Zoznam okresov v Maďarsku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam okresov v Maďarsku platný počnúc 1. januárom 2013.

Župa Poradie Názov Sídlo Počet obcí Počet miest Počet obyvateľov Rozloha Hustota obyvateľstva
Báčsko-malokumánska župa 1 Bácsalmássky okres Bácsalmás 10 1 19963 522.54 38
2 Bajský okres Baja 17 1 67248 1008.80 67
3 Jánoshalmiansky okres Jánoshalma 5 2 17031 439.03 39
4 Kalocsský okres Kalocsa 21 3 50468 1062.27 48
5 Kecskemétsky okres Kecskemét 16 3 158804 1212.21 131
6 Malokerešský okres Malý Kereš 15 4 54807 1130.33 48
7 Kiskunfélegyházsky okres Kiskunfélegyháza 6 1 37292 582.37 64
8 Kiskunhalasský okres Kiskunhalas 9 2 44087 826.35 53
9 Kiskunmajsiansky okres Kiskunmajsa 6 1 19429 485.13 40
10 Kunszentmiklóssky okres Kunszentmiklós 9 3 29748 769.81 39
11 Tiszakécssky okres Tiszakécske 5 1 23435 405.99 58
Baranská župa 1 Bólysky okres Bóly 16 1 12055 220.03 55
2 Hegyhátsky okres Sásd 25 2 12703 360.72 35
3 Komlósky okres Komló 20 1 36040 292.48 123
4 Moháčsky okres Moháč 26 1 35796 600.98 60
5 Pécssky okres Pécs 40 2 189707 623.07 304
6 Pécsváradský okres Pécsvárad 17 1 11690 246.44 47
7 Sellyský okres Sellye 38 1 14166 493.69 29
8 Siklóssky okres Siklós 53 3 36257 652.99 56
9 Szentlőrincský okres Szentlőrinc 21 1 15042 282.43 53
10 Szigetvársky okres Szigetvár 45 1 25451 656.76 39
Békešská župa 1 Békešskočabiansky okres Békešská Čaba 9 3 85454 636.16 134
2 Békéssky okres Békés 7 2 37251 525.24 71
3 Gyomaendrődsky okres Gyomaendrőd 5 2 23529 686.21 34
4 Gyulský okres Gyula 4 2 42264 413.22 102
5 Mezőkovácsházsky okres Mezőkovácsháza 18 4 38276 881.49 43
6 Orosházsky okres Orosháza 8 2 50835 717.18 71
7 Sarkadský okres Sarkad 11 1 22363 570.97 39
8 Sarvašský okres Sarvaš 6 1 28755 485.06 59
9 Szeghalomský okres Szeghalom 7 4 29013 714.19 41
Boršodsko-abovsko-zemplínska župa 1 Cigándsky okres Cigánd 15 1 15118 389.99 39
2 Edelénsky okres Edelény 45 2 33025 717.86 46
3 Encsský okres Encs 29 1 21389 378.39 57
4 Göncský okres Gönc 32 2 18722 549.60 34
5 Kazincbarcický okres Kazincbarcika 22 3 65828 341.72 193
6 Mezőcsátsky okres Mezőcsát 8 1 14130 351.27 40
7 Mezőkövesdský okres Mezőkövesd 23 2 41867 723.86 58
8 Miškovecký okres Miškovec 39 6 249563 972.80 257
9 Ózdsky okres Ózd 17 2 52732 385.57 137
10 Putnocký okres Putnok 26 1 18834 391.25 48
11 Sárospatacký okres Sárospatak 16 1 24246 477.67 51
12 Šiatronovomestský okres Nové Mesto pod Šiatrom 21 2 22703 321.38 71
13 Szerencsský okres Szerencs 14 1 37473 432.09 87
14 Szikszósky okres Szikszó 24 1 17501 309.24 57
15 Tiszaújvárosský okres Tiszaújváros 16 1 31837 248.87 128
16 Tokajský okres Tokaj 11 1 13293 255.80 52
Čongrádsko-čanádska župa 1 Csongrádsky okres Csongrád 4 1 22633 339.24 67
2 Hódmezővásárhelyský okres Hódmezővásárhely 4 2 56902 707.77 80
3 Kistelecký okres Kistelek 6 1 18152 410.20 44
4 Makovský okres Makov 15 2 44481 688.85 65
5 Mórahalomský okres Mórahalom 10 1 29535 561.71 53
6 Segedínsky okres Segedín 13 2 206605 741.10 279
7 Szentesský okres Szentes 8 1 41058 813.84 50
Stoličnobelehradská župa 1 Bicsský okres Bicske 14 1 34786 520.10 67
2 Dunaújvárosský okres Dunaújváros 16 4 93625 650.05 144
3 Enyingský okres Enying 5 1 12668 278.46 45
