Belo Felix

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Belo Felix
hudobný skladateľ
Narodenie9. máj 1940 (82 rokov)
Divín, Slovenský štát

Prof. Belo Felix, PhD. (* 9. máj 1940, Divín) je slovenský hudobný skladateľ, vysokoškolský učiteľ.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1947-1953 navštevoval OŠ a v roku 1953-1958 Strednú pedagogickú školu v Lučenci. V roku 1958-1960 absolvoval štúdium na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, kombinácia hudobná výchova - slovenský jazyk. V roku 1998 sa habilitoval docentom (doc.) v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy. V roku 2004 bol menovaný za profesora. V roku 1960-1987 učiteľ vo Veľkej Lehote, v Hronskom Beňadiku, v Žiari nad Hronom a i. V roku 1987-1991 bol pracovníkom Mestského domu pionierov a mládeže v Banskej Bystrici a externe učil na Katedre hudobnej výchovy. Od roku 1991 pôsobí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, od roku 1999 vo funkcii vedúceho Katedry hudobnej výchovy.

Venuje sa komponovaniu v oblasti populárnej hudby, najmä však tvorbe pre deti a pre spevácke zbory. V súčasnosti komponuje prevažne scénickú hudbu pre profesionálne i neprofesionálne divadlá a detské hudobné divadlo. V pedagogickej práci sa zaoberá elementárnou detskou hudobnou kreativitou, pracuje v lektorských zboroch celoštátnych prehliadok, vedie tvorivé dielne, pracuje so slovenskými deťmi z Maďarska i s mentálne postihnutými deťmi. Spoluorganizuje semináre a cyklické vzdelávanie pre učiteľov na lepšie zvládnutie novej koncepcie hudobnej výchovy. Je členom viacerých profesných zväzov a združení na Slovensku, od roku 1999 členom odbornej komisie pre hudobnú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Podieľal sa na vydaní skrípt, učebných textov, učebníc a metodických príručiek. Publikuje vedecké práce v zborníkoch, odborné články v zahraničných a domácich periodikách. Jeho hudobné diela boli prezentované v rámci verejných vystúpení, v médiách, divadlách a na koncertoch.

Ocenenie[upraviť | upraviť zdroj]

Medaila Daniela Gabriela Licharda za významnú mnohostrannú činnosť pre rozvoj detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla na Slovensku. Národné osvetové centrum Bratislava, 30. mája 2000

Cena Rektora UMB v Banskej Bystrici v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia 24. mája 2001

Strieborná medaila UMB v Banskej Bystrici za rozvoj, budovanie a garantovanie nosných študijných odborov a programov. 17. september 2007

Zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za významný rozvoj odboru Didaktika hudobnej výchovy, za celoživotnú organizátorskú, publikačnú a popularizačnú činnosť v oblasti hudobnej edukácie. 16. september 2010 Čestný občan mesta Lučenec - 2019

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Učebnice a metodiky

 • Učebnica Hv pre 3.-4. ročník pedagogických akadémií a SPgŠ. Bratislava, SPN 1996, In.: B. Felix: kapitoly Opereta a Muzikál (s. 137-179)
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 8. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 1997
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 9. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 1998
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 2. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 1999
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 3. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2001
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 4. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2002
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 5. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2003
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 6. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2004
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Učebnica Hv pre 7. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2006
 • Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix. (podľa nového ŠVP)Bratislava: SPN, 2009. – 72s. ISBN 978-80-10-01776-8
 • Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix. (podľa nového ŠVP)Bratislava: SPN, 2010. – 72s. ISBN 978-80-10-02015-7
 • Hudobná výchova pre 6. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix. (podľa nového ŠVP)Bratislava: SPN, 2011. – 80s. ISBN 978-80-10-02038-6
 • Hudobná výchova pre 7. ročník ZŠ / E. Langsteinová – B. Felix. (podľa nového ŠVP)Bratislava: SPN, 2011. – 80s. ISBN 978-80-10-02038-6
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Metodická príručka k Hv pre 8. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 1998
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Metodická príručka k Hv pre 9. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 1999
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Metodická príručka k Hv pre 2. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2000
 • Kopinová, Ľ. – Felix. B.: Metodická príručka k Hv pre 1. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2002
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Metodická príručka k Hv pre 3. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2002
 • Langsteinová, E. – Felix, B.: Metodická príručka k Hv pre 4. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2003
 • Sameková, Z. – Felix, B.: Relaxačné cvičenia; 41 piesní PF UMB 1999

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]