Malachiáš (prorok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prorok Malachiáš (18. stor.)

Malachiáš bol starozákonný biblický prorok.

Malachiáš môže byť menom tohto proroka alebo jeho titulom (znamenajúcim cca "môj posol"). Podľa náznakov z jeho proroctva žil v 5. storočí pred Kr. Prorokoval, že pre hriechy a neporiadky musí na národ prísť súd. Odsudzoval nedbalé vykonávanie obiet.

Bol posledným z prorokov od ktorých máme prorocké knihy a nazýva sa aj "pečaťou prorokov".

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 3. januára.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Malachiáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 662.
  • "Dňa 3. januára : Svätý prorok Malachiáš." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 31-32. ISBN 80-7165-381-0
  • "Malachiáš, prorok : 3. január." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 142. ISBN 80-967341-1-3

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]