Diskusia:Geomorfologické členenie Slovenska

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spracovanie[upraviť zdroj]

(presunuté z Wikipédia:Kaviareň/Wikimedia Slovensko --Teslaton)

V porovnaní s geomorfolog. členením Česka je slovenské veľmi stručné a v mnohých prípadoch nedostatočné. Chýbajú v ňom údaje o dlžke a šírke geomor. celkov, o ich rozlohe, priemernej nadmorskej výške. Geografické popisy celkov by šlo lepšie popísať, rovnako tak i rozšíriť stať o geologiickom zložení daného celku. V niektorých prípadoch by som upresnil niektoré rozpory (napr. na hranici Kysuckých a Oravských Beskyd). Nikdy som do Wikipédie neprispieval, tak by som uvítal, radu/názor niekoho, kdo je v tom doma. Údaje, ktorými by som do Wikipédie chcel prispieť, hodlám čerpat z ATLASU SSR, vydanom v r 1980 SAV. Bol som členom spolupracujúcej inštitúcie, ktorá ovplyvňovala obsah a formu jednotlivých tematických máp. Vlastným meraním na mape 16 v časti IV POVRCH by som zmeral dĺžkové šírkové parametre celku a jeho rozlohu v km štvorcových. Geologické pomery z máp části III, geografické popisy celkov s využitím ďalších máp a svojich znalostí z dlhoročnej praxe vojenského geografa.

Ďakujem za prípadnú radu.

S pozdravom TonoKzk

TonoKzk (diskusia) 10:08, 11. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]

@TonoKzk: Zdravím! Vďaka za iniciatívu zlepšiť pokrytie geomorfologického členenia. Musí však vychádzať z ozdrojovateľných zdrojov a nie z tzv. vlastného výskumu.--Jetam2 (diskusia) 08:29, 23. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
Ďakujem Jetam2 za odozvu. Atlas SSR (vydaný v r. 1980 Slovenskou akadémiou vied a Slovenským úradom geodézie a kartografie), z ktorého mienim čerpať informácie pre doplnenie Geomorfologického členenia Slovenska, je nadmieru "odzdrojovateľný" zdroj komplexného charakteru o slovenskej krajine a jej spoločnosti. Vedľa prvkov, ktoré sa časom menia, sú vňom s vysokou vedeckou fundovanosťou zpracované informaie o geologickom podklade Slovenska a jeho povrchu. Vzhľadom k spoločenským zmenám po r. 1990, sotva sa na Slovensku vytvoria podmienky pre vznik podobného komplexného diela za účasti širokej odbornej verejnosti. Bola by škoda, keby využitelné informacie z tohoto atlasu zostali ležať ľadom. Snaď môžem vlastnými slovami popísať geografickú a faktickú situáciu, ktorú vyčítám z odzdrojovatelného zdroja, či nie? Snaď môžem z geomorfologickej mapy danej mierky tohoto zdroja zmerať šírku či plochu tam zobrazeného celku, či nie?. Pracujem na tom, aby som mohol prispieť ku skvalitneniu textu. Dúfam, ze vo Wikidépii nie sú pravidlá, že všetko musí byť doslova opísané z "odzdrojovatelného" zdroja. Ak by tomu tak bola, tak neviem...
Ďakujem TonoKzk TonoKzk (diskusia) 11:29, 27. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
Pozdravujem Tono, venujem sa tejto oblasti, preto budem rád za každé zmysluplné doplnenie, podložené referenciou. Pe3kZA 11:48, 27. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
Zdravím Pe3kZA. Zatiaľ detalne študujem tematické mapy III (Podklad) a IV (Povrch) Atlasu SSR a potom začnem s prípravou podkladov ńa doplnenie/rozšírenie popisov o jednotlivých geomorfologických celkoch. Pri mojom prvom pokuse asi narazím na formálnosti. Uvítám pomoc. TonoKzk TonoKzk (diskusia) 12:59, 27. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
@TonoKzk: Za mňa je ručné meranie z existujúcich mám vlastný výskum.--Jetam2 (diskusia) 13:07, 27. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
Tak sorry. TonoKzk TonoKzk (diskusia) 13:13, 27. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
@Jetam2, @TonoKzk: Zaleží, ako sa to podá. Ono, osobné treba mať zadefinované pojmy a aj ich hranice, konkrétne pojmy: štatistika, analýza a téza. Napr. pri Finticiách mám merania, a je to v pohode.
A ak sa chce mať vlastný výskum (resp. mať spokojnú voľnosť v tom), môžeš sa obsahovo realizovať na Wikiverzite. Dušan Kreheľ (diskusia) 14:40, 27. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
Netušil som Jetam2, že je to tak komplikované. Prišlo mi ľuto, keď som porovnal popisy Geomorfologického členenia Česka a Slovenska, v ktorom to slovenské hĺboko zaostávavá. Venoval som dosť času hľadaniu základných parametrov slovenských geomorfologických celkov (dĺžka, šírka, km2 , priemerna výška, významné vecholy ai.), aby som aspoň v tomto smere zrovnal popisy slovenského členenia s českým. Rovnako tak nie 88.103.134.248 06:03, 28. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]
Netušil som Jetam2, že je to tak komplikované. Prišlo mi ľuto, keď som porovnal popisy Geomorfologického členenia Česka a Slovenska, v ktorom to slovenské hĺboko zaostávavá. Venoval som dosť času hľadaniu základných parametrov slovenských geomorfologických celkov (dĺžka, šírka, km2 , priemerna výška, významné vecholy ai.), aby som aspoň v tomto smere zrovnal popisy slovenského členenia s českým. Rovnako som chcel vylepšiť geografické popisy celkov vrátane ich geologického zloženia a typologie. Teraz váhamm, či to neskončiť. Divím sa, že to neurobí niekdo z Geografického ústavu SR. 88.103.134.248 06:10, 28. apríl 2023 (UTC)[odpovedať]