Dršňa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dršňa je potok na západnom Slovensku, preteká územím okresu Topoľčany. Je to ľavostranný prítok Nitry a má dĺžku 13,7 km.

Prameň: v pohorí Tribeč, v podcelku Veľký Tribeč, na severozápadnom svahu Javorového vrchu (730,6 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 610 m n. m.

Smer toku: od prameňa na krátkom úseku na sever, potom sa stáča na severozápad, za obcou Krnča sa veľkým oblúkom stáča na juhozápad

Geomorfologické celky: 1. Tribeč, podcelok Veľký Tribeč, časť Hornonitrianske predhorie, 2. Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časti Tribečské podhorie a (Stredno-)Nitrianska niva

Prítoky: sprava spod Kozlice (498,1 m n. m.), zľava spod Brlohu (598,8 m n. m.), prítok (229,8 m n. m.) spod Kobylej skaly, Lázkový potok (162,3 m n. m.)

Ústie: do Nitry západne od obce Solčany v nadmorskej výške okolo 162 m n. m.

Obce: iba Krnča