Micheáš (prorok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ikona proroka Micheáša (18. stor.), Chrám Premenenia v Kiži (Rusko)

Micheáš bol starozákonný prorok. Je podľa neho nazvaná Kniha proroka Micheáša.

Pochádzal z dediny Morešet Gat ležiacej juhozápadne od Jeruzalema. Nepatril k prorokom z povolania, keďže proti nim vystupuje[1]. Žil v rovnakej dobe ako Izaiáš a Ozeáš. Pôsobil pravdepodobne okolo 725 – 680 pred Kr. Žil teda v čase, keď bolo zničené Severné kráľovstvo Izraela a Južné kráľovstvo bolo napadnuté Asýrčanmi.

V Južnom (t. j. Júdskom) kráľovstve vystupoval proti cudzím božstvám, odsudzoval správanie sa vládnucich kruhov.

Zomrel pravdepodobne prirodzenou smrťou. Za cisára Teodózia boli jeho pozostatky prenesené do Biratsatie.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 14. augusta.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. porov. Mich 3,5-8

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Micheáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 698.
  • "Dňa 14. augusta : Svätý prorok Michej." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 422-423. ISBN 80-7165-381-0
  • "Micheáš, prorok : 14. august." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 310. ISBN 80-967341-1-3

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]