Žilinská univerzita v Žiline

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Žilinská univerzita v Žiline
Iné názvy
Pôvodný názov Vysoká škola dopravná
Latinský názov Universitas Solnensis
Základné informácie
Poloha Žilina, Slovensko
Skratka UNIZA
Typ štátna univerzita
Rok založenia 1. októbra 1953
Vedenie
Rektor prof. Ing. Tatiana Čorejová, Ph.D.
Kvestor Ing. Jana Gjašiková
Štatistické údaje
Počet fakúlt 7
Počet zamestnancov 1517
Počet študentov 11 352
Doktorandi 488
Rozpočet 30,3 mil. €
Kontaktné údaje
Miesto Žilina, Slovensko
Adresa Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón 041/513 5055
Oficiálny web http://www.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline (latinský názov Universitas Solnensis) je slovenská verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Žiline.

Poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské). Svojou viac ako polstoročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami. Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST, v 5., 6. a 7. rámcovom programe a i.

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz 52 000 absolventov, z toho 1500 zahraničných. V súčasnosti je na univerzite sedem fakúlt a sedem ústavov, na ktorých pôsobí 700 vysokoškolských učiteľov. Spolu má univerzita 1500 pracovníkov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 12 000 poslucháčov. Ako člen Európskej asociácie univerzít (EUA) od roku 2000 sa Žilinská univerzita v roku 2002 podrobila komplexnej evalvácii touto významnou asociáciou. V akademickom roku 2005/2006 prešla Žilinská univerzita ako jedna z dvoch slovenských univerzít druhým stupňom (tzv. folow up) evalvácie EUA. Pôsobením v rozličných medzinárodných organizáciách a združeniach ŽU aktívne vplýva na formulácie rozvoja európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.

Súčasným rektorom je od roku 2010 Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodná budova Žilinskej univerzity v Žiline
Univerzitné pastoračné centrum Paľova búda

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z ČVUT v Praha|Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z Prahy do Žiliny. Po presťahovaní do Žiliny mala Vysoká škola dopravná Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy, Fakultu strojnícku a elektrotechnickú a Vojenskú fakultu.

Rozvoj priemyslu, dopravy a spojov si vynútil aj rozvoj Vysokej školy dopravnej v širokom spektre. Vzniklo viacero nových odborov dopravy ako napr. letecká doprava, bloky a spoje, cestná a mestská doprava, stavba mostov a tunelov, železničná doprava (je vlastne najstarší a pôvodný odbor) a mnoho ďalších na fakulte PED a SET.

V roku 1980 dostala škola názov Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. Výsledkom predchádzajúceho vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období konštituovali:

 • Fakulta riadenia a informatiky,
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Elektrotechnická fakulta.

Zákonom č. 324/1996 Z.z. bol v roku 1996 názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline. V rokoch 1996 - 1997 vznikli na ŽU dve fakulty – Fakulta priemyselných technológií a Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, na základe ktorých boli neskôr založené dve nové slovenské univerzity.

Vojenská fakulta bola premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva v roku 2001. V roku 2014 bola premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva. V roku 1998 vznikla Fakulta prírodných vied, ktorá je v súčasnosti najmladšou fakultou Žilinskej univerzity. Fakulta vznikla so zámerom rozšíriť profil Žilinskej univerzity a posilniť vzdelávanie v oblasti matematiky, prírodných a humanitných vied a umenia.

Od roku 1961 VŠD začala pripravovať odborníkov aj pre rezort spojov, avšak k premenovaniu školy sa pristúpilo až v roku 1980 a VŠD bola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS).

V roku 1996 vzniká Žilinská univerzita v Žiline ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy (od 18. augusta 1998). Od 20. decembra 2010 bola Fakulta prírodných vied premenovaná na Fakultu humanitných vied. V súčasnosti má teda sedem fakúlt.

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti má univerzita sedem fakúlt:

 • Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDaS)
 • Fakulta Strojnícka (SjF)
 • Fakulta Elektrotechnická (EF)
 • Fakulta Stavebná (SvF)
 • Fakulta Riadenia a informatiky (FRI)
 • Fakulta Humanitných vied (FHV)
 • Fakulta Bezpečnostného inžinierstva (FBI)

Ďalšie pracoviská Žilinskej univerzity[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalej pri univerzite pôsobia aj tieto pracoviská a ústavy:

 • Rektorát
 • Ústav telesnej výchovy
 • Ústav celoživotného vzdelávania
 • Ústav informačných a komunikačných technológií
 • Ústav súdneho inžinierstva
 • Ústav dopravy CETRA
 • Univerzitná knižnica
 • Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU
 • Vydavateľstvo ŽU (EDIS)
 • Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum ŽU
 • Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve
 • Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
 • Výskumné centrum ŽU
 • Univerzitný vedecký park

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]