Zuzana Kusá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zuzana Kusá
slovenská sociologička
Narodenie17. apríl 1957 (66 rokov)

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. (* 17. apríl 1957) je slovenská sociologička, venujúca sa verejnému akademickému výskumu a výuke v oblasti sociológie. Pôsobila ako poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej pre sociálnu oblasť.[1][2]

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1976 začala študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor sociológia. Štúdium úspešne ukončila v roku 1980 získaním titulu promovaný sociológ a ďalej pokračovala v rigoróznom štúdiu odboru všeobecná sociológia, ktorý úspešne ukončila v roku 1982. O päť rokov neskôr nadviazala na štúdium internou ašpirantúrou na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde následne v roku 1991 získala hodnosť kandidáta vied kandidátskou dizertačnou prácouBiografický prístup v sociológii“.

Pôsobenie[upraviť | upraviť zdroj]

Počas štúdia na Univerzite Komenského v rokoch 19831985 absolvovala študijný pobyt ako asistentka pri verejných výskumoch na Oddelení sociológie vidieka v Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V tomto ústave po ukončení štúdia začala Zuzana Kusá v rokoch 19911992 pôsobiť už ako vedecká pracovníčka. Od roku 1992 pôsobí na Sociologickom ústave SAV. Venuje sa kvalitatívnemu výskumu, spoločenskej solidarite, sociálnej politike a verejnému diskurzu. Organizuje vedecké semináre a konferencie, analyzuje a vyjadruje sa k sociálnej legislatíve a zúčastňuje sa verejných vedeckých debát. V súčasnosti sa venuje témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Okrem iného pôsobí aj ako univerzitná lektorka a vedie univerzitné prednášky.

Životopis[3][upraviť | upraviť zdroj]

 • 1998 - 2000: vedúca projektu VEGA č. 2/5132/98: Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: pokus o reflexívnu sociológiu
 • 1995 - 1997: vedúca slovenskej časti medzinárodného projektu J. Szalai Social History of Poverty in Central Europe. (Slovenská časť projektu podporená grantovou agentúrou VEGA ako projekt č. 95/5305/241, SOCO programom Ústavu humanitných vied vo Viedni (financovanom Ford Foundation and the Austrian Federal Chancellor's Program) a slov. výborom MOST UNESCO
 • 1995 - 1997: vedúca grantového projektu VEGA č. 2/2017/95: Funkcie sociálnych sietí vo vývoji možností sociálnej mobility a v periódach sociálneho úpadku.
 • 1991 - 1994: vedúca projektu VEGA: Súčasné trendy v analýze kvalitatívnych údajov a jeho life-history sub-projektu: Dvadsiate storočie v rodinách slovenskej inteligencie
 • 1987 - 1990: Životné histórie mladých nezávislých intelektuálov (súčasť kand. dizertačnej práce)

Tvorba[4][upraviť | upraviť zdroj]

Spoluautorka monografie Politická zmena v spoločenskej rozprave, Bratislava: VEDA (1997), editorka viacerých zborníkov a autorka štúdií publikovaných najmä v časopise Sociológia a v domácich a zahraničných zborníkoch, vrátane:

