Požiar

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Požiar

Požiar je proces spaľovania predmetov, ktoré k tomu momentálne nie sú určené.

Právna definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa zákona číslo 314/2001 Z.z. § 2 a) je požiar každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.[1]

Princíp a podstata horenia, horľavý súbor[upraviť | upraviť zdroj]

Pojem horenie môžeme definovať ako chemickú reakciu, ktorá je sprevádzaná uvoľňovaním tepla a vyžarovaním svetla. Horenie vzniká a prebieha za určitých podmienok. Na to je potrebná prítomnosť 3 základných činiteľov:

  • horľavá látka
  • oxidačný prostriedok
  • zdroj zapálenia

K zamedzeniu horenia dochádza ak sa narušia v tomto procese jednotlivé zložky , resp. ak sa navzájom eliminujú, t. j. treba zamedziť vzniku horľavých plynných produktov, zväčšiť nedokonalosť ich spaľovania, znížiť uvoľňované teplo prítomnosťou inhibítorov reťazových reakcií v plynnej i v kondenzovanej fáze, ochladiť palivo a pod.

Z toho vyplýva, že odstránením ktoréhokoľvek činiteľa horenia zaniká. Horľavá látka a oxidačný prostriedok sú látkové zložky horenia, ktoré spolu tvoria horľavý súbor. K látkovým zložkám je potrebná energetická zložka pre zapálenie: zápalná energia, ktorú dodáva zdroj zapálenia.

Zdroj zapálenia Teplota (°C)
Horiaca zápalka 740 - 800
Horiaca sviečka 650 - 950
Tlejúca cigareta 228 - 750
Horiaci papier 800 - 850
Rozžeravená elektrická špirála 980 - 1000
Plameň zapaľovača 650 - 860
Žiarovka 70 - 250

Triedy požiarov[upraviť | upraviť zdroj]

Túto kategorizáciu používa HaZZ a stanovuje ju STN EN 2

Typ Popis Príklady horľavín
A Požiare pevných látok papier, drevo, slama, seno, textil, guma, plast, uhlie, vosk
B Požiare kvapalín benzín, nafta, alkohol, lieh, olej, tuky, farba, lak, benzol, acetón, riedidlá
C Požiare plynov vodík, metán, etán, propán, bután, zemný plyn, acetylén
D Požiare kovov ľahké (alkalické kovy) - napr. horčík, sodík, draslík, hliník
E Požiare triedy A - D a F pri ktorých je prítomná elektrina horľaviny z tried A - D a F v spojení s elektrickým prúdom do 110kV
F Požiare jedlých olejov a tukov rozpálené jedlé oleje a tuky v gastronomických podnikoch - fritézy, panvice, fritovacie hrnce

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Levická, J. Požiar, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 2007-06-01, rev. 2013-02-05, [cit. 2013-05-15]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]