Árijská rasa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Árijská rasa bola podľa rasovej terminológie z obdobia sklonku 19. storočia až do polovice 20. storočia rasová skupina, ktorá zahŕňala ľudí indoeurópskeho eurázijského pôvodu. Tento koncept vychádza z presvedčenia, že pôvodné skupiny, rozprávajúce indoeurópskymi jazykmi a ich potomkovia, do dnešných dní tvoria osobitnú rasovú skupinu, resp. podskupinu kaukazskej rasy.[1]

Árijstvo sa vyvinulo ako rasová ideológia, ktorá prisudzovala práve árijskej rase nadradenosť, prezentuje ju ako panskú rasu. Pôvodne bol celý koncept árijskej rasy len neutrálnou etnolingvistickou klasifikáciou, ale od sklonku 19. storočia bol používaný predstaviteľmi ideologicky motivovaného rasizmu a konceptu bielej nadradenosti, ako napríklad nacizmu a neonacizmu.

Spočiatku sa pod árijskou rasou rozumel podtyp europoidnej rasy známejší ako nordická rasa.[2] Termín zaviedol Joseph Arthur de Gobineau vo svojom diele Úvaha o nerovnosti ľudských rás (1855). Gobineau týmto termínom označil svetlovlasých a modrookých predstaviteľov bielej rasy, ktorých pokladal za vyšší stupeň bielej rasy, teda i celého ľudského rodu.[3]

V odbornej literatúre sa termín prestal používať v polovici 20. storočia. Nesprávnosť termínu vyplýva zo zmiešania ligvistických a antropologických charakteristík, keďže v jazykovede sa árijskými jazykmi označujú indoiránske jazyky, ale v dobe vzniku pojmu indoeurópske jazyky vo všeobecnosti; avšak nositelia či už indoiránskych alebo indoeurópskych jazykov sa vo všeobecnosti nevyznačujú osobitými fyzickými charakteristikami a netvoria špecifickú rasu.

Tieto teórie, módne na prelome 19. a 20. storočia, neskôr tvorili základ nacistickej ideológie. Prarodinou árijcov (Indoeurópanov) je podľa nich severná Európa, kde sa uchoval čistý árijský rasový typ, pričom obyvatelia ostatných krajín sú potomkami zmiešaných zväzkov medzi árijcami a domorodcami. Na základe toho sa odvodil záver o nadradenosti obyvateľov severnej Európy, ktorí sa javia najčistejšími a najdokonalejšími nositeľmi árijského ducha (ktorému pripisovali všetky úspechy európskej civilizácie).

Árijská rasa predstavovala protipól semitskej rase, najmä Židom, z čoho pochádza aj termín antisemitizmus. Semitskej rase boli pripisované árijskými teoretikmi nanajvýš záporné vlastnosti, čím v ich ponímaní predstavovali priamy opak árijskej rasy.

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo árijský pochádza zo sanskritského slova árja (ktorého starší tvar bol pravdepodobne ária), ktoré znamenalo najprv pravdepodobne meno národa pozostávajúceho z uctievačov bohov brahmanov a neskôr znamenalo "ušľachtilý, z dobrej rodiny".[4][5][6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Mish, Frederic C., Editor in Chief Webster's Tenth New Collegiate Dictionary Springfield, Massachusetts, U.S.A.:1994--Merriam-Webster See original definition (definition #1) of "Aryan" in English--Page 66
  2. Ж. де Лапуж. Definícia árijského
  3. Жозеф Артур де Гобино
  4. Oxford English Dictionary: "Aryan from Sanskrit Arya 'Noble'"
  5. Encyclopædia Britannica: " ...the Sanskrit term arya ("noble" or "distinguished"), the linguistic root of the word (Aryan)..." "It is now used in linguistics only in the sense of the term Indo-Aryan languages, a branch of the larger Indo-European language family" [1]
  6. Thomas R. Trautman (2004): "Aryan is from Arya a Sanskrit word"; page xxxii of Aryans And British India

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]