Anton Kret

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Anton Kret
slovenský dramaturg, teatrológ, prekladateľ a publicista
Narodenie10. apríl 1930
Smižany, ČSR
Úmrtie6. február 2019 (88 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materVysoká škola múzických umení v Bratislave

PhDr. Anton Kret, CSc. (* 10. apríl 1930, Smižany – † 6. február 2019, Bratislava)[1][2] bol slovenský dramaturg, teatrológ, prekladateľ a publicista. Pseudonym: Anton Semko, A. K. Vengur, Kamil Pichňa.[1]

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Roku 1955 absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave, 1963 – 1966 ašpirant Akadémie spoločenských vied v Moskve 1966 CSc., 1967 PhDr. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955 – 1959), 1966 – 1967 pracovník ÚV KSS, na Ministerstve kultúry (1967 – 1969) a v SND v Bratislave ako hlavný dramaturg (1959 – 1963 a 1971 – 1992). Externe prednášal na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a dejiny slovanských divadiel a drámy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici (od 1998) predmety dramaturgia, analýza dramatického diela a dejiny divadla. Bol šéfredaktorom časopisu Javisko (1992 – 1996) a šéfredaktorom súkromného vydavateľstva (1996 – 1998). Napísal desiatky štúdií a doslovov ku knižným vydaniam teatrologických a dramatických prác, množstvo kritík a recenzií z oblasti profesionálneho divadla. Celoživotne sa venuje ochotníckemu divadlu, napísal stovky článkov, recenzií a metodických materiálov. Je editorom desiatky odborných publikácií. Okrem toho je autorom rozhlasových hier, odborných publikácií. Z ruštiny preložil takmer 150 divadelných hier a 10 teoretických prác o divadle. Je nositeľom Ceny Š. Hozu, pozri www.Smižany.sk (2008), a predsedom Spolku priateľov Spiša v Bratislave od r. 1989.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Tlačou vydané alebo v divadlách, v televízii a v rozhlase uvedené monografické práce (pod vlastným menom a pod pseudonymami Kamil Pichňa, Anton Semko a A. K. Vengur):

