Preskočiť na obsah

Communication Today

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Communication Today je vedecký časopis z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie zaoberajúci sa odbornou vedeckou reflexiou médií, mediálnych kompetencií, diskurzu hraníc reality, myslenia médií, nových médií, marketingu a vzťahov s médiami, nových trendov v marketingu, špecifík jednotlivých druhov marketingu, psychológie a sociológie marketingovej komunikácie a následne i štruktúrovania komunikátov, marketingových stratégií a komunikačných vied. Časopis vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Od roku 2010 ponúka odbornej verejnosti interdisciplinárne zameranú diskusiu.

Communication Today vychádza s periodicitou dvakrát ročne a je recenzovaným periodikom. Sprostredkováva štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe ako i recenzie odborných publikácií. Časopis je indexovaný v Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science aj databáze Scopus.

ISSN: 1338-130X

  • Editoriál
  • Teoretické štúdie
  • Výskumné štúdie
  • Recenzie
  • Today

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]