Brucín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Brucín
Brucín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C23H26N2O4
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Ďalšie informácie
Číslo CAS 357-57-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Brucín je alkaloid. Vytvára bezfarebné až biele kryštály, alebo biely prášok bez zápachu s horkou chuťou.

Má podobné vlastnosti ako strychnín i keď nie je tak jedovatý. Aj 2 mg čistého brucínu telo zvládne bez trvalých následkov. Dá sa získať z viacerých rastlín, najvýznamnejšia je však strychnínovník indický (Strychnos nux-vomica).

Nemá významné využitie v medicíne, používa sa hlavne na zníženie vysokého krvného tlaku. Ďalej sa používal v analytickej chémii na dôkaz dusičnanov (charakteristické červené sfarbenie).

Zmienka o brucíne je aj v diele Gróf Monte Christo od Alexandra Dumasa.