 • Avangardnyje tendencii v češskom i slovackom teatrach. Istoričeskij očerk. V zborníku Zarubežnaja literatura. Izd. Vedenije, Moskva, 1966; Separátne: PK pri SNR pre potreby festivalu, 1967.
 • Avantgardné tendencie v českom a slovenskom divadle v dvadsiatych rokoch. Historická súvaha. Separátna publikácia ZSDU Bratislava, 1968.
 • Bojím sa nebáť. Druhá kniha veršov. Bratislava 2007
 • Breviár rečňovača alebo Prznenie rodného jazyka v praxi. SPS BA 2004
 • Confiteor Deo. Rozhlasová hra. Slovenský rozhlas Bratislava, 1998
 • Čas zázračnice. Román. PPA Bratislava 2007
 • Dedkove svižné spomínania. Spomienková esej. Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava 2011
 • Divadlo zvnútra. OOS Prievidza 1974
 • Divadlo zvnútra. OÚ BA 1988
 • Divadlo zvnútra (Zložky inscenácie). Skriptá. AU BB 2001
 • Dramaturgia: veda, umenie či šamanstvo? Charakteristika disciplíny cez prizmu praxe v Slovenskom národnom divadle. 2,5 AH. Separát Festivalu SND v Karlových Varoch r. 1961
 • Dvadcatyje gody v češskom i slovackom teatrach. Istoričeskoje obozrenije. Separát Akadémie spoločenských vied Moskva, 1966.
 • Dvadsaťdva. Kádrové posudky slovenských dramatikov z pera Antona Kreta. SPS BA 1998
 • Estetické marginále. SPS BA 2002
 • Helsinská príhoda. Rozhlasová hra. Československý rozhlas Bratislava, 1974. Pod pseudonymom Anton Semko.
 • Herec (Ladislav Chudík). Print-Servis BA 1994
 • Hľadáte krásu? (Eseje o nej) Nadácia D. Slavoja Smižany 2004
 • Krátky slovník nárečia slovenského spišského. Print-Servis BA 1994
 • Krátky slovník nárečia slovenského spišského. OcÚ a MO MS Smižany 2001
 • Kudzeľnice. Pamätnica tridsaťročnej „Smižančanky“. MO MS a OcÚ Smižamy 2000
 • Kuľhajúci bard. Román. Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava 2011
 • Na mescickym tarhu. Komédia napísaná v dialekte. Premiéra v Spišskom divadle Spišská Nová Ves 2008
 • Naviate (Druhé spomienky dramaturga). SPS BA 2000
 • Nechcem už hračky! (Autorský text podľa dokumentárnej publikácie P. Kružliaka „Krvavý potok“. *Uvedené v Lučenci r. 1988
 • No a to! alebo Sama so všetkými (v spoluautorstve s M. Zimkovou). Vydavateľstvo SSS BA 2003
 • O divadelníčení v Smižanoch. MO MS a OcÚ Smižany 1997
 • O ružovej Aničke. Podľa Dobšinského rozprávok. Premiéra v Spišskom divadle Spišská Nová Ves 2008
 • Povedzte mojej materi... Dráma v 2 častiach. LITA Bratislava, 1986. Premiéra v DJZ DaM Prešov (Spišská Nová Ves), 1986.
 • Pamäti spamäti od nepamäti do nepamäti. Dedkove svižné spomínania. Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava BA 2011.
 • Panna z Tatier. Novela (pod pseudonymom K. Pichňa). Separát mesačníka Slovenský sever. Vydavateľstvo Kubko-Goral BA 1997
 • Pavol Haspra, režisér. Divadelný a televízny portrét. Vydavateľstvo Kubko-Goral BA 2005
 • Piškvor. Romaneto. SPS BA 2001
 • Pokus o výklad a spresnenie niektorých pojmov a termínov z oblasti dramatického umenia. Skriptá. AÚ BB 1998
 • Pravda a krása nie sú rodné sestry. Skriptá. AU BB 2001
 • Retro (Spomienky dramaturga). Uverejnené ako systematické pokračovanie v celom ročníku časopisu Javisko r. 1993
 • Ruské G. Memoáre o prekladateľstve a všeličom inom. PPA Bratislava 2007.
 • Samota. Tragédia v 3 dejstvách. Pod pseudonymom A. K. Vengur. SDLZ BA 1967. Premiéry v ochotníckom divadle v Novom Meste nad Váhom a v Galante, obe 1971.
 • Slovenská činoherná réžia. Súbor portrétov osobností slovenského činoherného divadla. Osvetový ústav Bratislava, 1971
 • Smižany v zrkadlení času. MO MS Smižany 1988
 • Smrť dynama v kyslom daždi. Romaneto. Pod pseudonymom Kamil Pichňa. Vydavateľstvo Kubko-Goral BA 1996
 • Som porotcom. Metodická príručka. KOS BB 1974
 • Umenie okamihu (v spoluautorstve s M. Sládkom). Milan Sládek. Slovart BA 2010
 • Umenie zvnútra. Podmieňujúce kognitíva súvisiace s tvorbou. SPS Bratislava 2008
 • Vtedy, vo Vajngrube. Romaneto. www.vengur.ic.cz 2014
 • Tragédia v Dubovej. Televízna hra podľa J. G. Tajovského. Slovenská televízia Bratislava na I. programe, 1977
 • Zábavky s veršom. SPS BA 2000
 • Žlté s modrým alebo Komédia o rybkách v 2 častiach. (Pod pseudonymom Anton Semko) LITA BA 1970

Dramatizácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Iľf, I., Petrov, J.: Dvanásť stoličiek (uviedol DS CHZJD v 70. rokoch)
 • Jirásek, A.: Bitka pri Lučenci (uviedol DS ROH v Handlovej v 70. rokoch)
 • Kružliak, P. Nechcem už hračky! Hra v 2 častiach podľa Kružliakovho memoárového dokumentu „Krvavý potok“. Uvedené v Lučenci 1988, réžia A. Szabó
 • Leonov, L.: Ruský les (preklad a úprava pre Čs. rozhlas v 70. rokoch)
 • O ružovej Aničke. Podľa Dobšinského rozprávok. Premiéra v Spišskom divadle Spišská Nová Ves 2008
 • Pestvá a hriešky z Dobšinského diežky. Tri zdramatizované rozprávky P. Dobšinského. Javisko 1992
 • Podhradský, J.: Holuby a Šulek (prepracovanie a prebásnenie; uvedené v činohre SND r. 1985 a v Štúdiu Akadémie múzických umení Banská Bystrica 2010)
 • Šolochov, M.: Donské poviedky. Dramatizácia troch poviedok M. Šolochova. Pre ObKaSS Bratislava II, 1979.

