Hieronym (učiteľ cirkvi)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Svätý Hieronym vo vyobrazení Albrechta Dürera
Ordo seu regula

Svätý Hieronym alebo Hieroným, pôvodne Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon, Chorvátsko30. september 420, pri Betleheme) bol svätec, latinský cirkevný spisovateľ a jeden z najväčších učencov katolíckej cirkvi. Autor veľmi významnej Vulgáty, prekladu Biblie, ktorý sa dodnes považuje za platný v rímskokatolíckej cirkvi. Jeden zo štyroch latinských cirkevných otcov. Cirkevný sviatok má na Slovensku 30. septembra.

Mená[upraviť | upraviť zdroj]

V slovenčine a češtine sa používa dnes meno Jarolím (30. september), ktoré je odvodené z Hieronymus.

V češtine sa volá Jeroným, v angličtine Jerome, vo francúzštine Jérôme, v holandčine Jeronym/Jeroen, v španielčine Jerónimo, v taliančine Geronimo / Girolamo [vyslov: Dž..], v nemčine a v starovekom Ríme Hieronymus.

Život a dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Hieronym je považovaný za svätého, hoci zaň nikdy nebol vyhlásený, ani sa nezačal proces jeho kanonizácie, čo bolo spôsobené jeho cholerickou a polemickou povahou.

Študoval v Ríme, potom pôsobil v Trevíre (Trier v Nemecku), neskôr sa v Aquilei (pri Benátkach) roku 370 pripojil k Zboru blažených (skupina asketických mníchov). Vo veku 26 rokov uskutočnil viaceré cesty na Východ, kde vyhľadával rôzne mníšske spoločenstvá. Pre svoju hádavú povahu však odvšadiaľ zase odišiel. Potom – už vysvätený za kňaza – sa vrátil do Ríma, kde sa stal tajomníkom pápeža a kde ho roku 384 takmer zvolili za nového pápeža.

V roku 385 sa usadil v Betleheme, kde potom založil tri ženské a jeden mužský kláštor. V tomto čase napísal aj svoje slávne diela – zachovalo sa 117 Hieronymových listov, z toho 19 určených jeho súčasníkovi sv. Augustínovi.

Najdôležitejšie dielo je úplný preklad Biblie z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny, ktorý bol v západnej cirkvi prijatý a rozširovaný pod názvom Vulgáta (tridentský koncil ju vyhlásil za oficiálny preklad). Práca na ňom sa konala z iniciatívy pápeža a trvala veľmi dlho.

Jeho spis O vynikajúcich mužoch je zas prvým prehľadom dejín kresťanskej literatúry.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • "Dňa 15. júna : Svätý Hieronym." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 315-320. ISBN 80-7165-381-0
  • "Hieronym, prepodobný : 15. jún." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 261-263. ISBN 80-967341-1-3

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]