Rozhovory a výroky: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
d
chýba zhrnutie úprav
d
d
'''Rozhovory a výroky''' (-názov slov. knižného prekladu; iné názvy: '''Lun-jü, Rozhovory, Rozpravy, Hovory, Analektá, Konfuciove rozhovory a výroky'''; [[čínština|číns.]] 论语/論語 - [[pchin-jin]] Lún Yǔ - slov. prepis Lun-jü - dosl. ''Rozhovory o slovách''; angl. a nem. preklad:'' Analects/Analekten'') je kniha rozhovorov s [[Konfucius|Konfuciom]]. Ich dnešná podoba bola zostavená v 2. storočí po Kr. z viacerých prameňov. Dielo malo zásadný a dlhotrvajúci vplyv na formovanie čínskeho myslenia a svetonázoru počas nasledujúcich storočí.
 
== Charakteristika ==
 
Dielo je kompiláciou výrokov a myšlienok čínskeho filozofa [[Konfucius|Konfucia]], ktoré adresoval svojím žiakom počas vlastných prednášok. Dielo nenapísal Konfucius, ale jeho žiaci, ktorí boli prítomný na jeho prednáškach a neskôr po Konfuciovej smrti zapísali jeho výroky a tvrdenia do ucelenej podoby. Dielo vzniklo v [[Obdobie bojujúcich štátov (Čína)|období bojujúcich štátov]].
==Charakteristika==
 
Dielo je kompiláciou výrokov a myšlienok čínskeho filozofa [[Konfucius|Konfucia]], ktoré adresoval svojím žiakom počas vlastných prednášok. Dielo nenapísal Konfucius, ale jeho žiaci, ktorí boli prítomný na jeho prednáškach a neskôr po Konfuciovej smrti zapísali jeho výroky a tvrdenia do ucelenej podoby. Dielo vzniklo v [[Obdobie bojujúcich štátov (Čína)|období bojujúcich štátov]].
 
Ide o tématicky usporiadanú zbierku výrokov a anekdot Konfucia. Skladá sa z dvadsiatich častí, jednotlivé tituly nedávajú zmysel, sú to len začiatky textov, slúžia ako pomôcka pri memorovaní.
Text je napísaný neformálnym spôsobom, jazyk je blízky hovorovej reči. Z básnických figúr sa tam nachádzajú emotívne výroky, zvolania, rečnícke otázky a metafory. Početné sú aj citácie z kánonických spisov. Dôraz je kladený na názornosť a didaktickosť.
 
== Význam ==
Dielo je jedným z najdôležitejších kanonických textov [[Konfucianizmus|konfucianizmu]] a dielom, ktoré inšpirovalo nasledujúce generácie čínskych a nečínskych konfuciánskych vzdelancov pri svojich vlastných filozofických záveroch. Ako najzásadnejší text čínskeho filozofického bádania, ovplyvňoval čínske myslenie a svetonázor po celé nasledujúce storočia. Dielo Rozpravy (Lun-jü), okrem [[Konfucius|Konfuciových]] výrokov a tvrdení zaznamenáva aj Konfuciov život a pôsobenie na kráľovských a kniežacích dvoroch vtedajšej [[Čína|Číny]], ale najmä boj za šírenie jeho náuky.
 
Hoci bol text kanonizovaný až pomerne neskoro, bol veľmi známy a ovplyvnil vznik viacerých žánrov, napríklad esejistiky. Dodnes funguje ako zdroj prísloví a narážok.
==Filozofia==
 
== Filozofia ==
Konfucius veril, že moc a vyspelosť krajiny spočíva v morálnej dobrote jej obyvateľov. Aby sa však ľud mohol morálne obrodiť a zušľachtiť potrebuje mať silný morálny vzor vo vláde a panovníkovi krajiny, ktorý má predstavovať vzor morálnych cností.
 
Na úrovni bezprostredných medziľudských vzťahov učil, že na skutočné zušľachtenie vlastnej osobnosti je najdôležitejšie prejavovať úprimnú úctu svojim rodičom, starším súrodencom, starším vo všeobecnosti a vyššie spoločensky postaveným. [[Konfucius|Konfuciová]] filozofia obsiahnutá v diele Lun-jü neodmieta individualizmus, pretože hlása, že individuálne túžby by nemali byť potlačené, ale mali by byť kontrolované a umiestnené do prijateľného rámca rituálov a foriem správania, prostredníctvom ktorých môžu ľudia preukazovať svoj rešpekt a úctu voči iným a zodpovedné správanie voči spoločnosti.

Navigačné menu