4 Gárdonský okres Gárdony 10 2 29854 306.79 97
5 Martonvásársky okres Martonvásár 8 2 26840 277.13 97
6 Mórsky okres Mór 12 2 32894 395.13 83
7 Polgárdsky okres Polgárdi 9 1 19903 294.94 67
8 Sárbogárdsky okres Sárbogárd 12 1 28188 653.52 43
9 Stoličnobelehradský okres Stoličný Belehrad 22 1 146823 982.33 149
Rábsko-mošonsko-šopronská župa 1 Csornský okres Csorna 33 1 32628 579.77 56
2 Győrsky okres Győr 35 1 193445 903.41 214
3 Kapuvársky okres Kapuvár 19 2 23326 372.14 63
4 Mosonmagyaróvársky okres Mosonmagyaróvár 26 2 72839 899.97 81
5 Pannonhalmský okres Pannonhalma 17 1 15273 312.35 49
6 Šopronský okres Šopron 39 3 100155 867.75 115
7 Tétsky okres Tét 14 1 14161 272.62 52
Hajducko-bihárska župa 1 Balmazújvárosský okres Balmazújváros 5 2 29616 827.44 36
2 Berettyóújfaluský okres Berettyóújfalu 25 3 43635 1073.90 41
3 Debrecínsky okres Debrecín 2 2 220699 531.13 416
4 Derecsský okres Derecske 13 2 41533 650.31 64
5 Hajdúböszörménsky okres Hajdúböszörmény 2 2 40194 471.43 85
6 Hajdúhadházsky okres Hajdúhadház 3 2 22041 137.02 161
7 Hajdúnánássky okres Hajdúnánás 6 2 29232 547.27 53
8 Hajdúszoboszlósky okres Hajdúszoboszló 5 2 42255 732.65 58
9 Nyíradonský okres Nyíradony 9 2 29303 510.31 57
10 Püspökladánsky okres Püspökladány 12 2 39529 729.05 54
Hevešská župa 1 Bélapátfalviansky okres Bélapátfalva 8 1 8710 180.89 48
2 Jágerský okres Jáger 22 1 87440 602.05 145
3 Füzesabonský okres Füzesabony 16 1 29910 578.56 52
4 Gyöngyösský okres Gyöngyös 25 1 74607 750.78 99
5 Hatvanský okres Hatvan 13 2 50585 352.16 144
6 Hevesský okres Heves 17 2 33382 697.68 48
7 Pétervásársky okres Pétervására 20 1 20702 475.07 44
Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa 1 Jászapátsky okres Jászapáti 9 2 32732 544.45 60
2 Jászberénsky okres Jászberény 9 3 50852 617.01 82
3 Karcagský okres Karcag 5 3 42299 857.26 49
4 Kunhegyesský okres Kunhegyes 7 2 19352 464.58 42
5 Kunszentmártonský okres Kunszentmárton 11 2 35176 576.49 61
6 Mezőtúrsky okres Mezőtúr 5 2 27768 725.74 38
7 Szolnocký okres Szolnok 18 4 119380 914.48 131
8 Tiszafüredský okres Tiszafüred 7 1 18988 417.05 46
9 Törökszentmiklóssky okres Törökszentmiklós 7 1 36581 464.54 79
Komárňansko-ostrihomská župa 1 Ostrihomský okres Ostrihom 24 4 95306 537.26 177
2 Kisbérsky okres Kisbér 17 1 19968 510.57 39
3 Komáromský okres Komárom 9 3 40107 378.76 106
4 Oroszlánsky okres Oroszlány 6 1 26353 199.39 132
5 Tatabánsky okres Tatabánya 10 1 88159 331.65 266
6 Tatský okres Tata 10 1 40307 306.72 131
Novohradská župa 1 Balážskoďarmotský okres Balážske Ďarmoty 29 1 39623 532.94 74
2 Bátonyterenský okres Bátonyterenye 8 1 21323 215.45 99
3 Pásztósky okres Pásztó 26 1 31292 551.57 57
4 Rétságsky okres Rétság 25 1 24003 435.03 55
5 Salgótarjánsky okres Salgótarján 29 1 63473 525.23 121
6 Szécsénsky okres Szécsény 14 1 19219 285.25 67
Peštianska župa 1 Aszódsky okres Aszód 11 2 37974 298.37 127
2 Budakeszký okres Budakeszi 12 4 88781 288.95 307
3 Ceglédsky okres Cegléd 12 3 90885 886.30 103
4 Dabasský okres Dabas 11 2 49662 614.23 81
5 Dunakeszký okres Dunakeszi 4 3 79446 103.07 771
6 Érdsky okres Érd 7 3 120990 184.29 657
7 Gödöllősky okres Gödöllő 15 5 143308 449.66 319
8 Gyálsky okres Gyál 4 2 41271 170.99 241
9 Monorský okres Monor 11 3 64859 329.81 197