Úpravy[upraviť | upraviť zdroj]

 • J. Podhradský: Holuby a Šulek
 • L. Leonov: Ruský les

Hry vydané v časopisoch[upraviť | upraviť zdroj]

 • Rozsievač. Hra v 3 dejstvách. Mesačník Javisko 4/93
 • Pestvá a hriešky z Dobšinského diežky. Mesačnik Javisko 6/92

A. Kret ako editor a redaktor knižných publikácií[upraviť | upraviť zdroj]

 • Nelly Štúrová: Piscatorovo divadlo vyznania. DÚ Bratislava 1970.
 • Vladimír Blaho: Lorcove drámy. DÚ Bratislava 1970.
 • Stanislav Vrbka: Cestami slovenskej drámy. DÚ Bratislava 1970.
 • Ladislav Lajcha: Zápas o zmysel a podobu SND I – II. DÚ Bratislava 1970.
 • Zoltán Rampák: Július Barč-Ivan. DÚ Bratislava 1971.
 • Milan Barbuš: Tam okolo Levoči. Spišské klapancie. SPS Bratislava 1990
 • Ľudové hry. Desať titulov. ZDOS Bratislava 1993. Ed., red. kor. a predslov.
 • Ľudové hry vianočné. ZDOS Bratislava 1993. Ed., red. kor. a predslov.
 • Milan Barbuš: Ďuri báči. Monografia o autorovi spišských klapamcií Kapralčíkovi. SPS Bratislava 1993
 • Ingrid Ciulisová: Osudy pamiatok Slovenska 1919 – 1949. Vydalo vydavateľstvo Kubko Goral v edícii Porozumenie. Bratislava 1994. Ed., red. a korektúry.
 • Juraj Sarvaš: Spoza kulís. 1996. Redigoval a doslov napísal Anton Kret
 • Mária Zaliberová: Od Vajngrubu. Zborník ľudových piesní. Nadácia Prebudená pieseň 1998.
 • Ondrej Jariabek, herec, ktorý sa rád smial. Zborník. Svojpomoc Bratislava, 2006. Zostavil, zredigoval a textovo podstatne prispel Anton Kret
 • Čítanka z dejín divadelnej réžie I, II, III (Peter Scherhauffer). Vydalo Národné divadelné centrum (I-II) 1998 a Divadelný ústav (III) 1999. Ed., red. a korektúry (I-II) a preklad (I-III).
 • Štefan Kotoč: Spomienky muzikanta. Spolok priateľov Spiša 2005. Ed., red. korektúry a edičné poznámky.
 • Spišské divadlo Spišská Nová Ves. Anton Kret (ED.): Spišské divadlo. (Súvislosti a okolnosti v roku päťdesiatročnici Spišského divadla 2007). Zborník. Vydalo Spišské divadlo Spišská Nová Ves, 2006. Ed. red. a samostatné hodnotiteľské vstupy, zoznamy premiér, resumé a preklad resumé do ruštiny.
 • Naďa Jurkovská: Lux ex oriente. „Malé dejiny“ Poddukelskeho umeleckého ľudového súboru v Prešove. Prešov 2009. Redigoval a doslov napísal Anton Kret
 • Juraj Sarvaš: Spoza kulís II. 2009. Redigoval a doslov napísal Anton Kret
 • Štefan Oľha: Ochotníci a profesionáli. P + M 2009. Redigoval a doslov napísal Anton Kret
 • Zuzana Laurinčíková: Básničky zo Zuzkinej poličky. Vydavateľstvo Pozsony-Pressburg-Bratislava. Bratislava 2010.
 • Zuzana Laurinčíková: Básničky zo Zuzkinej poličky 2. Vydavateľstvo Pozsony-Pressburg-Bratislava. Bratislava 2012.

