Čakra (energetické centrum)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Čakry sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách. Ide o údajnú analógiu neurovegetatívnych plexov; čakrami sú nádí jedného vibračného poľa prepojené s nádí susedného vibračného poľa.

Podľa starých indických a tibetských textov je čakier 72 000 až 350 000. Sedem čakier sa označuje ako hlavné energetické centrá (čakry v užšom zmysle). Tieto sa nachádzajú v určitých bodoch hornej a dolnej časti vertikálnej osi ľudského tela. Hoci existuje veľa ľudí, ktorí čakry vraj od prírody alebo po výcviku vnímajú, viaceré náuky sa nezhodujú v presnom opise, funkcii, umiestnení hlavných čakier a ani v tom, či skutočne existujú. Na druhej strane sa pokusmi podarilo na miestach údajnej polohy čakier zistiť rôzne fyzikálne odchýlky.

Ľudia, ktorí tvrdia, že čakry vidia, ich opisujú ako niekoľkocentimetrové víry meniacich sa farieb, zvukov a hustoty, ktoré sa vinú smerom k mentálnemu telu, a teda sú tesne nad fyzickým telom; ich smer otáčania je u muža a ženy vždy opačný a u každej druhej čakry je opačný.

Hindský systém definuje 7 čakier, z ktorých každá sa navonok prejavuje v siedmich hlavných fyziologických žľazách tela:

Energetické centrá[upraviť | upraviť zdroj]

Nachádzajú sa na úrovni nervových pletencov a ich funkciou je energeticky vyživovať okolité orgány. Každé zo siedmich čakier má aj niekoľko duchovných kvalít. Tieto kvality sú v nás nepoškvrnené a nemôžu byť zničené. Keď sa Kundaliní prebudí, začnú sa tieto kvality spontánne prejavovať v našom živote. Tak sa pomocou pravidelnej meditácie automaticky staneme veľmi dynamickí, tvoriví, sebaistí a tiež zároveň veľmi skromní, milujúci a plní súcitu. Je to proces, ktorý sa začne vyvíjať sám, keď Kundaliní stúpa a vyživuje naše čakry.

Energia Kundaliní[upraviť | upraviť zdroj]

Kundaliní je odraz všeprenikajúcej kozmickej energie, prapôvodnej sily – Matky v nás. Je transformujúcou, liečivou silou, ktorá je v ľudskom systéme určená na to, aby umožnila optimálnu funkciu bytosti. Po svojom prebudení spontánne spúšťa proces duchovného rastu. Proces sebarealizácie v sebe zahŕňa vzostup Kundaliní z jej sídla v krížovej kosti (kde je stočená do tri a pol závitu) energetickými centrami (čakrami) a najvnútornejším kanálikom v chrbtici a jej vystúpením vrcholom našej hlavy (sahasrara čakrou). Keď sa toto uskutoční, nastane spojenie – zjednotenie (joga) Kundaliní a Átma (vlastné Ja, duša, ktorá sídli v srdci a je odrazom otcovského aspektu tvorenia v nás, je čistou Pravdou, Vedomím a Blaženosťou). Po prechode Kundaliní Sahasrara čakrou, sa môže osvietená pozornosť zamerať na Átma, a tak po prvýkrát v živote prežívať krásu a radosť Ja v tichu bezmyšlienkového vedomia. Ľudská bytosť sa tak dostáva na nový stupeň svojej existencie. Nové chápanie seba samého potom zvyšuje silu, účinnosť a radosť ľudskej bytosti.

Hlavné čakry[upraviť | upraviť zdroj]

Múladhára čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé centrum sa nazýva Múladhára. Má štyri okvetné lístky (subtkanivá), je umiestnené pod trojuholníkovou kosťou (?) a na fyzickej úrovni zodpovedá za žľazové tkanivo, ktoré sa stará o naše vylučovanie. Keď Kundaliní stúpa, toto centrum pozastaví vylučovacie funkcie a podporuje stúpanie Kundaliní. Keďže Kundaliní musí stúpať cez šesť centier, v čase prebudenia Kundalini prvé centrum Muladhara chráni čistotu jej cudnosti. Základnou kvalitou múladhára čakry je nevinnosť. Nevinnosť je nezničiteľná, kvôli zvrátenému sexuálnemu správaniu však môže byť prekrytá množstvom mrakov. Premýšľaním o sexe, či vzťahovaním všetkého k sexu sa osobnosť orientuje na sex, ohraničuje sa na sexuálne problémy a jej správanie prestáva byť „ľudské“. Napriek všetkému umelému zriekaniu sa prírodných zákonov, nevinnosť, sila Múladháry, pretrváva, hoci spiaca či chorá a prebudením Kundaliní ju možno vyliečiť a normalizovať. Nevinnosť je sila, ktorá skutočne podporuje Kundaliní pri jej vzostupe a normalizovaní všetkých centier. V čase prebudenia Kundaliní pozastaví toto centrum všetky svoje ďalšie funkcie. A tak sú fyzické funkcie úplne zastavené. Hľadač sa v tomto čase stáva nevinným ako dieťa.

