Ľudovít Jaroslav Šulek

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ľudovít Jaroslav Šulek
Narodenie19. september 1822
Sobotište, Rakúske cisárstvo, dnes Slovensko
Úmrtie16. jún 1849 (26 rokov)
Komárno, Rakúske cisárstvo, dnes Slovensko

Ľudovít Jaroslav Šulek (* 12. september 1822, Sobotište – † 16. jún 1849, Komárno) bol účastník slovenského povstania 1848. Jeho mladší brat bol Viliam Šulek. Pochovaný je na reformovanom cintoríne v Komárne. Na jeho počesť bolo v roku 1995 premenované komárňanské gymnázium na Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka.

Rodina[upraviť | upraviť zdroj]

  • Otec: Ján Šulek - farár
  • Matka: Mária Neumannová
  • Brat: Viliam Šulek
  • Partnerka: Anna Koléniová

Otec Ján Šulek (niekedy zapisovaný aj Schulek) získal vzdelanie na vyšších školách (kolégium v Debrecíne a lýceum v Kežmarku), aby mohol zastávať kňazský úrad, no pre nedostatok miesta pôsobil najprv ako učiteľ.  Od roku 1797 pôsobil ako rektor evanjelickej školy v Hybiach, v rokoch 1801-1805 učiteľ v Mošovciach (tu bol jeho žiakom aj Ján Kollár). Až následne bol evanjelickým farárom v Pržne na Morave, potom v Sobotišti. Ján Šulek bol dva razy ženatý, prvou ženou mu bola Rozália Margaréta, rodená Weberová. Hoci zomrela ako 33-ročná (1782 – 1815), mal s ňou 9 detí. Z nich sa stal známym najmä Ján Michal Šulek, lekár (1806 – 1860), ktorý bol autorom prvého ortopedicko-traumatologického diela pre ránhojičov u nás. Druhou manželkou Jána Šuleka bola Mária, rodená Neumannová (1786 – 1837), s ktorou mal až 9 detí. Z nich vynikol Bohuslav Karol Šulek (1816 – 1895), redaktor viacerých novín a od roku 1874 tajomník Juhoslovanskej akadémie vied v Záhrebe. Do rodiny sú tiež predkovia Milana Rastislava Štefánika.

Ľudovít mal vzťah s dcérou Annou Koléniovou, dcérou vdovy Anny Koléniovej, slovenskej vlastenky, pomáhajúcej štúrovcom v ich obrodeneckej činnosti, práci na prvej Slovenskej národnej rady a dobrovoľníkom vo všetkých výpravách Slovenského povstania. V ich dome je od roku 1968 Múzeum Slovenských národných rád. [1]

Život[1][upraviť | upraviť zdroj]

Ľudovít Jaroslav Šulek sa narodil 9. septembra 1822 v Sobotišti a jeho mladé roky boli poznamenané úmrtím oboch rodičov (bratia mali iba 15 a 12 rokov). V roku 1841 absolvuje štúdium na Evanjelickom lýceu, kde sa stretáva s Ľudovítom Štúrom. Prostredníctvom Štúra sa zoznamuje s Heglovou filozofiou. Zaujímal sa tiež o demograficko-štatistické údaje o slovenských mestách a obciach, o dobrodružnom živote Mórica Beňovského (tento záujem sa premieta aj do roviny ochotníckej hry, na ktorú sa Šulek pripravoval ako herec). Zaujal ho i život legendárneho zbojníka Vdovčíka a tiež významní muži z maďarského tábora, ktorí prekonali typickú nepriazeň svojho prostredia a mali netradičný vzťah k Slovákom.

Dňa 13. marca 1845 Šulek prichádza pokračovať v štúdiu evanjelickej teológie do Halle. Ľudovít Šulek spolupracoval pred revolúciou so Štúrom (diskutoval s ním tiež otázky o spôsobe národného obrodenia) a Hurbanom na vydávaní novín, zakladal knižnice, spolky miernosti, nedeľné školy a často zastupoval Hurbana v povinnostiach kňazských. Prvého augusta sa zjavuje prvé číslo Štúrových novín, kde Šulek prispieva svojou prvou informáciou o národných oslavách na Javorine, kde účastníci zapálili vatru, prednášali básne a zaspievali večernú nábožnú pieseň.