Preklady hier (v abecednom poradí autorov)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Afinogenov, A.: Lož (Lož). LITA Bratislava, 1964.
 • Afinogenov, A.: Strach (Strach). V zborníku Moderná sovietska dráma, TATRAN Bratislava, 1971.
 • Ajtmatov-Anochin: Matkino pole (Materinskoje pole). Pre DJZ Prešov, 1974. SND Bratislava, 1974.
 • Ajtmatov-Spesivcev: Popravisko (Placha). Pre DDM Spišská Nová Ves, 1988.
 • Aľošin, S.: A čo ak..? (A čto jesli..?) Pre ČT Bratislava, 1966.
 • Ankilov, N.: Vdovica (Soldatskaja vdova). Pre DS Prievidzi, 1975.
 • Argun, A.: Aby nezhasol môj kozub. Pre ŠD Košice, 1984.
 • Arkanov-Gorin: Svadba pre Európu (Svaďba dľa Jevropy!). Pre DJZ Prešov, 1967.
 • Arro, V.: Pozrite, kto prišiel (Smotrite, kto prišol!). Pre SND Bratislava, 1983.
 • Babeľ, I.: Špeditér a kráľ (Izvozčik i koroľ). Pre ŠD Košice, 1980. Javisko 5/95.
 • Braginskij-Rjazanov: Kolegovia (Sosluživcy). Pre KD Nitra (pod názvom Sova), 1972.(Uviedlo aj DJZ Prešov a DSNP Martin).
 • Braginskij-Rjazanov: Silvestrovská noc (S legkim parom). Pre DJZ Prešov, 1972.
 • Bulgakov, M.: Don Quijote (Don Kichot veďot boj). Pre ST Bratislava, 1975.
 • Bulgakov, M.: Molićre alebo Kabala svätuškárov (Kabala svjatoš). Pre ŠD Košice, 1989.
 • Dangulov, S.: Akt uznania (Priznanije). Pre SND Bratislava, 1973.
 • Dostojevskij-Spesivcev: Diablom posadnutí – Besi (Besy). Pre DDM Spišská Nová Ves, 1989. Uviedla aj činohra SND Bratislava, 199O.
 • Dostijevskij-Schorm: Bratia Karamazovovci (Bratři Karmazoví). Pre SND Bratislava, 1981.
 • Druce, I.: V mene zeme a slnka (Ot imeni zemli i solnca). Pre ŠD Košice a SND Bratislava 1979.
 • Dunskij-Frid-Mitta: Svieť, svieť, moja hviezda (Gori, gori, moja zvezda). Pre ŠD Košice, 1982.
 • Dvoreckij, I.: Človek odinakiaľ (Čelovek so storony). Pre ŠD Košice, 1978.
 • Dvoreckij, I.: Spomienka na Davšu Vospominanije o Davše). Pre SND Bratislava, 1979. ST Bratislava, 1981.
 • Edlis, Ju.: Pešo do Eldoráda (Iuň, načalo leta). Pre SND Bratislava, 1972.
 • Ejdlin, L.: Klamárka (Obmanščica). Pre DDM Trnava, 1975.
 • Ejdlin, L.: Na máj pamätaj (Maj neupuskaj). Pre DDM Trnava, 1974.
 • Galin A.: Hviezdy na raňajšom nebi (Zviozdy na utrennem nebe). Pre DJZ Košice, 1990.
 • Galin, A.: Pani Jana (Žanna). Pre SND Bratislava, 1986.
 • Galin, A.: Retro (Retro). Pre ŠD Košice, 1981.
 • Geľman, A.: Dolupodpísaní. Pre SND Bratislava, 1983.
 • Geľman, A.: Sám so všetkými. Pre SND Bratislava, 1982.
 • Geľman, A.: Zinuľa (Zinuľa). Pre SND Bratislava, 1984. Uviedlo DSNP Martin, 1988.
 • Gorin, G.: Thyl Ulenspiegel (Tiľ). Pre SND Buratislava, 1981.
 • Chazin, A.: Duch Tillovho otca (Pepeľ Klaasa). Pre NS Bratislava (pod názvom Hviezdy a patróny) 1970. V zborníku Moderná sovietska dráma, Tatran Bratislava, 1971.
 • Ibraimbekov, R.: Žena za zelenými dverami (Ženščina za zeľonoj dverju). Pre SND Bratislava, 1976.
 • Jermolinskij, S.: Mať strechu nad hlavou (Pervyj boj). Pre LITA Bratislava, 1970.
 • Kasumov, I.: Širší kruh. Pre čas. Sovietska literatúra, 1978.
 • Kondratiev-Kokoškin: Saško (Saška). Pre DSNP Martin, 1986.
 • Konstantinov-Racer: Tulské tajomstvo (Russkij sekret /Levša/). Pre ŠD Košice, 1978.
 • Kornijčuk, O.: Tvoj obraz v srdci. Pre DS v Bánovciach n/B, 1977.
 • Korostyľov, V. Don Quijote vedie boj (Don Kichot veďot boj). Pre ST, 1970.
 • Korostyľov, V.: Kráľ Pif-Paf, ale nejde o to (Koroľ Pif-Paf, da ne v etom delo). 1958. rukopise.
 • Kučkinová, O.: Biele leto (Beloje leto). Pre SND Bratislava, 1978.
 • Leonov, L.: Slovo o spoluidúcom (Skutarevskij). Pre ŠD Košice, 1971.
 • Ľubimov-Kašteľan-Dobronravov: Desať dní, ktoré otriasli svetom (Desjať dnej, kotoryje potrjasli mir). Pre ŠD Košice, 1977.
 • Ľubimovová, V.: Keď prišiel máj (Maj ne opuskaj!). Pre DDM Trnava
 • Ľubimovová, V.: Po toľkých rokoch (Skoľko let, skoľko zim!). Pre LITA Bratislava, 1967.
 • Majakovskij, V.: Komické mystérium (Misterija buff). Pre Malé divadelné štúdiu, DK ROH Košice, 1978.