Ak je v ktoromkoľvek vyššom centre prekážka, možno u mnohých ľudí vidieť stúpanie Kundaliní voľným okom. Ak je však prekážka v druhom alebo treťom centre, je možné vidieť, ako trojuholníková kosť (?) pulzuje podobne ako srdce.

Swadhistana čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Druhé centrum má šesť okvetných lístkov a na fyzickej úrovni dohliada na funkciu cievneho tkaniva a zásobuje nás energiou tvorivosti, myslenia, futuristickosti. Jednou z najdôležitejších funkcií je vytvárať energiu pre naše myslenie. Sú tu uložené kvality ako čisté poznanie a tvorivosť. Keď si myslíme, že sami musíme o všetkom premýšľať a všetko plánovať, potom toto množstvo myslenia odberá energiu strednému kanálu a vyčerpáva pravú stranu. Zo spontánnej tvorivosti sa stáva mentálne úsilie.

Nabhi čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Tretie centrum má desať okvetných lístkov. Nachádza sa za pupkom a dáva nám silu udržiavať a podporovať. Na fyzickej úrovni sa stará o funkcie solárneho plexusu (nervového tkaniva žalúdka). Nabhi čakra spoločne s druhým centrom riadi pečeň. Tento orgán očisťuje telo od toxických látok. Je centrom pozornosti a čistej koncentrácie (bez mentálnej činnosti). Prebudenie Kundalini umoňuje pozornosti, aby sa zamerala dovnútra.

Anahat čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Štvrté centrum má dvanásť okvetných lístkov a je umiestnené za hrudnou kosťou. Toto centrum tvorí až do veku dvanásť rokov globulíny, ktoré potom kolujú po celom tele, aby bolo pripravené bojovať pri každom útoku na telo alebo myseľ. Pri akomkoľvek útoku na človeka sú tieto protilátky informované vďaka hrudnej kosti, ktorá kontroluje informácie na diaľku. V ľudskom tele pracuje autonómna nervová sústava. „Auto“ znamená „sám“. Toto samo, sám je Duša. Sídli v srdci každého človeka v pozícií svedka.

Vishudhi čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Má šestnásť okvetných lístkov, ktoré sa starajú u uši, nos, hrdlo, krk, jazyk, zuby atď. Toto centrum sa nachádza v krku a zodpovedá za komunikáciu s ostatnými, pretože očami, nosom, rečou, rukami sa dorozumievame s inými. Na fyzickej úrovni sa stará o krčné nervové tkanivo. Sú tu uložené kvality, ako sebaúcta, čistota a sladkosť reči, kolektivita a schopnosť byť časťou a súčasťou celku.

Adžňa čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Toto centrum má len dva lupienky. Je umiestnená v mieste prekríženia očných nervov (hovorí sa jej tretie oko) v mozgu (očná chiazma). Je bránou k vesmírnemu oceánu poznania. Bez jej otvorenia by nebolo možné, aby Kundalini cez ňu prešla a vstúpila do Sahasrary. Stará sa o mozgové žľazy (pituitárnu a pineálnu), ktoré v nás predstavujú dve inštitúcie ega a superega.

Sahasrara čakra[upraviť | upraviť zdroj]

Siedmym, najdôležitejším centrom, je Sahasrára, ktorá má podľa Sahadža jogy tisíc lupienkov. V skutočnosti je tam tisíc nervov. Na priečnom reze mozgom možno vidieť, že všetky tieto lupienkovité štruktúry vytvárajú lotos, ktorý má tisíc okvetných lístkov. Toto centrum pokrýva limbickú časť mozgu a pred realizáciou vyzerá ako zavretý lotosový puk. Nad ním sa rozprestierajú balónovité štruktúry ega a superega. Keďže mozog je po spojení týchto dvoch inštitúcií a kalcifikácii vrcholu hlavy (oblasti fontanelovej kosti) úplne zakrytý, stávame sa uzavretou osobnosťou (ako vajce). V čase nášho prebudenia, nášho druhého narodenia (vzkriesenia), sa táto vajcovitá osobnosť na vrchole hlavy poruší.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]