Diskusia:Formovanie moderného slovenského národa

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Presun aj nový názov treba doložiť nejakým zdrojom. Formovanie národa a obrodenie fakt nepovažujem za synonymá. Vasiľ (diskusia) 23:21, 18. jún 2014 (UTC)[odpovedať]

V rámci historickej vedy sa v súčasnosti používa tento termín (a jeho obmeny: konštituovanie / formovanie / kreovanie / vytváranie moderného / novodobého národa), národné obrodenie je starší termín, ktorý sa dnes zvykne používať len pre jeho zaužívanosť (myslím, že ho literárna veda používa ako terminus technicus). Reálne samozrejme nešlo o „obrodenie“ (teda obnovu), ale o vytváranie národnej identity v rámci nových politicko-kultúrnych reálií (hlavne vplyvom osvietenstva). Z odborných textoch som na dôkaz toho, že sa tento pojem používa momentálne narýchlo našiel:
  • v recenzi Petra Rusnáka tu (PDF):
s. 121: „V rozsiahlej kolektívnej monografii Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia sme pozvaní vstúpiť do jedinečných autorských príbytkov, do akýchsi tvorivých filozofických dielní, kde sa práve rekonštruujú mentálne mapy slovenského politického myslenia od barokovej a predosvietenskej kultúry (M. Hamada) až k romantizmu (P. Krištof, M. Martinkovič) a moderne (Ľ. Kačírek), teda od skúmania impulzov reformačného humanizmu na Slovensku (M. Hamada) až k hlbinným analýzam filozofických fundamentov procesu konštituovania moderného slovenskeho národa a slovenskej politickej emancipácie (P. Krištof, M. Martinkovič) a ich historických podnetov a okolností v procese modernizácie Uhorska (Ľ. Kačírek).“
s. 123: „...hovoria o tom, že obraz národnej ideológie a proces formovania modernej slovenskej identity nemožno považovať za monolitný.“
  • FRANKOVÁ, Libuša. Prešovské evanjelické dištriktuálne gymnázium a formovanie moderného slovenského národa (Prvá polovica 19. storočia). In Dejiny. ISSN 1337-0707. 2013, č. 1, s. 124-136.
  • Napr. aj v tejto učebnici má jedna z kapitol názov Formovanie moderného slovenského národa.
  • Z grantových projektov:
VEGA 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: identita, konfesionalita, mýtus
VEGA 2/6218/26-28 Formovanie moderného slovenského národa: identita, konfesionalita, mýtus. --Lišiak (diskusia) 00:29, 19. jún 2014 (UTC)[odpovedať]
@Vasiľ: Ahoj, vidím že sa o Wiki staráš jak o svoje dieťa, ale s poznámkou a revertom na tejto stránke si ma zaskočil. 1/ Uvedené diela boli len ilustračné, dopĺňajúce a rozširujúce tému. Že išlo len o výber - ukážky, tam bolo rovno uvedené. A neboli vybrané náhodne. Výber bol z online dostupných originálov. 2/ Tiež považujem za normálne, ak autor urobí výber ilustračných obrázkov, výber príkladov použitia, výber rozsahu prekladu a pod., pričom sa nebránim opravám, zmenám a vylepšeniam. 3/Možno to rozšírenie nebolo dokonalé, ale považoval som ho za ilustračné a prínosné. 4/ Akceptujem úpravy, zmeny a doplnenia a v rámci spolupráce akceptujem, ak má niekto iný názor ako ja, ale v tomto prípade by som ťa rád poprosil o prehodnotenie tvojho revertu. --Martin Jediny (diskusia) 18:27, 23. september 2021 (UTC)[odpovedať]

Jedin8 vec, ktorá odkazované dokumenty spájala bolo ich umiestnenie na spoločnej doméne. Inak to bolo príliš nesúrodé, aby šlo o relevantný súbor k tejto téme. Vasiľ (diskusia) 10:12, 27. september 2021 (UTC)[odpovedať]