10 Nagykátsky okres Nagykáta 16 2 75425 710.12 106
11 Nagykőrösský okres Nagykőrös 3 1 28241 349.25 81
12 Pilisvörösvársky okres Pilisvörösvár 9 1 53187 130.81 407
13 Ráckevský okres Ráckeve 11 1 36421 417.05 87
14 Szentendriansky okres Szentendre 13 4 80171 326.58 245
15 Szigetszentmiklóssky okres Szigetszentmiklós 9 6 111339 211.28 527
16 Szobský okres Szob 17 2 24808 438.32 57
17 Vácsky okres Vác 18 1 70232 362.23 194
18 Vecséssky okres Vecsés 4 3 48048 119.74 401
Šomodská župa 1 Barcsský okres Barcs 26 1 23613 696.47 34
2 Csurgósky okres Csurgó 18 1 16594 496.20 33
3 Fonyódsky okres Fonyód 21 4 33962 645.44 53
4 Kaposvársky okres Kaposvár 78 4 119904 1591.36 75
5 Marcalský okres Marcali 37 1 34234 904.24 38
6 Nagyatádsky okres Nagyatád 18 1 25609 647.07 40
7 Siófocký okres Siófok 23 3 49218 627.84 78
8 Tabský okres Tab 24 1 12716 427.24 30
Sabolčsko-satmársko-berežská župa 1 Baktalórántházsky okres Baktalórántháza 12 1 19475 254.47 77
2 Csengerský okres Csenger 11 1 13126 246.51 53
3 Fehérgyarmatský okres Fehérgyarmat 50 1 36773 707.38 52
4 Ibránsky okres Ibrány 8 2 23370 304.91 77
5 Kemecsský okres Kemecse 11 2 22020 246.41 89
6 Kisvárdiansky okres Kisvárda 23 2 55088 523.09 105
7 Mátészalkiansky okres Mátészalka 26 3 62576 624.70 100
8 Nagykállósky okres Nagykálló 8 2 30261 377.37 80
9 Nyírbátorský okres Nyírbátor 20 3 42011 695.94 60
10 Níreďházsky okres Níreďháza 15 4 166342 809.60 205
11 Tiszavasvársky okres Tiszavasvári 6 2 26915 381.61 71
12 Vásárosnaménsky okres Vásárosnamény 28 2 35180 617.94 57
13 Záhonský okres Záhony 11 2 18734 145.92 128
Tolnianska župa 1 Bonyhádsky okres Bonyhád 25 2 31189 476.81 65
2 Dombóvársky okres Dombóvár 16 1 32489 509.02 64
3 Paksský okres Paks 15 2 49207 836.00 59
4 Szekszárdsky okres Szekszárd 17 2 59326 656.18 90
5 Tamássky okres Tamási 32 3 38395 1019.93 38
6 Tolniansky okres Tolna 4 1 18510 205.24 90
Vašská župa 1 Celldömölcký okres Celldömölk 28 1 24071 474.13 51
2 Körmendský okres Körmend 46 2 26664 614.53 43
3 Kőszegský okres Kőszeg 21 3 25978 286.45 91
4 Sárvársky okres Sárvár 42 2 38450 685.45 56
5 Szentgotthárdsky okres Szentgotthárd 16 1 15068 255.04 59
6 Szombathelyský okres Szombathely 40 2 113063 646.36 175
7 Vasvársky okres Vasvár 23 1 13164 374.14 35
Vesprémska župa 1 Ajkiansky okres Ajka 11 1 39221 320.71 122
2 Balatonalmádsky okres Balatonalmádi 11 3 26178 268.97 97
3 Balatonfüredský okres Balatonfüred 22 1 24366 357.74 68
4 Devecserský okres Devecser 28 1 14753 421.73 35
5 Pápsky okres Pápa 49 1 58848 1022.09 58
6 Sümegský okres Sümeg 21 1 15007 306.41 49
7 Tapolciansky okres Tapolca 33 2 33901 540.30 63
8 Várpalotský okres Várpalota 8 2 37384 294.28 127
9 Vesprémsky okres Vesprém 19 2 85573 629.61 136
10 Zircský okres Zirc 15 1 19334 331.02 58
Zalianska župa 1 Keszthelyský okres Keszthely 30 2 49969 535.91 93
2 Lentský okres Lenti 48 1 19579 624.13 31
3 Letenský okres Letenye 27 1 16265 388.69 42
4 Nagykanizsský okres Nagykanizsa 49 2 78513 907.90 86
5 Zalaegerszegský okres Zalaegerszeg 84 3 105485 1044.70 101
6 Zalaszentgrótsky okres Zalaszentgrót 20 1 15343 282.55 54

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Magyarország járásainak listája na maďarskej Wikipédii.