Jonáš (biblická postava)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ikona proroka Jonáša (18. stor.), Kiži (Rusko)

Jonáš (hebr. יונה, „holub“) bol prorok v Starom zákone, ktorého meno nesie biblická Kniha proroka Jonáša.

Podľa biblického príbehu, Jonáš, syn Amittaiho, neposlúchol Boha, ktorý ho poslal do Ninive, aby tam viedol ľudí k pokániu. Ale Jonáš utiekol do Joppy a tam nasadol na loď plaviacu sa do Taršíša. Loď s Jonášom na palube sa zrazu ocitla vo veľkej búrke a námorníci obvinili Jonáša, že je to kvôli nemu. Jonáš sa nakoniec priznal, že je Hebrej, ktorý sa bojí Pána, Boha nebies, ktorý učinil more i zem. Vtedy sa námorníci strašne preľakli a pýtali sa ho, čo také vážne urobil. Dozvedeli sa, že uteká pred Bohom, lebo nechcel splniť Boží rozkaz. Námorníci sa Jonáša pýtali, čo majú urobiť, aby sa more upokojilo, lebo búrka silnela čoraz viac. Jonáš im povedal, aby ho hodili do mora a more sa potom upokojí. Námorníci najprv nechceli, ale keď búrka neutíchala, vzali ho a hodili ho cez palubu do mora. Boh nastrojil veľkú rybu, ktorá zhltla Jonáša a Jonáš strávil v útrobách ryby tri dni a tri noci. Jonáš sa počas celej doby modlil k Bohu a činil pokánie z neposlušnosti, na čo sa Boh zmiloval nad Jonášom a prikázal rybe, aby ho vyvrátila.

Potom Boh znova poslal Jonáša do Ninive, aby kázal pokánie a tentoraz Jonáš išiel a volal k obyvateľom mesta a varoval ich: "Ešte štyridsať dní a mesto bude zničené..." Táto zvesť sa dostala až do uší kráľa Ninive, na čo kráľ prikázal všetkým činiť pokánie a postiť sa. A Boh videl ich skutky a zľutoval sa nad obyvateľmi mesta a mesto nezničil. V tej dobe malo mesto Ninive viac ako stodvadsaťtisíc obyvateľov.

Jeho pobyt vo vnútri veľryby, trvajúci 3 dni, bol predobrazom Kristovho pobytu v hrobe.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 22. septembra.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • "Dňa 22. septembra : Svätého proroka Jonáša." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 503-505. ISBN 80-7165-381-0
  • "Jonáš, prorok : 22. september." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 28. ISBN 80-967341-1-3
  • Jonáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 547.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]