Preskočiť na obsah

Bezhryzadlovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bezhryzadlovce

Limulus polyphemus
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Amandibulata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Bezhryzadlovce[1] (lat. Amandibulata, synonymá: Palaeopoda, Arachnomorpha, Arachnata, Trilobitoidea [v širšom zmysle][2]) sú v niektorých (skôr starších) systémoch taxón (obyčajne hodnotený ako oddelenie) článkonožcov. Patria doň klepietkavce (Chelicerata) (obyčajne vrátane nohatiek (Pantopoda)), trilobity (čo je vyhynutý taxón) a niektoré ďalšie významné vyhynuté článkonožce.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Majú len 2 páry hlavových príveskov: chelicery a pedipalpy, recentné druhy nemajú nikdy tykadlá.[1]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

V starších systémoch sa prakticky všetky vyhynuté článkonožce, ktoré nepatrili medzi klepietkavce (Chelicerata) ani hryzadlovce (Mandibulata), "paušálne" zaraďovali do taxónu (podkmeňa) Trilobitomorpha (slovenské názvy: trojlalokovce, trilobity [v širšom zmysle], trilobitovce). Tento sa často (nie vždy) ďalej delil na dve triedy Trilobita (slovenské názvy: trilobity [v užšom zmysle], trilobitovce) a Trilobitoidea [v užšom zmysle] (slovenský názovy: trilobitovce; chaotická skupina rôznych vyhynutých článkonožcov). Tento taxón Trilobitomorpha spolu s taxónom Chelicerata v mnohých systémoch tvorili nadradený taxón bezhryzadlovce (Amandibulata/Arachnomorpha), keďže sa Trilobitomorpha považovali za príbuzné s Chelicerata.[3][4][5][6][7][8][9][10][1][11][12]

V dnešných systémoch je Trilobitomorpha obyčajne oveľa menší taxón než v minulosti. Obsahuje naďalej triedu Trilobita a okrem nej ešte niekoľko ďalších vyhynutých taxónov, ale to, čo v minulosti tvorilo triedu Trilobitoidea je dnes prevažne porozhadzované pod rôznymi menami na rôznych iných miestach v systéme článkonožcov (t.j. došlo k presunu von z Trilobitomorpha). Okrem toho nové nálezy popridávali ďalšie vyhynuté taxóny do článkonožcov a celkovo sa systém článkonožcov iných než hryzadlovce (Mandibulata) stal značne bohatším, komplikovanejším a značne sporným. Navyše dnes prevláda tendencia nespájať taxóny iné než hryzadlovce (Mandibulata) do spoločného taxónu bezhryzadlovce (Amandibulata/Arachnomorpha), najmä preto, že sa ukazuje, že trilobity sú pravdepodobne viac príbuzné s hryzadlovcami než s klepietkavcami.[13][14][15] Treba ale dodať, že časť autorov zostáva pri starej, teda veľmi širokej definícii Trilobitomorpha.[7]

Systematika používaná v tejto wikipédii[upraviť | upraviť zdroj]

oddelenie bezhryzadlovce (Amandibulata):

 • ...viacero vyhynutých taxónov
 • † podkmeň trilobity v širšom zmysle /trojlalokovce (Trilobitomorpha)
  • ...viacero vyhynutých taxónov
  • † trieda trilobity v užšom zmysle (Trilobita)
 • podkmeň klepietkavce (Chelicerata) - v širšom zmysle, t.j. vrátane nohatiek (Pantopoda)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 2. Palaeopoda [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 3. článkonožce. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 122.
 4. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 22
 5. GOULD, Stephen Jay. Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History. [s.l.] : W. W. Norton & Company, 1990. 352 s. ISBN 978-0-393-24520-2. S. 113 a nasl..
 6. Trilobite Classification Chart [online]. trilobites.info, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 7. a b TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. S. 22. Dostupné online.
 8. Beklemischev 1952 [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 9. Boudreaux 1979 [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 10. Xianguang & Bergstrom 1997 [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 11. ANDREJEVA-GRIGOROVIČ, A.S. et al. Systematická paleontológia bezstavovcov 1. 2004. dostupné online
 12. книга "Современная систематика насекомых" (эволюция, филогения, таксономия, классификация насекомых и членистоногих в целом) [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 13. BERGSTRÖM, J., HOU X.-G. Arthropod Origins. Bulletin of Geosciences, Vol. 78, No. 4, 323–334, 2003 [1]
 14. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
 15. Systema Naturae 2000. In: Taxonomicon The Taxonomicon & Systema Naturae 2000 [online]. taxonomicon.taxonomy.nl, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.