 • Maľugin, L.: Život Saint-Exupéryho (Žizň Sent-Ekzjuperi). Pre Slovkoncert Bratislava, 198
 • Márquez-Spesivcev: Sto rokov samoty (Sto let odinočestva). Pre MD Žilina, 1992.
 • Michalkov, S.: Králi môžu všetko (Koroľ možet vsio). Pre ZSS Bratislava, 1975.
 • Michalkov, S.: Zajko Chvastúň (Zajka Zaznajka). DILIZA Bratislava, 1955.
 • Nazarov-Savickij: Policajná hodina (Komendantskij čas). Pre DS Liptovský Hrádok, 1970.
 • Mirgizatov, A,: Šediny mojej matere (Sedyje volosy mojej materi). Pre ŠD Košice, 1982.
 • Mišarin, A.: Noc pravdy (Ravňajetsja četyriom Francijam). Pre DJZ Prešov, 1982.
 • Oleša, Ju.: Klaunuáda alebo O troch nenažrancoxh (Tri tolsťjaka). Pre NS Bratislava, 1970.
 • Oľšanskij-Rudnevová: Deň otvorených dverí (Deň otkrytych dverej). Pre DDM Trnava, 1974.
 • Oľšanskij, Ju.: Hudba na 11. poschodí (Muzyka na odinadcatom etaže). Pre DDM Trnava, 1975.
 • Ostrovskij, A.N.: Na rušnom mieste (Na bojkom meste). Pre DS Púchov, 1972.
 • Ostrovskij, A.N.: Pozdná láska (Pozňaja ľjubov). Pre VŠMU Bratisôava, 1955.
 • Ostrovskij, A.N.: Vinníci bez viny (Bez viny vinovatyje). Pre DS Handlová, 1980.
 • Panovová, V.: Po toľkých rokoch (Skoľko let, skoľko zim!). LITA Bratislava, 1967.
 • Pogodin, N.: Človek s puškou (Čelovek s ružiom). Pre SND Bratislava, 1977.
 • Popov-Stepanov: Port Arthur (Port Artur). Pre AD Martin, 1955.
 • Radzinskij: Divadlo za čias Neróna a Senecu (Teatr vremion). Pre LITA Bratislava, 1984.
 • Radzinskij, E.: Smrť Jakuba Fatalistu (Lunin ili Smerť Žaka). Pre SND, 1982.
 • Rannet, E.: Pytliaci (Brakoniery). Pre SND 1962.
 • Rozov, V.: Štyri kvapky (Četyryje kapli). Pre novozaložené štúdio J. Svobodu v Bratislave, 1974. ŠD Košice, 1975.
 • Salynskij, A.: Očakávaný (Dolgoždannyj). Pre LITA Bratislava, 1976.
 • Sanin, N.: Druhá verzia (Vtoroj variant). Pre ST Bratislava, 1957.
 • Sanin, V.: Sedemdesiatdva stupňov pod nulou. Pre Slovenský rozhlas, 1977.
 • Segeľ, V.: Vždy sa usmievam (Ja vsegda ulybajus°). Pre DSNP Martin, 1987.
 • Sofronov, A.: Varvara Volkovová (Varvara Volkova). Pre Čs. rozhlas, 1955.
 • Solženicyn-Spesivcev: Súostrovie GULAG (Archipelag GULAG). Pre Slovkoncert Bratislava, 1990.
 • Spesivcev, V.: Zvery v jame (Skazki). Veršované. Pre Slovkoncert Bratislava, 1990.
 • Středa-Kubíček: Šišak a Hrčka. Veršovaná hra. Pre DS Čadca, 1989.
 • Šejnin, L.: Korunný svedok (Ťažkoje obvinenije /Istina/). Pre DJZ Prešov, 1971.
 • Ševčenko, V.: Polnočná návšteva (Polunočnyj vizit). Pre DS Liptovský Hrádok, 1971.
 • Štok, I.: Božská komédia (Božestvennaja komedija). Pre BD Nitra, 1969.
 • Štok, I.: Kotvové námestie (Jakornaja ploščaď). Pre DJZ Prešov, 1973.
 • Tokarevová, V.: Fantázia exprompto (Ekspromt-fantazija). Pre DJZ Prešov, 1981.
 • Vampilov, A.: Dvadsať minút s anjelom (Dvadcať minut s angelom). Pre DSNP Martin, 1971.
 • Vampilov, A.: Lanského leta v Čulimsku (Prošlym letom v Čulimske). Pre SND (pod názvom Jarabica), 1974.
 • Vampilov, A,: Lov na kačice (Utinnaja ochota). Pre SND Bratislava, 1971. Činohra SND Bratislava, 1973.
 • Vampilov, A.: Príhoda s méterom (Istorija s metranpažem). Pre DSNP Martin, 1971.
 • Vampilov, A.: Rozlúčka v júni (Proščanije v ijune). V zborníku Moderná sovietska dráma, Tatran Bratislava, 1971. Premiéra v Činohre SND Bratislava, 1971.
 • Vasiliev, V.: Neregistrovaný (V spiskach ne značilsja). LITA Bratislava, 198
 • Vasiliev, V.: Pokojný úsvit (A zori zdes tichije...). Pre DJZ Prešov, 1971. SND Bratislava, 1973.
 • Višnevskij, V.: Optimistická tragédia (Optimističeskaja tragedija). Pre DSNP Martin, 1957. SND Bratislava, 1958.
 • Volček, Ja.: Menovaný a odvolaný (Sňatyj i naznačonnyj). Pre ZSS Bratislava, 1979.
 • Volodarskij, I.: Podlžnosť Ivana Krutova (Dolgi naši). Pre ST Bratislava, 1976.
 • Volodarskij, Je.: Vdovica (Soldatskaja vdova). V rukopise.
 • Werich-Voskovec: Ťažká Barbora (Těžká Barbora). Aj úprava pre DS Handlová, 1981.
 • Žuchovickij, I.: Trubač na námestí (Trubač na ploščadi). Pre DDM Trnava, 1981.

