Bedziansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bedziansky potok je potok v severnom výbežku Podunajskej nížiny, na území okresu Topoľčany. Je to pravostranný prítok Nitry, má dĺžku 9,7 km a je tokom 4. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Preteká Podunajskou pahorkatinou, podcelkom Nitrianska pahorkatina, pramení v lokalite Dolné krúžky, severne od obce Tvrdomestice, v nadmorskej výške približne 260 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie viac-menej juhojuhovýchodným smerom, najprv neďaleko obce Norovce a potom poza Malé Bedzany. Tu priberá pravostranný Ilus, napája vodnú nádrž Malé Bedzany a pokračuje juhovýchodným smerom. Napokon preteká okrajom mesta Topoľčany a v blízkosti obce Práznovce ústi v nadmorskej výške cca 168 m n. m. do Nitry.