Abdiáš (prorok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prorok Abdiáš na ikone z 18. storočia v Chráme premeny Pána Kižského pogostu

Abdiáš alebo Obadiáš (starohebr. עובדיה‎ – Obadjah, starohebr. עבדיהו – Obadjahu „sluha Pánov“, lat. Abdias) bol starozákonný prorok, jeden z tzv. malých prorokov, ktorý pôsobil v Judsku. Je autorom Knihy proroka Abdiáša, najkratšej knihy Starého zákona.[1]

Kedysi bol stotožňovaný so správcom domu kráľa Achaba z 1 Kr 18,3 – 16. Podľa sv. Hieronyma prorokoval a žil približne v rovnakom čase ako Joel, Amos, OzeášMicheáš.

Prorokoval zánik pre Edomejcov, vazalov Babylonu, ako trest za prenasledovanie Izraelského národa.

Gréckokatolíckapravoslávna cirkev si ho pripomínajú 19. novembra.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. „Abdiáš“, Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, Prvý zväzok, A – Belk (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, vydavateľstvo SAV, 1999, str. 19-20, ISBN 80-224-0554-X 

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Abdiáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 164.
  • TRUCH, Andrej Josafát Gregor. Život svätých: Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. ISBN 80-7165-381-0. Kapitola „Dňa 19. novembra: Svätý prorok Avdij“, s. 566.
  • ČÍŽEK, Antonín. Synaxár: Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998. ISBN 80-967341-1-3. Kapitola „Abdiáš, prorok: 19. november“, s. 83.