Andromaché (mytológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Andromaché sa lúči s Hektorom, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751 – 1829)

Andromaché alebo Andromacha alebo Andromache (starogr. ἈνδρομάχηAndromaché, latinsky]Andromacha, Andromache) je v gréckej mytológii dcéra tébskeho kráľa Éetióna. Je známa ako manželka Hektora, hrdinu trójskej vojny a vrchného veliteľa trójskych vojsk.

Bola vzorom ušľachtilosti a vznešenosti, rovnako tak aj manželskej lásky a oddanosti. Hektorovi porodila syna Astyanaxa. Ich pokojný život však skončil v okamihu, keď sa na pobreží Tróje vylodilo achájske vojsko a začala desaťročná vojna o dobytie mesta. Hektor sa postavil do čela vojska Trójanov a Andromaché sa neprestávala strachovať o jeho život. Počas vojny utrpela hrozné straty na životoch svojich blízkych: prišla o otca a sedem bratov, ktorí zahynuli rukami achájskeho hrdinu Achillea. Matku jej zabila bohyňa Artemis.

Andromachine čierne predtuchy sa nakoniec vyplnili – Hektor v hrdinskom boji pri obrane mesta padol v súboji s Achilleom a krátko nato padla aj Trója. Hektor však zostal v pamäti ľudí ako vzor hrdinského bojovníka. Obeťou vojny sa stal aj ich malý syn Astyanax, ktorého nejaký vojak (niekedy sa uvádza, že to bol Odyseus) vytrhol z matkinho náručia a zhodil ho z hradieb.

Andromaché sa po skaze Tróje stala vojnovou korisťou. Achilleov syn Neoptolemos ju najprv zneuctil a potom ju odviedol do Fthie ako svoju otrokyňu. Andromaché mu vraj neskôr porodila niekoľko detí. Keď ju Neoptolemos prepustil z otroctva, vydala sa za Hektorovho brata Helena, ktorý bol tiež otrokom Neoptolema. Jeden ich syn sa volal Pergamos, s ním Andromaché odišla do Malej Ázie, kde Pergamos založil mesto, ktorému dal svoje meno Pergamon.

Andromaché si lásku k prvému manželovi navždy uchovala v srdci. Na jeho pamiatku a počesť dala vybudovať pamätník. Zomrela smutná, ďaleko od svojej rodnej vlasti a od rozvalín Tróje, kde zomreli jej najdrahší.

Odraz v umení[upraviť | upraviť zdroj]

  • Zachoval sa veľký počet starovekých vázových malieb znázorňujúcich Andromachu, najznámejšia je Andromacha s malým Astyanaxom pochádzajúca z 5. stor. pred Kr., dnes je uložená v Britskom múzeu, alebo Hektorove lúčenie s Andromachou z rovnakej doby, táto je uložená vo Würzburskom múzeu.
    Andromaché sa lúči s Hektorom, červenofigúrový krátér, cca 370 – 360 pred Kr.
  • V Homérových básňach je Andromaché takisto prítomná, najmä v šiestom speve Iliady.
  • Poetka Sapfó z ostrova Lesbos ju zväčnila v diele Svadba Hektora a Andromachy.
  • Známe sú tragédie Andromaché a Trójanky od Euripida.
  • Jean Racine vytvoril tragédiu Andromaché v polovici 17. storočia.
  • Opera André Grétryho Andromaché, libreto Louis-Guillaume Pitra podľa Racinovej tragédie, 1780

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]