 • Kusá, Z., 1992: Autobiografické rozprávanie v projekte "20. storočie v rodinách slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociológia, ročník 24, č. 6, s.571-578
 • Kusá, Z., 1993: Prvá Československá republika v životopisných rozprávaniach členov slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociologický časopis, ročník 29, č.1, s.43-57
 • Kusá, Z., 1993: Garfinkelov rušivý experiment vo vyučovaní sociológie. Sociológia, ročník 25, č.1-2
 • Kusá, Z., Tirpáková, Z., 1993: Rozhodovanie sa pre dráhu súkromného podnikania. Sociológia, ročník 25, č.6, s.547-564
 • Kusá, Z., 1994: Buržoázny povod - neprekonateľná stigma? O erozívnej sile sociálnych sietí v komunistickom režime. Biograf Bulletin, č.4
 • Kusá, Z., 1995: Krátka poznámka o zabúdaní dobrých (sociologických) mravov. Sociológia, ročník 27, č.3, s.229 -232
 • Kusá, Z., Lukácsová, M., 1995: Interpretácia súčasného slovensko-maďarského súžitia a rodinná pamäť. Sociológia, ročník 27, č.5-6, s.373 - 384
 • Kusá, Z., 1995: Public Discourse and Civil Powerlessness. Slovak Sociological Review-Sociológia, 27, No.7-8, p.47 - 58 (English)
 • Kusá, Z., Valentšíková, B., 1996: Sociálna identita dlhodobo nezamestnaných. Sociológia, ročník 28, č. 6, s.539 - 556
 • Kusá, Z., 1996: The Immune Deficiency - Acquired or Inherited? (Comments to Gyorgy Csepeli, Antal Orkény, Kim Lane Scheppele: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe. The Co-lonization of East European Social Sciences) Replika, Hungarian Social Science Quarterly. Special Issue, p.129 - 136 (English)
 • Kusá, Z., 1997: Viditeľnosť štátu v životopisných rozprávaniach chudobných ľudí. in: Právny obzor 80, ročník 3, s.285-290
 • Kusá, Z., 1997 Sociálne puto a konštrukcia sociálnej identity. Spor kritického myslenia a sociálneho poriadku. in: Identity v meniacej sa spoločnosti (Bačová V., Kusá Z. Eds), SvÚ SAV Košice, s.228 - 236
 • Kusá, Z., 1997: Patria marginalizovaní k väčšine? In: I. Radičová (Ed) Vieme, čo odmietame - vieme, čo chceme? Zborník záverečných štúdií SOCO projektov. SPACE Bratislava
 • Kusá, Z., 1997 Analýza sociálnych sietí a jej miesto v sociologickom skúmaní. Sociológia, ročník 29, č. 5, s.479 - 504
 • Kusá, Z., 1997 I followed her (Free) Voice but Europe didn´t like me. The Case of Expelled refugee´s Autobiography. Sociológia, ročník 29, č.6, s.685 - 706
 • Kusá, Z., 1999 Poor People - Poor Life Stories? Ordinary and Extraordinary in Life History Narratives. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31, No.3, p.263 - 290
 • Kusá, Z., Konopásek, Z., 1999 Budovanie komunistickej moci a bezmocnosti. Sociológia, ročníl 31, č.5, s.459 - 480
 • Kusá, Z., Findor, A., 1999 Frames of National Identity Discussions. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31

Monografie[upraviť | upraviť zdroj]

Škola nie je pre všetkých – Sociologický ústav SAV (2017)[5]

Opiera sa o etnografické pozorovanie v triedach a rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími osobami. Kniha ukazuje prekážky premeny škôl na inkluzívne inštitúcie prijímajúce a podporujúce každé dieťa.

Za ostrou hranicou – Absynt/Kalligram (2018)[6]

Je neviditeľná, no o to citeľnejšia. Autorka píše o hranici záujmu a vnímavosti voči potrebám iných, balansuje na tomto ostrom reze a snaží sa zistiť, nakoľko je táto neviditeľná hranica priepustná. Vo vnútri hraníc vládne ohľaduplnosť a vzájomná starostlivosť, obývajú ju totiž naši ľudia – morálne prijímaní a začlenení. Za hranicou nášho morálneho kruhu sú však ľudia žijúci mimo našej schopnosti empatie a zmyslu pre spravodlivosť. Topia sa v chudobe, nemožnosti začleniť sa, sú morálne vylúčení.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. TREND.SK. Bátor či Kusá. Čaputová si vybrala ďalších radcov [online]. www.etrend.sk, [cit. 2019-06-21]. Dostupné online.
 2. Prezidentka Slovenskej republiky | Poradcovia [online]. Prezidentka Slovenskej republiky, [cit. 2023-01-23]. Dostupné online.
 3. ZUZANA KUSÁ ZUZANA KUSÁ  CURRICULUM VITAE   Education and professional career 1980 [online]. members.chello.sk, [cit. 2018-11-30]. Dostupné online.
 4. SAV, vs. SAV - Organizácie SAV - Zamestnanci SAV: Zuzana Kusá [online]. SAV - Organizácie SAV - Zamestnanci SAV: Zuzana Kusá, [cit. 2018-11-30]. Dostupné online.
 5. Zuzana Kusá: Škola nie je pre všetkých. Pravda.sk, 2017-03-21. Dostupné online [cit. 2018-11-30].
 6. 8,49 € [online]. www.absynt.sk, [cit. 2018-11-30]. Dostupné online.