Po príchode hurbanovských dobrovoľníkov bol na Myjave menovaný do vojenskej služby v rámci slovenského povstania.

Viliam sprostredkoval rozkazy SNR a získaval dobrovoľníkov pre povstanie z Krajného a okolia (pridalo sa 400 dobrovoľníkov aj v prvej víťaznej bitke 22. 9. v Brezovej).

Ľudovít Šulek organizoval v Brezovej pod Bradlom spolu s Hurbanom veľké zhromaždenie (3000 ľudí), ktorí  predniesli Žiadosti slovenského národa. Na 7. mája bolo zvolané celonárodné zhromaždenie do Liptovského Mikuláša – Ľ. Šulek a D. J. Bôrik boli delegovaní ako zástupcovia Slovákov odovzdať Žiadosti stoličnému predstaviteľovi sídla župy (Nitra) ako Nitrianske žiadosti slovenského národa – tu Šulek informuje o žiadostiach slovami:

Slovákom vyšla hviezda a prišla doba, v ktorej si budú môcť vydobyť svoje práva“.

Nasledovalo zatknutie a deportácia spolu s Bôrikom (tomu sa podarilo ujsť) do pevnosti v Komárne, kde v júni 1849 zomiera vo veku 26 rokov na choleru.[1]

Pocta[upraviť | upraviť zdroj]

Matica slovenská a o.z. J. Hrebendovej-Bórikovej počas 200. výročia narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Sobotišti

Po Ľudovítovi Šulekovi je pomenované komárňanské Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, kde má tiež pamätnú tabuľu.

Pamätnú tabuľu má tiež na fare v Sobotišti.

200. výročie Ľudovíta Jaroslava Šuleka si pripomenula Matica slovenská a o. z. Johanky Hrebendovej-Bórikovej (Pavol Vandelia, Dana Šefčíková) v Sobotišti za prítomnosti tajomníka Matice slovenskej Petra Schvantnera a vedeckého pracovníka Lukáša Perného.[2]

Z tvorby[upraviť | upraviť zdroj]

Po Ľudovítovi Šulekovi sa zachovala nasledujúca báseň venovaná Štúrovi:

Vysokoučenému mužovi Ľudevítovi Štúrovi

Hučte, hory, hučte a vy, vody, šumte,

len nám v tichosti zaspievať dovoľte,

žeňte slniečko nočné tiché mraky,

žeňte za vrchy, kde nestačia zraky,

len nám ponajprv poprajte chvíličku

našu ostatnú dospievať pesničku.

Hory zahučia a vody zašumia

a v nich sa spevy naše rozliehajú,

z hory na horu hlasy sa búchajú,

z vlny do vlny slová sa lievajú:

sláva mu, sláva mu, vodci našemu,

sláva, sláva Ľudevítu drahému.

Papršky teplé tratia sa po dolách,

rozbehajú sa po tatranských horách

a predsa v slnku všetky sa spájajú,

jak bratia k bratom k sebe sa mávajú –

hľaďte ta, hľaďte všetky sveta tvory:

tam vďačnosť naša k tebe, vodca, horí.

Anne Koléniovej venoval báseň:

Pokým obraz tvoj nosím v srdci mojom, dotiaľ budem žiť s najväčším pokojom

v hocakej koľaji lósov

ty v púšti žitia Eden mi priprávaš,

ty ma pred Syrén mámidlom chránievaš

a svet mi tvoríš úžasov…

…Tys´ všetkým vzala pôvabnosť.

Tys´ bola slnko – ani lampy bledé,

ty jasná žiara – ani tône šedé,

ty samá vnada a milosť

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

 Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c PERNÝ, KOVARČÍKOVÁ, SCHWARZ. K dvestoročniciam menej známych štúrovcov [online]. 2022-06-27, [cit. 2022-10-09]. Dostupné online.
  2. Matica slovenská a oz. J. Hrebendovej-Bórikovej si pripomenuli Ľudovita Jaroslava Šuleka [online]. [Cit. 2022-10-09]. Dostupné online.