Daniel (prorok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ikona proroka Daniela (18. stor.), Kiži (Rusko)
Daniel v jame s levmi

Daniel (hebr. mojim sudcom je Boh) je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Daniel(ovej) (Knihy proroka Daniela, Knihy Nádeje) Starého zákona.

Daniel bol židovský šľachtic a súčasníkom kráľa Nabuchodonozora. Roku 605 pred Kr. bol spolu so Židmi deportovaný do babylonského zajatia kde dostal meno Baltazár.[1] Pôsobil na kráľovskom dvore a vykladal kráľovi sny. Hrdo hlásal Boha ako Pána histórie. Mal odvahu povedať: prenasledovatelia Židov a čoskoro príde váš trest.[chýba zdroj] Bol odsúdený a zázračne zachránený. V ťažkej situácii dával nádej. Prebieha súboj medzi Bohom a zlom. Boh vyhrá a s ním vojdú jeho verní do slávy. Hovorí o svojich štyroch videniach o budúcnosti. Sú k nemu pripojené aj dodatky.

Spolu s Ananiášom, Azariášom a Mízaelom (Misaelom) odmietol jesť nečisté jedlá. Bol hodený aj do jamy s levmi ale nič sa mu tam nestalo. Jeho pozostatky priniesla do Konštantínopola cisárovná Helena.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 17. decembra.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. pozri Dan 1,7

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • "Daniel, prorok : Traja mládenci - Ananiáš, Azariáš a Misael : 17. december." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 123. ISBN 80-967341-1-3
  • "Dňa 17. decembra : Sv. prorok Daniel a sv. traja otroci Ananiáš, Azariáš a Misail." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 608-611. ISBN 80-7165-381-0
  • Daniel. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 287 – 288.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]