Dipólový moment

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dipólový moment (označovaný ako p) je vektorová veličina popisujúca nesymetrické rozdelenie elektrického náboja, obvykle molekuly alebo malej skupiny atómov.

V najjednoduchšom prípade, kedy dva bodové náboje s opačným znamienkom +q a -q sú umiestnené vo vzdialenosti d, je veľkosť dipólového momentu tejto dvojice nábojov rovný , smer vektorov leží na spojovnici bodových nábojov.

Keď je elektrický náboj v priestore rozložený s hustotou (kde označuje polohový vektor) a celkový náboj je nulový (tj. pri integrácii cez skúmaný objem) potom dipólový moment má hodnotu .

Jednotka dipólového momentu v sústave SI je coulombmeter. Staršia jednotka je 1 Debye.

Podľa hodnoty dipólového momentu v chémii rozlišujeme polárne a nepolárne molekuly.