Preklady vedeckých prác (v abecednom poradí autorov)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Bogatyriov, P.: Ľudové divadlo české a slovenské. Tatran Bratislava, 1971.
 • Burov, A.: Smerné konanie. Vydal ZSČSP Bratislava, 1981.
 • Efros, A.: Povolanie: režisér. Tatran Bratislava, 1983.
 • Mejerchoľd, V.E.: Rekonštrukcia divadla. Tatran Bratislava, 1978.
 • Nemirovič-Dančenko, V.I.: Živé divadlo. Výber z korešpondencie. Tatran Bratislava, 1984.
 • Romm, M.: Filmy, ľudia a ja. Tatran Bratislava, 1987.
 • Tovstonogov, G.: Zrkadlo javiska. Tatran Bratislava, 1988.
 • Scherhaufer, P.: Kalendárium divadelnej réžie. NDC Bratislava, 1998.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I. – III., NDC Bratislava, 1998 – 2001.
 • Spesivcev, V.: Povesť o štúdiu (Mojej pamjati pojezd). Vydal ZČSP Bratislava, 1987.
 • Vinař, J.: Znepokojivá prítomnosť tváre. Divadelná fyziognomika. AU BB 2010.
 • Ždan, V.: Estetika filmu (Estetika fiľma). Tatran Bratislava, 1986.

Výber z diela: https://drive.google.com/drive/folders/0ByxKg-b3ja97ZEpIZXBkNzYyS0U?usp=sharing

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Anton Kret [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, [cit. 2019-03-09]. Dostupné online.
 2. Navždy odišiel dlhoročný slovenský divadelný dramaturg, teatrológ a prekladateľ Anton Kret [online]. Bratislava: Divadelný ústav, [cit. 2019-03-09]. Dostupné online.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]