.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 72
KÚ: Hubice

Poloha
201-91/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.;

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 79
KÚ: Hubice

Poloha
201-89/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Veľký kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 80
KÚ: Hubice

Poloha
201-89/2 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Malý kaštieľ

Park
Nahrať súbor
Park
KÚ: Hubice

Poloha
201-89/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mauzóleum
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/5 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rodiny Wiener von Welten

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodáreň
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/6 Unifikovaný názov PO: vodáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koniareň
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/7 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: koniareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fontána
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/8 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fontána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vázy
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/9 Unifikovaný názov PO: vázy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vázy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier s vázou
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/10 Unifikovaný názov PO: pilier s vázou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier bočnej brány

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/11 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most cestný,v parku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bazén
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/12 Unifikovaný názov PO: bazén

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bazén

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Rybník
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/13 Unifikovaný názov PO: rybník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rybník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou
KÚ: Hubice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-89/14 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie s bránou

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty