Andragogika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Andragogika je humanitná, edukačná, prevažne aplikatívna, antropologická veda o výchove, o vzdelávaní a o starostlivosti, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou. Na Slovensku je andragogika vnímaná ako teoretický základ vzdelávania dospelých.[1]

Pôvod pojmu andragogika[upraviť | upraviť zdroj]

Pojem andragogika sa skladá z (gréc.) andrós = muž, agógé = vedenie.

Predtým ako sa na začiatku 19. storočia prvýkrát objavil pojem andragogika, predpokladalo sa, že metódy a techniky učenia detí by mohli byť aplikované i pre potreby vzdelávania dospelých. V skutočnosti bola pedagogika pojmom zahŕňajúcim umenie a vedu vzdelávania všeobecne (aj dospelých), i keď grécky pôvod slova pedagogika znamenal "vedenie detí". Pojem andragogika bol teda vytvorený, aby kompenzoval túto nesprávnu interpretáciu zamerania pedagogiky len na deti a referoval výslovne k umeniu a vede vzdelávania dospelých.

Po prvýkrát pojem andragogika použil nemecký učiteľ Alexander Kapp v roku 1833 na opis prvkov Platónovej vzdelávacej teórie. Kappov pojem bol však dlho otázkou sporu a postupne upadol do zabudnutia. Termín andragogika sa však znovu objavil v roku 1921 v správe od Rosenstocka, v ktorej argumentoval, že "vzdelávanie dospelých si vyžaduje špeciálnych učiteľov, metódy a filozofiu" a tieto špeciálne požiadavky zhrnul práve pod pojmom andragogika.

Predmet andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

Švec (2002) v knihe Základné pojmy v pedagogike a andragogike vysvetľuje andragogiku v širšom pojme ako adultnú edukáciu: „vzdelávanie a výchova, výcvik dospelých, systematicky organizovaný rozvoj vedomostí, schopností, hodnotových postojov, záujmov, potrieb, ašpirácií a iných osobných vlastností potrebných na plnohodnotný sociálny život v práci a mimopracovných aktivitách občana, rodiča, účastníka sociálnokultúrnych a iných životných aktivít a na mnohostranný osobný sebarozvoj". V niektorých anglofónnych krajinách sa chápe užšie, napr. v Spojenom Kráľovstve, ako všeobecné vzdelávanie dospelých na neprofesné účely, v iných širšie, napr. v Austrálii, ako každé súvislé vzdelávanie nasledujúce po iniciačnom (prvotnom) vzdelávaní. Zahŕňa tzv. druhošancové vzdelávanie v škole, spravidla popri zamestnaní, pokračovacie vzdelávanie, odborné rekvalifikačné vzdelávanie, sociokultúrne vzdelávanie vo voľnom čase, občianske vzdelávanie a iné“.

Členenie andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

1. teoretické disciplíny

2. aplikované disciplíny

Oblasti akčného pôsobenia (skúmania) andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

1. tradičná oblasť – skúma:

  • školské vzdelávacie systémy
  • podnikové vzdelávacie systémy
  • záujmové (mimoškolské) vzdelávacie systémy

2. edukácia so špecifickým zameraním

3.oblasť širokej starostlivosti o občanov

Zložky výchovy dospelého človeka[upraviť | upraviť zdroj]

Filozofia súčasnej andragogiky[upraviť | upraviť zdroj]

Vzdelávanie dospelých vnímame ako celok logicky navzájom pospájaných hypotéz, ktoré by mali vysvetľovať a predpovedať správanie sa jednotlivých fenoménov.

Teórie, ktoré sa postupne rozvinuli v andragogike

Nové smery v andragogike

Andragogika na slovenských univerzitách[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Vzdelávanie dospelých / [online]. sclib.svkk.sk, [cit. 2022-05-05]. Dostupné online. (Slovak)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]